Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


09/12/2019

9 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Публічного акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за дев’ять місяців 2019 року, регулярною та особливою ??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2018 рік і січень-жовтень 2019 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року регулятивний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) коливався в діапазоні 200,054–243,002 млн. грн. та показував неоднорідну динаміку. Так, за 2018 рік Н1 Банку виріс на 17,892 млн. грн. або на 8,75%, а за січень-жовтень 2019 року зменшився на 19,469 млн. грн. або на 8,75%. Станом на 01.11.2019 регулятивний капітал Банку (Н1) складав 202,924 млн. грн., що на 2,924 млн. грн. перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 200 млн. грн. Таким чином, протягом вказаного періоду аналізу Банк не допускав порушень вимог НБУ до нормативу Н1, проте його значення коливались навколо граничної позначки.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2018 по 01.11.2019 коливався в межах 30,91-45,93% та на постійній основі з великим запасом перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н2 Банку складав 35,08%, що на 25,08 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року достатність регулятивного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була на високому рівні, на що вказують значення нормативу Н2 Банку. При цьому Агентство вкотре звертає увагу на те, що запас, сформований Банком за нормативом Н1, залишається невеликим, однак вагомий запас за Н2 суттєво зменшує фактор ризику за Н1. Також Агентство звертає увагу на дані НБУ щодо результатів оцінки якості активів банків, згідно з якими ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не має потреби (нестачі) в капіталі в поточному році.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 активи ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» виросли на 89,840 млн. грн. або на 10,74% і склали 926,318 млн. грн., а в їхній структурі відбулись наступні зміни:

- обсяг кредитів та заборгованості клієнтів зменшився на 20,94% і склав 335,356 млн. грн., а його частка в активах Банку знизилась на 14,51 п.п.: з 50,71% до 36,20%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів збільшився на 72,51% і склав 144,037 млн. грн., а їхня частка в активах зросла на 5,57 п.п.: з 9,98% до 15,55%;

- інвестиції в цінні папери показали приріст на 65,89% (до 177,372 млн. грн.), а їхня частка виросла на 6,37 п.п.: з 12,78% до 19,15%. Портфель цінних паперів Банку був сформований виключно з державних облігацій та депозитних сертифікатів НБУ.

Таким чином, станом на 01.10.2019р. 34,70% активів Банку були сформовані за рахунок високоліквідних інструментів, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, тоді як частка кредитного портфеля зменшилась до 36,20%.

Впродовж періоду з 01.01.2018 по 01.10.2019 частка NPL в кредитах ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливалась в діапазоні 21,24-35,67%. За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 частка NPL виросла на 2,44 п.п.: з 26,45% до 28,89%, в тому числі за рахунок зменшення загального обсягу кредитного портфеля. Загалом, протягом 9 місяців 2019 року динаміка NPL Банку була нерівномірною, при цьому, починаючи з 01.08.2019 почав простежуватись низхідний тренд. Також Агентство звертає увагу на те, що середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.09.2019 складав 51,32%, тобто значно перевищував рівень NPL в кредитному портфелі ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в межах від 65,27% до 108,52%. Динаміка Н6 Банку була різноспрямованою, при цьому його значення з помітним запасом перевищували встановлене регулятором граничне значення, але переважно були меншими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) склав 89,36%, що на 29,36 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 307,55-2574,41%, і в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення, які варіювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку склав 307,55%, що в 3,4 рази перевищило встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в межах від 368,26% до 2539,77%, і, подібно до LCRвв, в декілька разів перевищував встановлені НБУ граничні значення, які протягом вказаного періоду змінювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRів Банку складав 918,87%, що було в 10,2 разів більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2019 року забезпеченість ліквідністю ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була на хорошому рівні: всі три нормативи ліквідності Банку з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі показники коефіцієнтів покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) та в іноземній валюті (LCRів) ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» вказують на сформований Банком великий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» отримав прибуток у розмірі 537 тис. грн., тоді як за підсумками 9 місяців 2018 року прибуток Банку склав 14,442 млн. грн. При цьому Агентство звертає увагу, що за третій квартал 2019 року прибуток Банку склав 4,424 млн. грн., а також нагадує, що за підсумками першого півріччя 2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» показав збиток у розмірі 3,888 млн. грн.

Протягом вказаного періоду аналізу ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід зменшився на 32,10% і склав 25,991 млн. грн., а чистий комісійний дохід виріс на 2,08% до 20,665 млн. грн.

Серед ключових факторів, що впливали на фінансовий результат Банку, Агентство відмічає зростання обсягу інших адміністративних та операційних витрат (на 77,21%), а також наявність витрат, пов’язаних із формуванням резервів (чистий збиток від зменшення корисності фінансових активів склав 15,095 млн. грн.).

Таким чином, факт повернення ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» до прибуткової діяльності заслуговує на позитивну оцінку, проте розмір прибутку Банку поки є несуттєвим. При цьому Агентство нагадує, що за підсумками 2018 року Банк показав прибуток у сумі 11,322 млн. грн. Крім того, Банк продовжує демонструвати здатність генерувати доходи.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, які б несли значні ризики для діяльності Банку.

На момент оновлення рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав податкової заборгованості.

 

Узагальнення

Таким чином, протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року достатність регулятивного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» була на високому рівні, про що свідчать значення нормативу Н2 Банку. Станом на початок листопада 2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів) з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 9 місяців 2019 року Банк показав прибуток у сумі 537 тис. грн., а прибуток Банку за третій квартал 2019 року склав 4,424 млн. грн. Факт повернення ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» до прибуткової діяльності заслуговує на позитивну оцінку.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com