Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


05/05/2022

5 травня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 2021 рік, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та січень-березень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 449,480 млн грн до 633,061 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 0,30% і станом на 01.04.2022 його обсяг склав 581,559 млн грн, що в 2,91 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні від 11,85% до 19,13%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н2 Банку складав 13,05%, що на 3,05 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 10%.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 10,31% до 14,36% та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Водночас, Н3 Банку був нижчим (крім 04.01.2022) за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н3 Банку складав 11,06%, що на 4,06 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%.

 Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжував підтримувати значення нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) з запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних відміток.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 64,56% і склали 8,849 млрд грн, обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 14,21% до 2,654 млрд грн, тоді як їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшилась на 13,22 п.п. (з 43,22% до 30,00%). Водночас частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 виросла на 1,04 п.п. і склала 4,57% (що, як і раніше, свідчить про доволі низький рівень прямого впливу валютного ризику).

 Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.03.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні 5,68-8,90%. Станом на 01.03.2022 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 7,48%, а середній показник частки NPL по банківській системі України був на рівні 27,73%. Отже, станом на початок березня 2022 року показник NPL Банку був у 3,71 рази нижчим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в діапазоні від 47,52% до 95,14%. При цьому, Н6 Банку практично на постійній основі, окрім березня 2022 року, з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення.

     Агентство зазначає, що НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування або NSFR. Цей норматив ґрунтується на нормах європейського законодавства і Базельських рекомендаціях та визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік. Оскільки запроваджений норматив NSFR є сучасним показником ліквідності, розрахунок якого базується не лише на статистичних даних, а й на реальних обсягах наявного та необхідного стабільного фінансування, Національний банк не вбачає практичної доцільності у подальшому збереженні нормативу Н6. Відповідне рішення затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 01.04.2022 складав 90,16%, що на 0,16 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке з 1 жовтня 2021 року має становити не менше 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в межах від 115,28% до 515,88% та переважно більш ніж вдвічі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRвв Банку складав 314,63%, що в 3,15 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в рамках від 105,24% до 228,79%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRів Банку складав 228,79%, що в 2,29 рази перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

     Прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» за підсумками 2021 року склав 100,594 млн грн, що на 8,53% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 2020 року.

    Ключовим фактором зростання фінансового результату АТ «КБ «ГЛОБУС» стала позитивна динаміка основних доходів Банку. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» виріс на 57,99% (або на 167,674 млн грн) і склав 456,835 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 15,83% (або на 25,167 млн грн) до 184,122 млн грн.

     Таким чином, за підсумками 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» згенерував вагомий фінансовий результат, суттєво наростивши обсяг чистого процентного доходу та продемонструвавши хороший темп приросту чистого комісійного доходу в порівнянні з 2020 роком, що в умовах триваючих в 2021 році карантинних обмежень, високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах доходів і зборів і станом на 03.05.2022 не мав податкової заборгованості.

    Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

      Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжував підтримувати значення нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) з запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних відміток. Станом на 01.04.2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи LCRвв та LCRів, які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.03.2022 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 3,71 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 100,594 млн грн, що на 8,53% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 2020 року. Таким чином, АТ «КБ «ГЛОБУС» згенерував вагомий фінансовий результат, суттєво наростивши обсяг чистого процентного доходу (+57,99%) та продемонструвавши хороший темп приросту (+15,83%) чистого комісійного доходу в порівнянні з 2020 роком, що в умовах триваючих карантинних обмежень, заслуговує на високу оцінку.

        Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 06.05.2022

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 06.05.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com