Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


14/04/2020

14 квітня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за 2019 рік, регулярною та особливою??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2019 рік і січень-березень 2020 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 200,022 млн. грн. до 243,002 млн. грн., демонструючи нерівномірну динаміку. Станом на 01.04.2020 в порівнянні з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 5,33% і склав 200,631 млн. грн., що впритул наблизилось до граничного значення, встановленого НБУ на рівні 200 млн. грн. Таким чином, протягом вказаного періоду аналізу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не допускав порушень вимог регулятора щодо нормативу Н1, але при цьому його показники час від часу суттєво наближались до граничної позначки.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) в період з 02.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні 26,08-45,93%, і, незважаючи на різноспрямовану динаміку, на постійній основі з великим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н2 Банку складав 30,36%, що на 20,36 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, та було на 11,07 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н3) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 24,25% до 42,31%. Впродовж вказаного періоду Н3 Банку з вагомим запасом перевищував не лише встановлений НБУ граничний рівень, а й середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.04.2020 Н3 Банку складав 28,32%, що на 21,32 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 15,31 п.п. більше за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

Також Агентство звертає увагу на результати проведеної Національним банком України в 2019 році оцінки стійкості банків (AQR), згідно яких АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» має достатній рівень запасу за нормативами Н2 та Н3.

Таким чином, на початок квітня 2020 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» демонстрував високий рівень достатності основного та регулятивного капіталу, про що свідчили значення відповідних нормативів Банку (Н2 та Н3). При цьому Агентство вкотре звертає увагу на те, що запас, сформований Банком за нормативом Н1, залишається невеликим, однак вагомий запас за Н2 та Н3 зменшує фактор ризику за Н1. 

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2020 в порівнянні з 01.01.2019 активи АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» збільшились на 201,341 млн. грн. або на 24,07% і сягнули 1,038 млрд. грн. При цьому, структура активів зазнала наступних змін:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 15,97% і склав 356,432 млн. грн., а його частка в активах Банку знизилась на 16,37 п.п.: з 50,71% до 34,34%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 37,74% і склав 115,007 млн. грн., а їхня частка в активах Банку збільшилась на 1,10 п.п.: з 9,98% до 11,08%;

- інвестиції Банку в цінні папери виросли більш ніж вдвічі або на 106,08% (до 220,336 млн. грн.), а їхня частка збільшилась на 8,45 п.п.: з 12,78% до 21,23%. Станом на 01.01.2020 портфель цінних паперів Банку був сформований виключно з цінних паперів, що рефінансуються НБУ.

Отже, станом на 01.01.2020р. 32,31% активів Банку складали високоліквідні інструменти, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, тоді як частка кредитного портфеля зменшилась до 34,34%.

Частка NPL в кредитах АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» впродовж 2019 року та січня-лютого 2020 року коливалась в діапазоні 19,94-35,67% та демонструвала різноспрямовану динаміку. За період з 01.01.2020 по 01.03.2020 частка NPL в кредитах Банку виросла на 2,59 п.п. (з 19,94% до 22,53%), а середній показник NPL по банківській системі України показав приріст на 0,82 п.п. (з 49,98% до 50,80%). Таким чином, станом на 01.03.2020 рівень NPL в кредитному портфелі АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був у 2,3 рази нижчим за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в діапазоні 62,31- 97,10%, демонструючи нерівномірну динаміку. Впродовж зазначеного періоду Н6 Банку переважно з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але зазвичай був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н6 Банку склав 72,88%, що на 12,88 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, але було на 19,68 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.04.2020 коливався в межах від 192,21% до 2574,41%, і переважно на постійній основі (крім 01.02.2020) в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.04.2020 LCRвв Банку складав 644,99%, що в 6,4 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»  протягом періоду з 01.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні від 368,26% до 2539,77%, і на постійній основі в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.04.2020 LCRів Банку складав 1355,34%, що було в 13,6 разів більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2020 року забезпеченість ліквідністю АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» знаходилась на хорошому рівні, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку. При цьому, Агентство нагадує, що високі показники нормативів LCRвв та LCRів вказують на те, що Банк сформував вагомий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток у обсязі 1,038 млн. грн., що на 90,83% менше прибутку Банку за 2018 рік.

Впродовж вказаного періоду аналізу ключові статті доходів Банку продемонстрували менш суттєве зниження (в порівнянні з динамікою прибутку): чистий процентний дохід зменшився на 20,50% до 38,285 млн. грн., а чистий комісійний дохід скоротився на 0,29% до 28,022 млн. грн.

Також Агентство звертає увагу, що діяльність Банку в третьому та четвертому кварталах 2019 року була прибутковою (прибуток АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за друге півріччя 2019 року склав 4,926 млн. грн.), тоді як за підсумками першого півріччя 2019 року Банк показав збиток у сумі 3,888 млн. грн.

Таким чином, факт повернення АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» до прибуткової діяльності позитивно оцінюється Агентством, хоча розмір прибутку Банку поки є несуттєвим. 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку.

На момент оновлення рейтингу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав податкової заборгованості.

 

Узагальнення

Станом на початок квітня 2020 року достатність основного та регулятивного капіталу АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» знаходилась на високому рівні, про що свідчать значення нормативів Н2 та Н3 Банку. При цьому Агентство вкотре звертає увагу на те, що запас, сформований Банком за нормативом Н1, залишається невеликим, однак вагомий запас за Н2 та Н3 зменшує фактор ризику за нормативом Н1. АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю: нормативи LCRвв та LCRів Банку в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 2019 року АТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток у обсязі 1,038 млн. грн., що на 90,83% менше прибутку Банку за 2018 рік. При цьому Агентство звертає увагу, що Банк повернувся до прибуткової діяльності в третьому кварталі 2019 року, що позитивно оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу ПАТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПіТАЛ" із статистичними додатками (укр.) - 14.04.2020

Персональная страница банка на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com