Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


29/10/2021

29 жовтня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за дев’ять місяців 2021 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-вересень 2021 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

 

Впродовж 2020 року та січня-вересня 2021 року регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) коливався в діапазоні від 324,673 млн грн до 542,433 млн грн, демонструючи різноспрямовану динаміку. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 0,99% і станом на 01.10.2021 його обсяг склав 542,433 млн грн, що в 2,71 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.10.2021 коливався в межах від 11,85% до 20,60%. При цьому, Н2 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2021 Н2 Банку складав 13,43%, що на 3,43 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, але було на 8,16 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) протягом 2020 року та січня-вересня 2021 року коливався в рамках 8,52-14,36% та, незважаючи на нерівномірну динаміку, переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. При цьому, Н3 Банку був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2021 Н3 Банку складав 12,09%, що на 5,09 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 3,08 п.п. нижче, ніж середньо-ринковий показник. 

Таким чином, станом на початок жовтня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжував підтримувати значення нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних позначок, але при цьому їхній рівень не перевищував середніх показників Н2 та Н3 по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.10.2021 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 4,47% до 5,618 млрд грн, обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 38,06% і склав 3,209 млрд грн, а їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» показала приріст на 13,90 п.п. (з 43,22% до 57,12%). Частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 виросла на 0,27 п.п. і склала 3,65% (що вказує на низький рівень прямого впливу валютного ризику). 

 

Впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.09.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в межах від 5,68% до 13,61%. Станом на 01.09.2021 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 7,19%, а середній показник частки NPL по банківській системі України був на рівні 36,93%. Таким чином, станом на початок вересня 2021 року показник NPL Банку був у 5,14 рази нижчим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-вересня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) коливався в діапазоні від 67,75% до 99,13%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, Н6 Банку практично на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також періодично був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2021 Н6 Банку складав 73,51%, що на 13,51 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 15,70 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в межах від 115,28% до 311,93% та переважно більш ніж вдвічі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.10.2021 LCRвв Банку складав 311,93%, що в 3,12 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в рамках 111,43-283,96%, переважно з вагомим запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.10.2021 LCRів Банку складав 136,71%, що на 36,71п.п. перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 01.10.2021 складав 100,96%, що на 10,96 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке з 1 жовтня 2021 року має становити не менше 90%. Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

Таким чином, станом на початок жовтня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжував підтримувати достатній рівень забезпеченості ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

 

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 58,545 млн грн, що на 50,90% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. 

При цьому, впродовж вказаного періоду аналізу ключові статті доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонстрували висхідну динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 64,82% і склав 335,098 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшився на 18,13% до 125,642 млн грн. 

Серед факторів, що спричинили тиск на прибуток Банку, зумовивши його низхідну динаміку, Агентство відмічає зменшення на 76,11% (або на 71,473 млн грн) чистого прибутку від операцій з фінансовими інструментами (які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток), скорочення на 48,66% (або на 66,583 млн грн) інших операційних доходів, а також зростання на 29,33% (або на 61,466 млн грн) витрат на виплати працівникам. 

Водночас, Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку чистого процентного та чистого комісійного доходів АТ «КБ «ГЛОБУС», а також факт підтримання Банком прибуткової діяльності, акцентуючи увагу на досить вагомому обсязі фінансового результату (58,545 млн грн), згенерованому в умовах триваючих карантинних обмежень.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості. 

 

 

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок жовтня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжував підтримувати достатній рівень забезпеченості капіталом (регулятивним та основним) і ліквідністю, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.09.2021 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 5,14 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 58,545 млн грн, що на 50,90% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. При цьому, Агентство позитивно оцінює висхідну динаміку чистого процентного доходу (+64,82%) та чистого комісійного доходу (+18,13%) АТ «КБ «ГЛОБУС», а також факт підтримання Банком прибуткової діяльності, звертаючи увагу на досить вагомий обсяг фінансового результату, згенерований в умовах триваючих карантинних обмежень.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 29.10.2021

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 29.10.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com