Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ»


20/06/2019

20 червня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу Публічного акціонерного товариства «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 22868414) за національною шкалою на рівні uaА+. Позичальник з рейтингом uaА+ характеризується високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення кредитного рейтингу за національною шкалою, Агентство керувалося аналізом підсумків роботи Банку за перший квартал 2019 року, регулярною та особливою??інформацією Банку як емітента, а також статистичною звітністю Банку за 2018 рік і січень-квітень 2019 року, яка була надана Банком за запитом Агентства.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н1) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні 200,054 (протягом січня 2019р.) - 232,867 млн. грн. (на останню звітну дату). За 2018 рік Н1 Банку виріс на 17,892 млн. грн. або на 8,75%, а за січень-квітень 2019 року його приріст склав 10,474 млн. грн. або 4,71%. Станом на 02.05.2019 регулятивний капітал Банку (Н1) склав 232,867 млн. грн., що на 32,867 млн. грн. більше встановленого НБУ граничного значення (200 млн. грн.). Таким чином, протягом вказаного періоду аналізу Банк дотримувався вимог НБУ до нормативу регулятивного капіталу, проте його значення коливалися навколо граничної позначки.

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н2) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 30,91-45,93%. Протягом вказаного періоду Н2 Банку на постійній основі з великим запасом перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники  даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 Н2 Банку склав 45,93%, було що на 35,93 п.п. більше встановленої регулятором граничної відмітки, та на 29,72 п.п. перевищувало середньо-ринкове значення Н2.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував високий рівень достатності регулятивного капіталу. При цьому Агентство вкотре звертає увагу на те, що запас, сформований Банком за нормативом Н1, залишається невеликим, проте вагомий запас за Н2 суттєво зменшує фактор ризику за Н1. Також Агентство звертає увагу на дані НБУ щодо результатів оцінки якості активів банків, згідно з якими ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не має потреби (нестачі) в капіталі в поточному році.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2019 по 31.03.2019 в активах ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» відбулися наступні зміни:

- кредитний портфель зменшився на 20,90% і склав 335,493, а його частка в активах Банку скоротилась на 16,54 п.п.: з 50,71% до 34,17%;

- обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 33,64% і склав 111,584 млн. грн., а їхня частка в активах зросла на 1,38 п.п.: з 9,98% до 11,36%.

- інвестиції в цінні папери зросли в 2,6 рази, а їх частка виросла на 15,69 п.п.: з 12,78% до 28,47%. При цьому портфель цінних паперів Банку повністю був сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ.

Таким чином, станом на 31.03.2019р. 39,84% активів Банку були сформовані за рахунок інструментів, які мали найвищу ліквідність та кредитну якість, при цьому частка кредитного портфеля зменшилась.

Протягом періоду з 01.01.2018 по 01.04.2019 частка NPL в кредитах ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» коливалась в межах 21,24-32,09%. За період з 01.01.2019 по 01.04.2019 частка NPL виросла на 5,64 п.п.: з 26,45% до 32,09%, за рахунок зменшення загального обсягу кредитного портфелю. Таким чином, протягом першого кварталу 2019 року Банку не вдалося змінити динаміку NPL та покращити якість кредитного портфеля. В той же час Агентство звертає увагу на те, що середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.04.2019 складав 53,34%, тобто був суттєво вищим, ніж показник NPL в кредитах ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ».

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н4) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в межах 54,54-277,09%. Протягом вказаного періоду Н4 Банку на постійній основі з дуже великим запасом перевищував як встановлене НБУ граничне значення, так і середні показники Н4 по банківській системі України. Станом  на 02.05.2019 Н4 Банку склав 213,22%, що перевищило встановлене НБУ граничне значення та середньо-ринковий показник Н4 на 193,22 п.п. та 143,26 п.п. відповідно. Таким чином, Банк сформував дуже великий запас за нормативом миттєвої ліквідності.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні від 78,59% до 172,22%. Протягом вказаного періоду Н5 Банку з вагомим запасом перевищував встановлену НБУ граничну позначку та  практично на постійній основі перевищував середні показники Н5 по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 Норматив поточної ліквідності ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (Н5) складав 140,43%, що на 100,43 п.п. вище встановленого регулятором мінімального значення та на 40,18 п.п. вище середнього показника Н5 по банківській системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в межах від 65,27% до 108,52%. Протягом  вказаного періоду аналізу значення Н6 Банку з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні рамки, але переважно були менші за середні показники Н6 по банківській системі. Станом на 02.05.2019 норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) склав 87,57%, що на 27,57 п.п. перевищило встановлене НБУ мінімальне значення.

Таким чином, ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» сформував та продовжує підтримувати хороший запас ліквідності. Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року всі три нормативи ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні рамки, а норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) перевищував ще й середньо-ринкові показники.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» показав збиток у сумі 4,561 млн. грн. проти прибутку за підсумками першого кварталу 2018 року у розмірі 3,048 млн. грн.

Таким чином, фінансовий результат ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» за перший квартал 2019 року заслуговує на негативну оцінку, однак Агентство очікує, що в подальшому Банк знову повернеться до прибуткової діяльності. Агентство нагадує, що за підсумками 2018 року Банк показав прибуток у сумі 11,322 млн. грн. Крім того, Банк продовжує демонструвати здатність генерувати доходи.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність будь-яких судових рішень, в яких Банк виступав відповідачем, і які б несли значні ризики для діяльності Банку.

На момент оновлення рейтингу ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» був зареєстрований в органах ДФС та не мав податкової заборгованості.

 

Узагальнення

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» підтримував високий рівень достатності капіталу та хороший запас ліквідності. За підсумками першого кварталу 2019 року Банк показав збиток у сумі 4,561 млн. грн. за рахунок сформованого резерву за активними операціями. Агентство очікує, що в подальшому Банк знову повернеться до прибуткової діяльності і нагадує, що за підсумками 2018 року Банк отримав прибуток у сумі 11,322 млн. грн. Крім того, Банк продовжує демонструвати здатність генерувати доходи.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com