Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


04/04/2023

4 квітня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 2022 рік, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-лютий 2023 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року коливався в межах від 481,587 млн грн до 669,467 млн грн. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 1,46% і станом на 01.03.2023 склав 574,809 млн грн, що в 2,87 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні від 12,33% до 18,83%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку із запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2023 Н2 Банку складав 16,70%, що на 6,70 п.п. перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором, але було на 3,64 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року коливався в межах від 10,62% до 15,42% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також був періодично вищим за середньо-ринковий показник. Станом на 01.03.2023 Н3 Банку становив 14,60%, що в 2,09 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 7%, а також на 1,25 п.п. перевищувало середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок березня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н3 Банку був вищим за середній рівень Н3 по банківській системі.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшились на 18,67% і склали 7,197 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 25,66% до 1,973 млрд грн, а його частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» знизилась на 2,58 п.п. (з 30,00% до 27,42%). Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів в аналізованому періоді виріс на 69,75% до 919,119 млн грн станом на 01.01.2023, а їх питома вага в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшилась на 6,65 п.п. (з 6,12% до 12,77%).

Також Агентство зазначає, що за період з 01.01.2022 по 01.01.2023 портфель інвестицій Банку в цінні папери зменшився на 26,00% до 3,889 млрд грн, що становило 54,03% активів Банку. Портфель цінних паперів АТ «КБ «ГЛОБУС» був повністю сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з інструментів з низьким кредитним ризиком. Таким чином, станом на початок 2023 року 66,80% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.01.2023 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні 6,76-21,21%. Станом на 01.01.2023 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 20,15%, в той час як середній показник частки NPL по банківській системі України становив 40,22%. Отже, станом на початок 2023 року показник частки NPL Банку був майже вдвічі меншим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні від 90,16% до 176,91%, з тенденцією до зростання. Станом на 01.03.2023 NSFR Банку складав 145,40%, що на 55,40 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в межах від 108,06% до 515,88% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2023 LCRвв Банку складав 420,29%, що в 4,2 раза перевищувало встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні від 138,42% до 231,30%, переважно з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2023 LCRів Банку складав 164,45%, що на 64,45 п.п. перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Таким чином, станом на початок березня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів, які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками діяльності впродовж 2022 року прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» склав 18,061 млн грн, що на 82,05% менше ніж прибуток Банку за 2021 рік. Зниження прибутку АТ «КБ «ГЛОБУС» за підсумками 2022 року порівняно з 2021 року пов’язане зі зростанням збитку від зменшення корисності кредитів та заборгованості клієнтів і коштів в інших банках (в 2,27 раза до 154,028 млн грн), а також зі зменшенням ключових статей доходів Банку. Зокрема, чистий процентний дохід в аналізованому періоді знизився на 24,25% до 346,062 млн грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 15,82% до 155 млн грн.

Зменшення чистого процентного доходу Банку викликане значно більшими темпами зростання процентних витрат порівняно з процентними доходами в аналізованому періоді. Вагомим чинником зростання процентних витрат АТ «КБ «ГЛОБУС» стало збільшення витрат на обслуговування кредитів рефінансування від НБУ у зв’язку зі зростанням облікової ставки НБУ в червні 2022 року в 2,5 раза до 25%. При цьому, Агентство нагадує, що в серпні 2022 року АТ «КБ «ГЛОБУС» повністю достроково погасив всі кредити рефінансування, які залучав у НБУ. Відповідне рішення було прийнято АТ «КБ «ГЛОБУС», зважаючи на високий запас ліквідності та покращення всіх ключових показників діяльності Банку.

Агентство зазначає, діяльність Банку впродовж останніх восьми кварталів була прибутковою, за виключенням третього кварталу 2022 року, та позитивно оцінює повернення АТ «КБ «ГЛОБУС» до прибуткової роботи в четвертому кварталі 2022 року, прибуток за який склав 83,906 млн грн.

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи Н2 та Н3 Банку зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н3 Банку був вищим і за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на 01.03.2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що, зокрема, свідчать нормативи NSFR, LCRвв та LCRів, які істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.01.2023 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику становила 66,80%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була майже вдвічі нижчою за середній рівень NPL по банківській системі України. За підсумками 2022 року прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» склав 18,061 млн грн, при чому прибуток Банку за четвертий квартал 2022 року становив 83,906 млн грн, що є найвищим квартальним показником за 2 останні роки. Агентство зазначає, що вплив на розмір прибутку Банку спричинило істотне зростання (в 2,27 раза) в 2022 році порівняно з 2021 роком збитку від зменшення корисності фінансових активів, а також суттєве зростання процентних витрат на обслуговування кредитів рефінансування від НБУ. Проте Агентство нагадує, в серпні 2022 року Банк повністю погасив всі кредити рефінансування, які залучав у НБУ. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 04.04.2023

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 04.04.2023

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com