Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


29/08/2022

29 серпня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перше півріччя 2022 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-липень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року коливався в межах від 449,480 млн грн до 666,889 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 14,28% і станом на 01.08.2022 його обсяг склав 666,618 млн грн, що в 3,33 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні від 11,85% до 19,13%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку із запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2022 Н2 Банку складав 18,83%, що не лише на 8,83 п.п. перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором, але й було на 1,73 п.п. вище за середнє значення Н2 по банківській системі України.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року коливався в межах від 10,31% до 14,77% та з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2022 Н3 Банку складав 14,77%, що на 7,77 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене регулятором в розмірі 7%, а також було на 3,27 п.п. вище за середньо-ринковий показник.

 Таким чином, станом на початок серпня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) не лише істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшились на 27,92% і склали 6,379 млрд грн, обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку скоротився на 8,05% до 2,441 млрд грн, а їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» виросла на 8,26 п.п. (з 30,00% до 38,26%). При цьому, частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку за період з 01.01.2022 по 01.07.2022 зменшилась на 2,07 п.п. і склала 2,50% (що, як і раніше, свідчить про низький рівень прямого впливу валютного ризику).

 Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.07.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні 5,68-14,67%. Станом на 01.07.2022 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 14,67%, в той час як середній показник частки NPL по банківській системі України становив 31,07%. Отже, станом на початок серпня 2022 року показник NPL Банку був у 2,12 рази нижчим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

    Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні від 90,16% до 170,16%. Станом на 01.08.2022 NSFR Банку складав 101,46%, що на 11,46 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке має становити не менше 90%.

     Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2021 по 01.08.2022 коливався в межах від 108,06% до 515,88% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2022 LCRвв Банку складав 313,99%, що в 3,14 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

 Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні від 105,24% до 228,79%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2022 LCRів Банку складав 163,73%, що на 63,73 п.п. перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

 Таким чином, станом на початок серпня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів, які із запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

    Прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» за перше півріччя 2022 року склав 1,049 млн грн, що на 96,45% менше ніж прибуток за перше півріччя 2021 року. При цьому, якщо за перший квартал 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав збиток в обсязі 5,576 млн грн, то у другому кварталі Банк знову повернувся до прибуткової роботи: його прибуток за другий квартал 2022 року склав 6,625 млн грн. Агентство зазначає, що зниження фінансових результатів АТ «КБ «ГЛОБУС» в аналізованому періоді пов’язане зі зростанням в першому півріччі 2022 року порівняно з першим півріччям 2021 року збитку Банку від зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів і коштів в інших банках: в 1,9 раза до 92,242 млн грн.

     За підсумками першого півріччя 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» виріс на 3,82% (на 8,119 млн грн) і склав 220,745 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку знизився на 7,60% до 71,870 млн грн.

    Таким чином, за підсумками першого півріччя 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшив обсяг чистого процентного доходу та зміг повернутись до прибуткової роботи. Дані факти позитивно оцінюються Агентством в умовах зниження ділової активності в країні, викликаної військовою агресією росії та запровадженням в Україні воєнного стану. 

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 Агентство зазначає, що в серпні 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» повністю погасив всі кредити рефінансування, які залучав у Національного банку України. Рішення достроково розрахуватись за кредитними коштами НБУ було прийнято Банком, зважаючи на високий запас ліквідності та покращення всіх ключових показників діяльності. Загальна сума погашених кредитів рефінансування склала 1,56 млрд грн. При цьому Банк продовжує нарощувати високоліквідні активи, які станом на 11.08.2022 року складали 2,9 млрд грн (53% всіх активів Банку).

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи Н2 та Н3 Банку не лише істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Станом на 01.08.2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів, які істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.07.2022 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 2,12 раза нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» на 3,82% збільшив обсяг чистого процентного доходу (до 220,745 млн грн) та повернувся до прибуткової роботи: прибуток Банку склав 1,049 млн грн, що на 96,45% менше ніж за перше півріччя 2021 року. Агентство зазначає, що вплив на розмір прибутку Банку спричинило істотне зростання (в 1,9 раза) збитку від зменшення корисності фінансових активів в аналізованому періоді.

    Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 29.08.2022

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 29.08.2022

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com