Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


01/10/2021

        1 жовтня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за перше півріччя 2021 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2020 рік і за січень-серпень 2021 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року коливався в межах від 200,022 млн грн до 238,757 млн грн. Протягом вказаного періоду аналізу Банк не допускав порушень вимог НБУ щодо значення нормативу Н1, але його показники переважно коливались навколо встановленої регулятором граничної позначки на рівні 200 млн грн. З початку 2021 року обсяг регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1)  зменшився на 14,19% і станом на 01.09.2021 склав 203,367 млн грн, що на 3,367 млн грн перевищувало встановлене регулятором граничне значення. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.09.2021 коливався в діапазоні від 22,74% до 32,85%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, показники Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2021 Н2 Банку складав 26,28%, що в 2,63 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 10%. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року коливався в рамках від 21,62% до 30,34%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.09.2021 Н3 Банку складав 24,26%, що в 3,47 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 7%. 

     Отже, станом на початок вересня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати показники нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні: їхні значення в рази перевищували встановлені НБУ граничні позначки. При цьому, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що сформований Банком запас за нормативом регулятивного капіталу (Н1) відносно його мінімально необхідного значення залишається невеликим та несе у собі ризик невиконання вимог НБУ по відношенню до вказаного нормативу.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли на 24,74% і склали 1,534 млрд грн. При цьому, в структурі активів Банку за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 відбулися наступні зміни:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 19,70% і склав 477,011 млн грн, а їхня частка в активах Банку зменшилась на 1,31 п.п.: з 32,41% до 31,10%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів зменшився на 20,02% і склав 58,445 млн грн, а їхня частка в активах Банку скоротилась на 2,13 п.п.: з 5,94% до 3,81%;

- інвестиції Банку в цінні папери виросли на 64,52% і склали 730,869 млн грн, а їхня частка в активах збільшилась на 11,52 п.п.: з 36,13% до 47,65%. При цьому, станом на 01.07.2021 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з державних облігацій та з депозитних сертифікатів НБУ.

Отже, станом на початок липня 2021 року 51,46% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти з низьким рівнем кредитного ризику.

       Показник NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.07.2021 коливався в діапазоні від 10,16% до 22,53%. Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 6,32 п.п. (з 17,34% до 11,02%), тоді як середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 3,84 п.п. (з 42,93% до 39,09%). Таким чином, станом на початок липня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була у 3,55 рази меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

     Впродовж 2020 року та січня-серпня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) коливався в діапазоні від 60,09% до 80,20%. Протягом вказаного періоду Банк не допускав порушень вимог НБУ щодо нормативу короткострокової ліквідності, але значення Н6 Банку були меншими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.09.2021 Н6 Банку складав 60,85%, що лише на 0,85 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену НБУ на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в межах 140,65-829,75%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.08.2021 LCRвв Банку складав 255,53%, що в 2,56 рази перевищувало встановлений регулятором граничний показник на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в межах 119,43-1510,94%, істотно перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку склав 119,43%, що на 19,43 п.п. перевищило нормативний показник, встановлений регулятором на рівні 100%.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01.08.2021 складав 103,24%, що на 23,24 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

     Таким чином, станом на початок серпня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був достатньо забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому, Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.09.2021 запас за нормативом короткострокової ліквідності Банку (Н6) відносно його мінімально необхідного значення був невеликим (лише 0,85 п.п.), що несе у собі ризик невиконання вимог регулятора по відношенню до даного нормативу.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 1,096 млн грн, проти збитку в обсязі 3,872 млн грн, отриманого за підсумками першого півріччя 2020 року. 

       Повернутися до прибуткової діяльності Банку вдалося завдяки хорошим темпам приросту ключових статей своїх доходів. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 156,64% (з 12,649  млн грн до 32,463 млн грн), а чистий комісійний дохід збільшився на 62,94% (з 13,139 млн грн до 21,409 млн грн). 

     Повернення АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» до прибуткової діяльності на фоні суттєвого зростання показників чистого процентного та чистого комісійного доходів, продемонстрованого Банком за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з першим півріччям 2020 року, позитивно оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

       Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку. 

       На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав заборгованості зі сплати податків.

 

Узагальнення

       Отже, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок вересня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні: їхні показники  в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. При цьому, Агентство вкотре акцентує увагу на тому, що сформований Банком запас за нормативом регулятивного капіталу (Н1) відносно його мінімально необхідного обсягу залишається невеликим та несе у собі ризик невиконання вимог НБУ по відношенню до вказаного нормативу. Станом на початок серпня 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був достатньо забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). При цьому, Агентство звертає увагу на те, що станом на 01.09.2021 запас за нормативом короткострокової ліквідності Банку (Н6) відносно його мінімально необхідного значення був невеликим (лише 0,85 п.п.), що несе у собі ризик невиконання вимог регулятора по відношенню до даного нормативу. За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 1,096 млн грн, проти збитку в обсязі 3,872 млн грн, отриманого за підсумками першого півріччя 2020 року. Повернення Банку до прибуткової діяльності на фоні суттєвого зростання показників чистого процентного (+156,64%) та чистого комісійного (+62,94%) доходів, продемонстроване за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з першим півріччям 2020 року, позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 01.10.2021

Персональная страница банка на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com