Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


21/09/2020

21 вересня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перше півріччя 2020 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-липень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 280,372 млн. грн. до 434,106 млн. грн. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, з початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 20,57% і станом на 03.08.2020 склав 407,942 млн. грн., що на 207,942 млн. грн. перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) впродовж періоду з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні 11,29-16,53% та демонстрував нерівномірну динаміку. При цьому, Н2 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлене регулятором граничне значення, проте був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 15,32%, що на 5,32 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 6,20 п.п. менше ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 7,28% до 10,89%. Впродовж вказаного періоду Н3 Банку з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку складав 10,89%, що на 3,89 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 4,49 п.п. нижче середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

При цьому Агентство нагадує про результати проведеного у 2019 році НБУ стрес-тестування найбільших українських банків, в ході якого визначався необхідний (цільовий) рівень достатності капіталу фінустанов. Згідно даних стрес-тесту, необхідний рівень нормативів Н2 та Н3 АТ «КБ «ГЛОБУС» (з урахуванням здійснених Банком заходів) становить 16,90%. Для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування НБУ надав банкам час до жовтня 2020 року.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року  нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за цільовий показник, визначений регулятором в ході проведення стрес-тестування Банку. 

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2020 порівняно з 01.01.2020 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» зменшились на 5,88% і склали 3,696  млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 24,54% до 1,988 млрд. грн., а їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» виросла на 13,14 п.п. і склала 53,79%. Частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку станом на 01.07.2020 складала 2,23%, що свідчить про низький рівень прямого впливу валютного ризику на кредитний портфель АТ «КБ «ГЛОБУС». При цьому в кредитному портфелі Банку вагому частку займали кредити фізичним особам:  станом на 01.07.2020 її розмір складав 47,69%.

Впродовж періоду з 01.01.2019 по 01.08.2020 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні від 9,20% до 13,61%. При цьому, Агентство звертає увагу, що станом на 01.07.2020 середній показник частки NPL по банківській системі України складав 50,21%, а частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» становила 12,36%. Таким чином, станом на початок липня поточного року показник NPL Банку був у 4,06 рази нижчим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в діапазоні від 60,18-99,13% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, Н6 Банку практично на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але переважно був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 90,22%, що на 30,22 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 1,43 п.п. вище за середньо-ринковий показник даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.02.2019 по 01.08.2020 коливався в межах від 114,95% до 468,84%. Протягом вказаного періоду динаміка LCRвв Банку була нерівномірною, але при цьому його показники переважно з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 240,53%, що в 2,41 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.02.2019 по 01.08.2020 коливався в рамках 70,73-604,21%, з вагомим запасом перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 194,86%, що в 1,95 рази перевищувало встановлене регулятором нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 51,585 млн. грн., що на 23,06% перевищило прибуток Банку за перше півріччя 2019 року.

Водночас, за вказаний період аналізу ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з першим півріччям 2019 року чистий процентний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» виріс більш ніж вдвічі або на 108,27% і склав 126,209 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку зменшився на 30,54% до 66,679 млн. грн.

Також Агентство нагадує, що АТ «КБ «ГЛОБУС»  повернувся до прибуткової діяльності в першому кварталі 2019 року та демонструє позитивні фінансові результати протягом 6 останніх кварталів поспіль. Зокрема, прибуток Банку за другий квартал 2020 року сягнув 47,046 млн. грн., а за перший квартал його обсяг склав 4,539 млн. грн.

Таким чином, незважаючи на карантин, за підсумками першого півріччя 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» більш ніж вдвічі наростив чистий процентний дохід та згенерував вагомий обсяг прибутку, продемонструвавши хороший темп його приросту в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Здатність Банку в непростих макроекономічних умовах нарощувати доходи та прибуток високо оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості.

Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року нормативи достатності регулятивного та основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2 та Н3) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але були меншими за цільовий показник, визначений регулятором в ході проведення стрес-тестування Банку (для повного виконання вимог за результатами стрес-тестування НБУ надав банкам час до жовтня 2020 року). Водночас, АТ «КБ «ГЛОБУС» був добре забезпечений ліквідністю: показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів) з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.07.2020 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 4,06 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. Незважаючи на карантин, за підсумками першого півріччя 2020 року АТ «КБ «ГЛОБУС» більш ніж вдвічі наростив чистий процентний дохід та згенерував вагомий обсяг прибутку (51,585 млн. грн.), продемонструвавши хороший темп його приросту (+23,06%) в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Здатність Банку в непростих макроекономічних умовах нарощувати доходи та прибуток високо оцінюється Агентством.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 21.09.2020

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 21.09.2020

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com