Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


26/11/2021

26 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2021 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2020 рік і за січень-жовтень 2021 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу 

Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) коливався в діапазоні від 200,022 млн грн до 238,757 млн грн. Протягом вказаного періоду Банк не допускав порушень вимог НБУ щодо значення нормативу Н1, але при цьому його показники переважно коливались навколо встановленої регулятором граничної позначки на рівні 200 млн грн. З початку 2021 року обсяг регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) зменшився на 9,48% і станом на 01.11.2021 склав 214,525 млн грн, що на 14,525 млн грн перевищувало встановлене НБУ граничне значення. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в межах від 22,74% до 32,85% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку складав 27,31%, що в 2,73 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 5,62 п.п. більше за середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках від 21,62% до 30,34%. Водночас Н3 Банку на постійній основі в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н3 Банку складав 23,03%, що в 3,29 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 7,94 п.п. більше за середньо-ринковий показник. 

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати високий рівень достатності регулятивного та основного капіталу, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні відмітки, а також були вищими за середньо-ринкові  значення. Крім того, Агентство звертає увагу на те, що Банк наростив запас за нормативом регулятивного капіталу (Н1) відносно його мінімально необхідного рівня (в порівнянні з 01.09.2021), що зменшило ризик невиконання вимог регулятора по відношенню до вказаного нормативу.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.10.2021 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли на 39,35%: з 1,230 млрд грн до 1,713 млрд грн. Структура активів Банку станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 зазнала наступних змін:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 37,94% і склав 549,684 млн грн, а їхня частка в активах Банку зменшилась на 0,33 п.п.: з 32,41% до 32,08%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 99,29% і склав 145,634 млн грн, а їхня частка в активах Банку збільшилась на 2,56 п.п.: з 5,94% до 8,50%;

- інвестиції Банку в цінні папери виросли на 70,51% і склали 757,469 млн грн, а їхня частка в активах показала приріст на 8,08 п.п.: з 36,13% до 44,21%. При цьому, станом на 01.10.2021 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з державних облігацій та з депозитних сертифікатів НБУ.

Таким чином, станом на початок жовтня 2021 року 52,71% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

       Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.10.2021 показник NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в межах від 9,81% до 22,53%. Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 6,84 п.п. (з 17,34% до 10,50%), тоді як середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 7,82 п.п. (з 42,93% до 35,11%). Отже, станом на початок жовтня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була у 3,34 рази меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

     Норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в діапазоні від 60,09% до 85,60%. Протягом зазначеного періоду Банк не допускав порушень вимог НБУ щодо нормативу короткострокової ліквідності, але Н6 Банку був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Починаючи з 01.10.2021 норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) суттєво виріс (після досить низьких значень) і станом на 01.11.2021 склав 85,60%, що на 25,60 п.п. перевищило встановлену НБУ граничну відмітку, але було на 3,70 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в межах від 106,37% до 829,75%, та переважно в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.11.2021 LCRвв Банку складав 511,07%, що в 5,11 разів перевищувало встановлений регулятором граничний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в рамках 119,43-1510,94%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2021 LCRів Банку склав 861,76%, що в 8,62 рази перевищило нормативний показник, встановлений регулятором.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01.11.2021 складав 117,80%, що на 27,80 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке починаючи з 01 жовтня 2021 року має бути не менше 90%). При цьому, Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

  Отже, станом на початок листопада 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). При цьому, Агентство зазначає, що коефіцієнти LCRвв та LCRів в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні показники, а Н6 Банку продемонстрував суттєвий приріст, що істотно зменшило ризик невиконання вимог регулятора по відношенню до мінімального значення даного нормативу.

 

Дохідність операцій

       За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 848 тис грн, проти збитку в обсязі 2,576 млн грн, отриманого Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. 

       Повернутися до прибуткової діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» дозволила висока динаміка росту чистого процентного доходу та чистого комісійного доходу. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 146,32% до 50,225 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 103,22% до 44,193 млн грн. 

     Агентство позитивно оцінює повернення АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» до прибуткової діяльності та  високу динаміку росту ключових статей його доходів, продемонстровану в умовах триваючих карантинних обмежень.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

       Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку. 

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав заборгованості зі сплати податків.

 

Узагальнення

       Таким чином, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок листопада 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні: їхні показники  в рази перевищували встановлені НБУ граничні відмітки, а також були вищими за середньо-ринкові значення. Також Агентство звертає увагу на те, що Банк наростив запас за нормативом регулятивного капіталу (Н1) відносно його мінімально необхідного рівня (в порівнянні з 01.09.2021), що зменшило ризик невиконання вимог регулятора по відношенню до вказаного нормативу. Поряд з цим, АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), зокрема коефіцієнти LCRвв та LCRів в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні показники, а Н6 Банку продемонстрував суттєвий приріст, що істотно зменшило ризик невиконання вимог регулятора по відношенню до мінімального значення даного нормативу. За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 848 тис грн, проти збитку в обсязі 2,576 млн грн за підсумками 9 місяців 2020 року. Повернення до прибуткової діяльності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» стало результатом високої динаміки росту чистого процентного доходу (+146,32%) та чистого комісійного доходу (+103,22%), продемонстрованої за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com