Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


02/09/2019

28 серпня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перше півріччя 2019 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-липень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019 регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) коливався в діапазоні 227,652-390,789 млн. грн. Станом на 01.08.2019 Н1 Банку склав 315,491 млн. грн., що на 115,491 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу в розмірі 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в діапазоні від 10% до 15,84%. Станом на 01.08.2019 Н2 Банку складав 12,94%, що було на 2,94 п.п. більше встановленої НБУ граничної відмітки. Протягом вказаного періоду аналізу Банк ретельно дотримувався вимог НБУ до значень нормативу адекватності регулятивного капіталу, але рівень нормативу Н2 Банку був переважно нижче середньо-ринкових показників.

Таким чином, протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019 динаміка нормативів капіталу Банку була різноспрямованою. На думку Агентства, АТ «КБ «ГЛОБУС» створив та підтримував певний запас за нормативами капіталу, що вказує на достатній рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2019 частка  кредитів в активах АТ «ГЛОБУС» склала 60,25%, що на 1,33 п.п. більше, ніж станом на 01.01.2019. Протягом 2018 року та перших двох кварталів 2019 року даний показник коливався в межах від 50,13% до 65,97%. За період з 01.01.2017 по 01.07.2019 частка кредитів в активах Банку виросла на 5,7 п.п., що позитивно відобразилось на показниках прибутковості Банку. Частка валютних кредитів в кредитному портфелі Банку за останні 10 кварталів зменшилась з 12,58% до 0,42%, що свідчить про дуже низький рівень валютного ризику.

За період з 01.01.2018 по 01.07.2019 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку виросла з 38,99% до 50,30%. За цей же період частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), зменшилась з 22,81% до 9,20%. При цьому, станом на 01.07.2019 середній показник частки NPL по банківській системі України становив 52,31%. Таким чином, показник NPL Банку був у 5,7 разів нижче за середньо-ринкове значення, що свідчить про високу якість кредитного портфеля АТ «КБ «ГЛОБУС».

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в діапазоні 54,90-132,66%. Протягом вказаного періоду Н4 Банку з великим запасом перевищував встановлені НБУ мінімальні значення та практично на постійній основі перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом  на 01.08.2019 норматив миттєвої ліквідності Банку (Н4) склав 87,52%, що було на 67,52 п.п. більше, ніж встановлене НБУ граничне значення.

Норматив поточної ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н5) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в межах від 45,57% до 92,45%. При цьому, Н5 Банку з помітним запасом перевищував встановлене НБУ мінімальне значення, але був нижчим за середні показники для даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 норматив поточної ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н5) складав 70,44%, що на 30,44 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в діапазоні від 60,02% до 78,21%. Протягом вказаного періоду аналізу Банк жодного разу не порушував значення нормативу Н6, але норматив Н6 Банку був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) складав 65,02%, що було на 5,02 п.п. більше встановленого НБУ граничного значення.

Таким чином, протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019 АТ «КБ «ГЛОБУС» в повному обсязі дотримувався вимог до нормативів ліквідності. Нормативи миттєвої (Н4) та поточної (Н5) ліквідності Банку з помітним запасом перевищували встановлені Національним банком граничні значення для даних нормативів, при цьому Н4 Банку переважно був вищим за середньо-ринкові показники для даного нормативу. На думку Агентства, Банк підтримував оптимальний запас ліквідності.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в розмірі 41,920 млн. грн., що в 3,89 рази вище, ніж прибуток Банку за перше півріччя 2018 року.

Такого високого приросту прибутку Банк досягнув завдяки високим темпам приросту ключових статей його доходів. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2019 року порівняно з тим же періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс в 1,52 рази до 60,598 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 22,75% до 96,002 млн. грн.

Агентство нагадує, що перший та четвертий квартали 2018 року Банк завершив зі збитком. На думку Агентства, на фінансовий результат Банку в першому та четвертому кварталах 2018 року вагомий тиск здійснило збільшення обсягу адміністративних та інших операційних витрат. В той же час другий та третій квартали 2018 року були для Банку прибутковими. Також Агентство позитивно оцінює вагомий розмір прибутку АТ «КБ «ГЛОБУС» за перший та другий квартали 2019 року, чому сприяла успішна політика управління активами Банку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2019 року нормативи капіталу (Н1 та Н2) АТ «КБ «ГЛОБУС» з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року Банк сформував та підтримував показники регулятивного капіталу на достатньому рівні, а запас ліквідності Банку був оптимальним. Показник частки NPL Банку станом на початок другого півріччя 2019 року був у 5,7 разів нижче середнього значення по банківській системі України, що вказує на високу якість кредитного портфеля АТ «КБ «ГЛОБУС». За підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року прибуток Банку виріс в 3,89 рази, що стало можливим завдяки суттєвому нарощенню обсягів чистого процентного та чистого комісійного доходів.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 28.08.2019

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 28.08.2019

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com