Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


18/06/2021

        18 червня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за перший квартал 2021 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2020 рік і за січень-травень 2021 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) коливався в діапазоні від 200,022 млн грн до 238,757 млн грн. Агентство відмічає, що протягом вказаного періоду аналізу Банк не допускав порушень вимог НБУ щодо значення нормативу Н1, але його показники переважно коливались навколо встановленої регулятором граничної відмітки на рівні 200 млн грн. Станом на 01.06.2021 порівняно з 04.01.2021 обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) зменшився на 14,70% і склав 202,168 млн грн, що на 2,168 млн грн перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.06.2021 коливався в межах 22,74-32,85% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, показники Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н2 Банку складав 31,82%, що в 3,18 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень та було на 9,18 п.п. вище за середній рівень Н2 по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в рамках від 21,62% до 30,34%. При цьому, Н3 Банку з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.06.2021 норматив достатності основного капіталу Банку (Н3) складав 29,45%, що в 4,21 рази перевищувало встановлений НБУ граничний рівень та було на 12,69 п.п. вище за середньо-ринковий показник.

     Таким чином, станом на початок червня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні: їхні значення в рази перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. Водночас Агентство вкотре звертає увагу на те, що сформований Банком запас за нормативом регулятивного капіталу (Н1) відносно його мінімально необхідного значення залишається невеликим та несе у собі ризик невиконання вимог НБУ по відношенню до вказаного нормативу.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.04.2021 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли на 29,68%: з 1,230 млрд грн до 1,595 млрд грн. Структура активів Банку станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021 зазнала наступних змін:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 1,02% і склав 402,543 млн грн, а їхня частка в активах Банку зменшилась на 7,17 п.п.: з 32,41% до 25,24%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 33,01% і склав 97,200 млн грн, а їхня частка в активах Банку збільшилась на 0,16 п.п.: з 5,94% до 6,10%;

- інвестиції Банку в цінні папери виросли на 75,88% і склали 781,318 млн грн, а їхня частка збільшилась на 12,87 п.п.: з 36,13% до 49,00%. При цьому, станом на 01.04.2021 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з державних облігацій та з депозитних сертифікатів НБУ.

Таким чином, станом на початок квітня 2021 року 55,10% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику.

       Показник NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» протягом періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в межах від 10,16% до 22,53%. Станом на 01.05.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 1,67 п.п.: з 17,34% до 15,67%. Водночас станом на 01.05.2021 середній показник NPL по банківській системі України складав 41,57%. Отже, станом на початок травня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була у 2,65 рази меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) впродовж 2020 року та січня-травня 2021 року коливався в межах від 60,15% до 80,20%. Норматив Н6 Банку на постійній основі перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був значно меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2021 Н6 Банку складав 66,00%, що на 6,00 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 24,53 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в діапазоні 140,65-829,75% і переважно в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.06.2021 LCRвв Банку складав 160,60%, що на 60,60 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний показник на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.06.2021 коливався в рамках від 251,66% до 1510,94%, та в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.06.2021 LCRів Банку складав 327,54%, що в 3,28 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний показник на рівні 100%.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01.06.2021 складав 116,26%, що на 36,26 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). Даний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

      Отже, станом на початок червня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був достатньо забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які перевищували встановлені НБУ граничні значення. 

 

Дохідність операцій

      За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 920 тис грн, що в 4,5 рази (або на 348,78%) більше прибутку Банку, отриманого за підсумками першого кварталу 2020 року.

       За вказаний період аналізу ключові статті доходів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» також продемонстрували висхідну динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з першим кварталом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 123,81% (з 6,736 млн грн до 15,076 млн грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 50,11% (з 6,990 млн грн до 10,493 млн грн).

     Агентство позитивно оцінює суттєве зростання показників чистого процентного та чистого комісійного доходу Банку, а також приріст його фінансового результату.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

       Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку.

       На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав податкової заборгованості.

 

Узагальнення

       Таким чином, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок червня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні. Однак, Агентство вкотре звертає увагу на те, що сформований Банком запас за нормативом регулятивного капіталу (Н1) залишається невеликим та несе у собі ризик невиконання вимог НБУ по відношенню до даного нормативу. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був достатньо забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 920 тис грн, що в 4,5 рази перевищило прибуток Банку, отриманий за підсумками першого кварталу 2020 року. Агентство позитивно оцінює приріст фінансового результату АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», на фоні суттєвого зростання показників чистого процентного доходу (+123,81%) та чистого комісійного доходу (+50,11%) Банку.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com