Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


20/12/2023

20 грудня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAАА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAАА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за дев’ять місяців 2023 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-листопад 2023 року.

 Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах від 481,587 млн грн до 797,263 млн грн. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 48,51% і станом на 01.12.2023 склав 771,187 млн грн, що в 3,86 раза перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні від 12,33% до 24,57%. Впродовж аналізованого періоду Н2 Банку зі значним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2023 Н2 Банку складав 22,85%, що в 2,23 раза перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором, але було на 2,56 п.п. менше ніж середній рівень Н2 по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) впродовж 2022 року та січня-листопада 2023 року коливався в межах від 13,29% до 17,16% та істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Також впродовж періоду аналізу Н3 АТ «КБ «ГЛОБУС» був переважно вищим за середньо-ринковий показник. Станом на 01.12.2023 Н3 Банку становив 15,39%, що в 2,20 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ на рівні 7%, а також було на 0,72 п.п. більше за середньо-ринковий рівень Н3. 

Таким чином, станом на початок грудня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи достатності регулятивного та основного капіталу Банку (Н2 та Н3) зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а норматив Н3 Банку також був вищим і за середній рівень Н3 по банківській системі.

 

Структура та якість активів

За дев’ять місяців 2023 року активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 42,16% і склали 10,230 млрд грн, кредитний портфель Банку знизився на 11,22% до 1,752 млрд грн, а його частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшилась на 10,30 п.п. до 17,13%. Обсяг грошових коштів та їх еквівалентів за перші три квартали 2023 року виріс на 45,90% до 1,341 млрд грн, а їх питома вага в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшилась на 0,34 п.п. до 13,11%.

За період з 01.01.2023 по 01.10.2023 портфель інвестицій Банку в цінні папери виріс в 1,7 раза до 6,731 млрд грн, що становило 65,79% активів Банку. При цьому, портфель цінних паперів АТ «КБ «ГЛОБУС» був повністю сформований з ОВДП, депозитних сертифікатів НБУ та з боргових цінних паперів Казначейства США, тобто з інструментів з низьким кредитним ризиком. Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2023 року 78,90% активів Банку були представлені ліквідними інструментами з низьким рівнем кредитного ризику, а саме: грошовими коштами та їх еквівалентами, депозитними сертифікатами НБУ та державними цінними паперами.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) за період з 01.01.2023 по 01.10.2023 виросла на 2,99 п.п. до 23,14%. При цьому, станом на 01.10.2023 частка NPL Банку була на 14,73 п.п. меншою ніж середнє значення частки NPL по банківській системі України.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні від 90,16% до 307,76%, та мав яскраво виражену тенденцію до зростання. Станом на 01.12.2023 NSFR Банку складав 306,99%, що в 3,07 раза перевищувало граничне значення, яке з 1 квітня 2023 року встановлене НБУ на рівні 100%. 

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в межах від 108,06% до 684,69% та переважно істотно перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2023 LCRвв Банку складав 514,77%, що було в 5,15 раза вищим за встановлений регулятором нормативний показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.12.2023 коливався в діапазоні від 138,42% до 413,37%, з помітним запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.12.2023 LCRів Банку складав 225,49%, що в 2,25 раза перевищувало встановлений регулятором нормативний рівень. 

Таким чином, станом на початок грудня 2023 року та впродовж 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку істотно перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

В аналізованому періоді ключові статті доходів та прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» показали істотний приріст. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за дев’ять місяців 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 51,35% до 400,440 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 48,31% до 160,227 млн грн. Прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» за дев’ять місяців 2023 року склав 120,748 млн грн, в той час як за підсумками дев’яти місяців 2022 року Банк отримав збиток. Прибутковій діяльності Банку в аналізованому періоді 2023 року, окрім суттєвого зростання ключових статей його доходів, сприяло зростання чистого прибутку від операцій з фінансовими інструментами, які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, а також зменшення відрахувань до резервів. 

Агентство позитивно оцінює прибуткову діяльність і суттєве зростання чистого процентного та чистого комісійного доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» в аналізованому періоді.  

 

Інші фактори

АТ «КБ «ГЛОБУС» не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок грудня 2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Нормативи Н2 та Н3 Банку зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, при цьому норматив Н3 Банку був вищим і за середній рівень даного нормативу по банківській системі України. Також станом на 01.12.2023 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був дуже добре забезпечений ліквідністю: нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення. Станом на 01.10.2023 року активи АТ «КБ «ГЛОБУС» характеризувались хорошою якістю: питома вага в активах ліквідних інструментів з низьким рівнем кредитного ризику становила 78,90%, а частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була на 14,73 п.п. меншою за середньо-ринковий рівень.

За підсумками дев’яти місяців 2023 року діяльність АТ «КБ «ГЛОБУС» була прибутковою, а ключові статті його доходів продемонстрували суттєвий приріст порівняно з аналогічним періодом 2022 року. Зокрема, чистий процентний дохід Банку виріс на 51,35% до 400,440 млн грн, чистий комісійний дохід збільшився на 48,31% до 160,227 млн грн, а прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» склав 120,748 млн грн. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 20.12.2023

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 20.12.2023

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com