Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


24/06/2020

24 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перший квартал 2020 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-травень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Впродовж 2019 року та січня-травня 2020 року регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) коливався в діапазоні 280,372-434,106 млн. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 01.06.2020 порівняно з 02.01.2020 Н1 Банку виріс на 21,34% і склав 410,550 млн. грн., що на 210,550 млн. грн. перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) впродовж періоду з 02.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах від 11,29% до 16,53%. Протягом вказаного періоду аналізу динаміка Н2 Банку була нерівномірною, але при цьому його значення з запасом перевищували встановлене регулятором граничне значення, проте були нижчими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н2 Банку складав 15,66%, що на 5,66 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,51 п.п. менше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) протягом 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в рамках 7,28-10,57%. Впродовж зазначеного періоду Н3 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.06.2020 Н3 Банку складав 9,74%, що на 2,74 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,15 п.п. нижче середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Водночас Агентство нагадує про результати проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. Згідно даних стрес-тесту, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ «КБ «ГЛОБУС» (з урахуванням здійснених Банком заходів) становить 16,90%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування НБУ надав банкам час до жовтня 2020 року.

Таким чином, станом на початок червня 2020 року  нормативи достатності основного та регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були нижчими за середньо-ринкові показники.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.04.2019 активи Банку зменшились на 10,16% і склали 3,528 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшився на 9,57% до 1,749 млрд. грн., а їхня частка в активах Банку виросла на 8,93 п.п. і склала 49,58%. Частка валютних кредитів у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 01.04.2020 складала лише 1,61%, що вказує на низький рівень впливу валютного ризику на кредитний портфель Банку.

АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжує залишатись активним учасником ринку споживчого кредитування: станом на 01.04.2020 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку складала 54,94%.

Протягом періоду з 01.01.2019 по 01.05.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в межах від 9,20% до 13,61%. Водночас Агентство звертає увагу, що станом на 01.05.2020 середній показник частки NPL по банківській системі України складав 51,03%, а частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» становила 13,26%. Таким чином, показник NPL Банку був у 3,85 рази нижче за середньо-ринкове значення, що вказує на достатньо хорошу якість кредитного портфеля АТ «КБ «ГЛОБУС».

 

Ліквідність

Протягом 2019 року та січня-травня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) коливався в межах від 60,18% до 98,68%. Впродовж вказаного періоду аналізу динаміка Н6 Банку була різноспрямованою, при цьому з початку 2020 року його значення демонстрували зростаючий тренд. Станом на 01.06.2020 Н6 Банку складав 98,68%, що на 38,68 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 7,70 п.п. вище середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.02.2019 по 01.06.2020 коливався в діапазоні від 114,95% до 468,84%. Протягом вказаного періоду LCRвв Банку демонстрував нерівномірну динаміку, але при цьому переважно з вагомим запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.06.2020 LCRвв Банку складав 261,64%, що в 2,6 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку за період з 01.02.2019 по 01.03.2020 коливався в рамках 70,73-604,21% та з вагомим запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.06.2020 LCRів Банку складав 158,35%, що в 1,6 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку.  При цьому Агентство підкреслює, що високі значення нормативів LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 4,539 млн. грн., що на 78,37% менше прибутку Банку за перший квартал 2019 року.

При цьому ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за    підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» виріс більш ніж вдвічі або на 100,23% і склав 58,125 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку зменшився на 19,10% до 37,470 млн. грн.

Агентство нагадує, що АТ «КБ «ГЛОБУС»  повернувся до прибуткової діяльності в першому кварталі 2019 року та демонструє позитивний фінансовий результат протягом 5 кварталів поспіль. Так, за перший квартал 2019 року прибуток Банку склав 20,988 млн. грн., за другий квартал – 20,931 млн. грн., за третій – 11,331 млн. грн., а за четвертий – 10,656 млн. грн.

Здатність АТ «КБ «ГЛОБУС» в непростих макроекономічних умовах генерувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок червня 2020 року нормативи достатності основного та регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були нижчими за середньо-ринкові показники. Банк був добре забезпечений ліквідністю, на що вказують значення відповідних нормативів (Н6, LCRвв та LCRів). Станом на 01.05.2020 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 3,85 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого кварталу 2020 року прибуток АТ «КБ «ГЛОБУС» склав 4,539 млн. грн., що на 78,37% менше прибутку Банку за підсумками першого кварталу 2019 року. При цьому АТ «КБ «ГЛОБУС» більш ніж вдвічі збільшив обсяг чистого процентного доходу. Здатність Банку в непростих макроекономічних умовах нарощувати доходи та підтримувати прибуткову діяльність позитивно оцінюється Агентством. 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com