Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


16/05/2022

        16 травня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за 2021 рік, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2021 рік та за січень-квітень 2022 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу 

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2021 року та січня-квітня 2022 року коливався в межах від 201,043 млн грн до 237,003 млн грн. З початку 2022 року обсяг регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) зменшився на 6,84% і станом на 02.05.2022 склав 204,649 млн грн, що на 4,649 млн грн перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 04.01.2021 по 02.05.2022 коливався в діапазоні 25,00-32,85% та на постійній основі в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був вищим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2022 Н2 Банку складав 26,88%, що в 2,69 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором в розмірі 10%.

       Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2021 року та січня-квітня 2022 року коливався в межах від 20,94% до 30,06%, та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2022 Н3 Банку складав 22,61%, що в 3,23 рази перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 7%.

 Також Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2021 році оцінки стійкості банків, згідно яких АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

      Таким чином, станом на початок травня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати достатність регулятивного та основного капіталу на високому рівні, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. Водночас, запас за нормативом Н1 Банку був невеликим, що за несприятливих обставин може нести у собі ризик невиконання вимог регулятора по відношенню до мінімального значення даного нормативу.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли на 40,25%: з 1,230 млрд грн до 1,725 млрд грн. При цьому, в структурі активів Банку за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 відбулися наступні зміни:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів збільшився на 39,60% і склав 556,318 млн грн, а їх частка в активах Банку зменшилась на 0,15 п.п.: з 32,41% до 32,26%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів скоротився на 15,15% і склав 62,078 млн грн, а їх частка в активах Банку знизилась на 2,34 п.п.: з 5,94% до 3,60%;

- інвестиції Банку в цінні папери виросли в 2,14 рази і склали 950,460 млн грн, а їх частка в активах показала приріст на 18,98 п.п.: з 36,13% до 55,11%. Водночас, станом на 01.01.2022 портфель цінних паперів Банку на 100% був сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ.

Отже, станом на початок січня 2022 року 58,71% активів АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику.

       Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.04.2022 показник NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливався в межах від 6,40% до 20,37%. Станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 частка NPL в кредитах Банку зменшилась на 0,77 п.п. (з 7,51% до 6,74%), а середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 3,68 п.п. (з 31,61% до 27,93%). Таким чином, станом на початок квітня 2022 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була у 4,14 рази меншою, ніж середньо-ринкове значення даного показника.

 

Ліквідність

    Норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) впродовж 2021 року та січня-квітня 2022 року коливався в межах від 60,09% до 91,48%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Починаючи з 01.10.2021 Н6 Банку суттєво виріс (після досить низьких значень), при цьому, впродовж періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не допускав порушень вимог регулятора щодо значень даного нормативу.  

      Водночас Агентство зазначає, що з 1 квітня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. Відповідне рішення затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» станом на 01.05.2022 склав 115,04%, що на 25,04 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (яке починаючи з 01 жовтня 2021 року має бути не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2021 по 01.05.2022 коливався в діапазоні від 106,37% до 511,07%, переважно в рази перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2022 LCRвв Банку складав 382,94%, що в 3,83 рази перевищувало встановлений регулятором граничний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.05.2022 коливався в рамках від 119,43% до 1008,20%, та переважно в декілька разів перевищував встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Станом на 01.05.2022 LCRів Банку склав 409,49%, що в 4,09 рази перевищило нормативний показник, встановлений регулятором.

  Таким чином, станом на початок травня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку (зокрема коефіцієнти LCRвв та LCRів в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення). 

 

Дохідність операцій

         За підсумками 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 3,773 млн грн, що в 18,77 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками 2020 року.

       Суттєвому зростанню фінансового результату АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» сприяла висхідна динаміка ключових статей його доходів. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 95,06% до 67,247 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 83,62% до 60,285 млн грн.

       Агентство позитивно оцінює як високий темп приросту прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», так і висхідну динаміку ключових статей його доходів, що вдалося продемонструвати в умовах триваючих в 2021 році карантинних обмежень.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

       На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДПС та станом на 12.05.2022 не мав податкового боргу. 

 

Узагальнення

Таким чином, відповідно до інформації, наданої Банком, станом на початок травня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» продовжував підтримувати нормативи достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) на високому рівні: їхні показники в рази перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. Водночас запас за нормативом Н1 Банку був невеликим, що за несприятливих обставин може нести у собі ризик невиконання вимог регулятора по відношенню до мінімального значення даного нормативу. Станом на початок травня 2022 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку (зокрема коефіцієнти LCRвв та LCRів в декілька разів перевищували встановлені регулятором граничні показники). За підсумками 2021 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток в обсязі 3,773 млн грн, що в 18,77 рази перевищило обсяг прибутку, отриманий Банком за підсумками 2020 року. Суттєвому зростанню фінансового результату АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» сприяли хороші темпи приросту ключових статей його доходів: за вказаний період аналізу чистий процентний дохід Банку виріс на 95,06% до 67,247 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 83,62% до 60,285 млн грн. Агентство позитивно оцінює як високий темп приросту прибутку АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», так і висхідну динаміку ключових статей його доходів, що вдалося досягнути, незважаючи на триваючі в 2021 році карантинні обмеження.

     Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 16.05.2022

Персональная страница банка на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com