Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


22/07/2022

22 липня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перший квартал 2022 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та січень-червень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в межах від 449,480 млн грн до 646,914 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 10,21% і станом на 01.07.2022 його обсяг склав 642,871 млн грн, що в 3,2 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні від 11,85% до 19,13%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н2 Банку складав 17,01%, що на 7,01 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 10%, та було на 0,15 п.п. менше за середнє значення Н2 по банківській системі України.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в межах від 10,31% до 14,36% та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2022 Н3 Банку складав 13,64%, що на 6,64 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%, а також було на 2,24 п.п. вище за середньо-ринковий показник.

 Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом і продовжував підтримувати значення нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) з вагомим запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних рівнів.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшились на 32,87% і склали 5,941 млрд грн, обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 14,83% до 3,048 млрд грн, а їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» виросла на 21,31 п.п. (з 30,00% до 51,31%). Водночас, частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку за період з 01.01.2022 по 01.04.2022 зменшилась на 1,18 п.п. і склала 3,39% (що, як і раніше, свідчить про доволі низький рівень прямого впливу валютного ризику).

 Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.06.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні 5,68-9,41%. Станом на 01.06.2022 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 9,41%, а середній показник частки NPL по банківській системі України був на рівні 28,77%. Отже, станом на початок липня 2022 року показник NPL Банку був у 3,06 рази нижчим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

   Агентство нагадує, що з 23.03.2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік (відповідне рішення було затверджене постановою Правління НБУ від 23.03.2022 №59). NSFR став обов’язковим до виконання з 1 квітня 2021 року.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні від 90,16% до 170,16%. Станом на 01.07.2022 NSFR Банку складав 111,11%, що на 21,11 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке з 1 жовтня 2021 року має становити не менше 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в межах від 108,06% до 515,88% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2022 LCRвв Банку складав 318,16%, що в 3,18 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні від 105,24% до 228,79%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2022 LCRів Банку складав 179,71%, що на 79,71 п.п. перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів, які істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав 5,576 млн грн збитку, в той час як за перший квартал 2022 року прибуток Банку склав 18,835 млн грн. Наявність збитку в аналізованому періоді пов’язана зі зростанням збитку Банку від зменшення корисності фінансових активів.

    При цьому, ключові статті доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» в аналізованому періоді показали суттєве зростання. Зокрема, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» виріс на 26,65% (на 27,314 млн грн) і склав 129,822 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 26,33% (або на 9,254 млн грн) до 44,406 млн грн.

     Таким чином, за підсумками першого кварталу 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» суттєво наростив обсяг чистого процентного доходу та чистого комісійного доходу в порівнянні з першим кварталом 2021 року, але показав збиток, викликаний зменшенням корисності фінансових активів. Агентство позитивно оцінює зростання ключових статей доходів Банку в умовах зниження ділової активності в країні, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану. 

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжував підтримувати значення нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) з запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних відміток. Станом на 01.07.2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів, які істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.06.2022 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 3,06 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» суттєво наростив обсяг чистого процентного доходу (+26,65%) та чистого комісійного доходу (+26,33%) в порівнянні з першим кварталом 2021 року, що в умовах зниження рівня ділової активності в Україні, високо оцінюється Агентством.

    Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 22.07.2022

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 22.07.2022

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com