Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


14/08/2023

14 серпня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перше півріччя 2023 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-червень 2023 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2022 року та січня-червня 2023 року коливався в межах від 481,587 млн грн до 724,220 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 39,46% і станом на 01.07.2023 склав 724,220 млн грн, що в 3,61 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.07.2023 коливався в діапазоні від 12,33% до 23,03%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку зі значним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2023 Н2 Банку складав 22,24%, що в 2,22 раза перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором, але було на 1,53 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2022 року та січня-червня 2023 року коливався в межах від 10,62% до 17,16% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Також впродовж періоду аналізу Н3 АТ «КБ «ГЛОБУС»  був переважно вищим за середньо-ринковий показник. Станом на 01.07.2023 Н3 Банку становив 16,06%, що в 2,29 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 7%, а також було на 1,55 п.п. більше за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок липня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, і при цьому норматив Н3 Банку був вищим за середній рівень Н3 по банківській системі.

 

Структура та якість активів

За перше півріччя 2023 року активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 10,27% і склали 7,935 млрд грн, кредитний портфель Банку знизився на 8,16% до 1,812 млрд грн, а його частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшилась на 4,58 п.п. до 22,84%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів за перші два квартали 2023 року знизився на 7,04% до 854,383 млн грн, а їх питома вага в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» скоротилась на 2,00 п.п. до 10,77%.

За період з 01.01.2023 по 01.07.2023 портфель інвестицій Банку в цінні папери виріс на 24,81% до 4,853 млрд грн, що становило 61,16% активів Банку. При цьому, портфель цінних паперів АТ «КБ «ГЛОБУС» був повністю сформований з ОВДП та депозитних сертифікатів НБУ, тобто з інструментів з низьким кредитним ризиком. Таким чином, станом на початок другого півріччя 2023 року 71,93% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та ОВДП.

Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.07.2023 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні 6,76%-25,09%. Станом на 01.07.2023 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 23,46%, а станом на 01.06.2023 вона дорівнювала 24,71% в той час як середній показник частки NPL по банківській системі України становив 41,76%. Отже, станом на початок червня 2023 року частка NPL Банку була на 17,05 п.п. меншою за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.07.2023 коливався в діапазоні від 90,16% до 207,87%, та мав яскраво виражену тенденцію до зростання. Станом на 01.07.2023 NSFR Банку складав 207,87%, що в 2,08 раза перевищило граничне значення, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 коливався в межах від 108,06% до 556,25% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2023 LCRвв Банку складав 447,57%, що було в 4,48 раза вищим за встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.07.2023 коливався в діапазоні від 138,42% до 413,37%, з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2023 LCRів Банку складав 332,88%, що в 3,33 раза перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень.

Таким чином, станом на початок липня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

В аналізованому періоді ключові статті доходів та прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» показали приріст. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перше півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 8,81% до 240,186 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 42,24% до 102,229 млн грн, а прибуток виріс більше ніж в 32 раза і склав 33,630 млн грн. 

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність і зростання обсягів  чистого процентного та чистого комісійного доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» в аналізованому періоді.  

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок липня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи Н2 та Н3 Банку зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, при цьому норматив Н3 Банку був вищим і за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на 01.07.2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.07.2023 року активи АТ «КБ «ГЛОБУС» характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику становила 71,93%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була істотно менше за середньо-ринкову і складала 23,46%.

За підсумками першого півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року ключові статті доходів та прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонстрували суттєвий приріст: чистий процентний дохід виріс на 8,81%, чистий комісійний дохід збільшився на 42,24%, а прибуток Банку виріс більше ніж в 32 раза і склав 33,630 млн грн. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 14.08.2023

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 14.08.2023

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com