Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


11/11/2022

11 листопада 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за дев’ять місяців 2022 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 449,480 млн грн до 669,467 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 9,16% і станом на 01.11.2022 його обсяг склав 529,908 млн грн, що в 2,65 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 11,85% до 19,13%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку із запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку складав 16,19%, що на 6,19 п.п. перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 10,31% до 14,77% та з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 Н3 Банку складав 13,42%, що на 6,42 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ в розмірі 7%.

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2022 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшились на 39,62% і склали 5,343 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 18,44% до 2,165 млрд грн, а його частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» виросла на 10,52 п.п. (з 30,00% до 40,52%). Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів  аналізованому періоді виріс на 34,92% до 730,534 млн грн станом на 01.10.2022, а їх питома вага в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшилась на 7,55 п.п. (з 6,12% до 13,67%).

Також Агентство зазначає, що за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 портфель інвестицій Банку в цінні папери зменшився на 62,02% і склав 1,996 млрд грн, що становило 37,36% активів Банку. Портфель цінних паперів АТ «КБ «ГЛОБУС» був повністю сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з інструментів з низьким кредитним ризиком.

Впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.10.2022 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні 5,68-21,05%. Станом на 01.10.2022 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 21,05%, в той час як середній показник частки NPL по банківській системі України становив 35,42%. Отже, станом на початок жовтня 2022 року показник частки NPL Банку був у 1,68 раза нижчим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

     Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 90,16% до 170,16%. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку складав 154,63%, що на 64,63 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке має становити не менше 90%.

     Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в межах від 108,06% до 515,88% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку складав 323,35%, що в 3,23 раза перевищувало встановлене регулятором нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 105,24% до 231,30%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRів Банку складав 156,89%, що на 56,89 п.п. перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів, які із вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

    За підсумками діяльності впродовж дев’яти місяців 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав збиток в обсязі 65,845 млн грн, в той час як за аналогічний період 2021 року Банк отримав прибуток в розмірі 58,545 млн грн. Агентство зазначає, що зниження фінансових результатів АТ «КБ «ГЛОБУС» за підсумками перших трьох кварталів 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року пов’язане зі зростанням збитку від зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів і коштів в інших банках (в 2,44 раза до 164,899 млн грн), а також зі зменшенням ключових статей доходів Банку.

     За підсумками дев’яти місяців 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшився на 21,05% і склав 264,574 млн грн, а чистий комісійний дохід Банку знизився на 14,01% до 108,029 млн грн. Зменшення чистого процентного доходу Банку викликане значно більшими темпами зростання процентних витрат порівняно з процентними доходами в аналізованому періоді: процентні доходи збільшились на 9,46%, а процентні витрати – на 48,26%. Вагомим чинником зростання процентних витрат АТ «КБ «ГЛОБУС» стало збільшення витрат на обслуговування кредитів рефінансування від НБУ у зв’язку зі зростанням облікової ставки НБУ в червні 2022 року в 2,5 раза до 25%. При цьому, Агентство зазначає, що в серпні 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» повністю погасив всі кредити рефінансування, які залучав у Національного банку України. Рішення достроково розрахуватись за кредитними коштами НБУ було прийнято Банком, зважаючи на високий запас ліквідності та покращення всіх ключових показників діяльності. Загальна сума погашених кредитів рефінансування склала 1,56 млрд грн.

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи Н2 та Н3 Банку зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів, які істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.10.2022 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 1,68 раза нижчою за середній показник по банківській системі України. За підсумками дев’яти місяців 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав збиток в розмірі 65,845 млн грн. Агентство зазначає, що вплив на розмір прибутку Банку спричинило істотне зростання (в 2,44 раза) в січні-вересні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року збитку від зменшення корисності фінансових активів, а також суттєве зростання процентних витрат на обслуговування кредитів рефінансування від НБУ. При цьому, в серпні 2022 року Банк повністю погасив всі кредити рефінансування, які залучав у НБУ.

   Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 11.11.2022

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 11.11.2022

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com