Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


10/12/2019

10 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за 9 місяців 2019 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 227,652-390,789 млн. грн. Динаміка Н1 Банку протягом вказаного періоду була різноспрямованою, проте з січня 2019 року його значення знову почали демонструвати тенденцію до зростання. За період з 02.01.2019 по 01.11.2019 регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» виріс на 20,83% і склав 340,835 млн. грн., що на 140,835 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом періоду з 02.01.2018 по 01.11.2019 коливався в межах від 10% до 15,84%. Протягом вказаного періоду аналізу АТ «КБ «ГЛОБУС» жодного разу не порушував вимог НБУ до значень Н2, але його рівень був переважно нижче середніх показників даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н2 Банку складав 14,87%, що на 4,87 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 3,72 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року Банк продемонстрував різноспрямовану динаміку нормативів капіталу. При цьому, на думку Агентства, станом на початок листопада 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» створив та підтримував помітний запас за нормативами Н1 та Н2, що вказує на достатній рівень забезпеченості Банку регулятивним капіталом.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2019 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» складали 3,053 млрд. грн., а обсяг кредитів та заборгованості клієнтів становив 1,698 млрд. грн. За період з 01.01.2019 по 01.10.2019 частка кредитного портфеля в активах Банку зменшилась на 3,30 п.п.: з 58,92% до 55,62%. Частка валютних кредитів в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» за останні 8 кварталів зменшилась на 3,44 п.п. (з 3,78% до 0,34%), що істотно знизило рівень впливу валютного ризику.

АТ «КБ «ГЛОБУС» активно розвиває сегмент роздрібного бізнесу та нарощує обсяги кредитування населення, що позитивно відобразилось на динаміці його доходів та прибутку. За період з 01.01.2018 по 01.11.2019 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку виросла на 15,27 п.п.: з 38,99% до 54,26%. Протягом вказаного періоду частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в межах від 8,29% до 22,81%. Станом на 01.11.2019 частка NPL в кредитах Банку складала 11,31%, тоді як середній показник частки NPL по банківській системі України станом на 01.10.2019 знаходився на рівні 50,79%. Таким чином, показник NPL Банку був у декілька разів нижче за середньо-ринкове значення, що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля АТ «КБ «ГЛОБУС».

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в межах 60,02-78,21%. Протягом вказаного періоду аналізу Банк жодного разу не порушував вимог НБУ до мінімального рівня нормативу Н6, але його значення були меншими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 63,08%, що на 3,08 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 30,49 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.02.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 114,95-468,84%. Впродовж зазначеного періоду LCRвв Банку демонстрував різноспрямовану динаміку, але при цьому з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення, які змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку складав 164,23%, що було на 74,23 п.п. більше, ніж встановлене регулятором нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.02.2019 по 01.11.2019 коливався в межах від 70,73% до 604,21%, і переважно в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які варіювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRів Банку складав 604,21%, що в 6,7 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів: Н6 та LCRвв Банку з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а LCRів був у 6,7 рази вищим за нормативний показник.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток у розмірі 53,251 млн. грн., що на 11,15% перевищило прибуток Банку за підсумками 9 місяців 2018 року.

Агентство звертає увагу на високу динаміку росту чистого процентного доходу Банку, обсяг якого за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року виріс на 51,85% до 105,056 млн. грн. За цей же період чистий комісійний дохід Банку збільшився на 4,43% до 134,989 млн. грн.

Агентство нагадує, що АТ «КБ «ГЛОБУС»  повернувся до прибуткової діяльності в першому кварталі поточного року та демонструє позитивний фінансовий результат третій  квартал поспіль, що вказує на успішність діючої бізнес-стратегії Банку. Так, за перший квартал 2019 року прибуток Банку склав 20,988 млн. грн., за другий квартал – 20,931 млн. грн., а за третій – 11,331 млн. грн. Здатність Банку генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку заслуговує на позитивну оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року рівень забезпеченості АТ «КБ «ГЛОБУС» регулятивним капіталом був достатнім: нормативи капіталу Банку (Н1 та Н2) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать значення відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). Показник частки NPL у кредитному портфелі Банку був  у декілька разів нижчим за середній рівень  NPL по банківській системі України. За підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року прибуток Банку виріс на 11,15% і склав 53,251 млн. грн., а чистий процентний дохід збільшився на 51,85% до 105,056 млн. грн. Агентство позитивно оцінює здатність Банку генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів та прибутку.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 10.12.2019

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 10.12.2019

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com