Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КБ «ГЛОБУС»


06/09/2021

6 вересня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 35591059) за національною шкалою на рівні uaAА. Також був оновлений рейтинг депозитів Банку на рівні ua2+ за шкалою Агентства. Позичальник з рейтингом uaAА характеризується дуже високою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу за національною шкалою, РА «Експерт-Рейтинг» керувалося основними підсумками роботи Банку за перше півріччя 2021 року, особливою і регулярною інформацією Банку як емітента цінних паперів, а також окремими формами статистичної звітності Банку за січень-липень 2021 року.

Загрузити файл оновлення рейтинга із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Регулятивний капітал АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н1) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в межах від 324,673 млн грн до 539,536 млн грн,. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) зменшився на 2,41% і станом на 02.08.2021 його обсяг склав 524,185 млн грн, що в 2,62 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в діапазоні 11,85-20,60% та, незважаючи на нерівномірну динаміку, переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н2 Банку складав 13,40%, що на 3,40 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 8,32 п.п. менше ніж середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н3) протягом 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках 8,52-14,36% та з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але при цьому був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н3 Банку складав 12,25%, що на 5,25 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 3,45 п.п. нижче, ніж середньо-ринковий показник. 

   Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжував підтримувати значення нормативів достатності регулятивного та основного капіталу (Н2 та Н3) з помітним запасом по відношенню до встановлених НБУ граничних відміток, але при цьому їхній рівень не перевищував середніх показників Н2 та Н3 по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «КБ «ГЛОБУС» виросли на 13,17% до 6,086 млрд грн, обсяг кредитів та заборгованості клієнтів Банку збільшився на 39,84% і склав 3,250 млрд грн, а їхня частка в активах АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонструвала приріст на 10,19 п.п. (з 43,22% до 53,41%). Частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку за вказаний період аналізу зменшилась на 0,96 п.п. до 2,57% (що робить мінімальним рівень прямого впливу валютного ризику), а частка кредитів фізичним особам в кредитному портфелі скоротилась на 7,70 п.п. до 42,14%. 

    Протягом періоду з 01.01.2020 по 01.07.2021 частка непрацюючих кредитів (NPL) в кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), коливалась в діапазоні від 5,68% до 13,61%. Станом на 01.07.2021 частка NPL в кредитах АТ «КБ «ГЛОБУС» складала 7,12%, при тому, що середній показник частки NPL по банківській системі України був на рівні 39,09%. Таким чином, станом на початок липня 2021 року показник NPL Банку був у 5,49 рази нижчим за середньо-ринкове значення.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КБ «ГЛОБУС» (Н6) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в межах 67,75-99,13% та демонстрував різноспрямовану динаміку, але при цьому практично на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також періодично був вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 73,77%, що на 13,77 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 15,78 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КБ «ГЛОБУС» в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в діапазоні 115,28-307,48% та переважно більш ніж вдвічі перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 02.08.2021 LCRвв Банку складав 213,39%, що на 2,13 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КБ «ГЛОБУС» впродовж періоду з 01.01.2020 по 02.08.2021 коливався в рамках від 111,43% 283,96%, переважно з вагомим запасом перевищуючи встановлене регулятором граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку складав 179,23%, що на 79,23 п.п. перевищувало встановлений НБУ нормативний рівень.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КБ «ГЛОБУС» станом на 02.08.2021 складав 99,39%, що на 19,39 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 80%). Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

    Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» продовжував підтримувати достатній рівень забезпеченості ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Дохідність операцій

    За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 29,520 млн грн, що на 42,77% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. 

Водночас, впродовж вказаного періоду аналізу ключові статті доходів АТ «КБ «ГЛОБУС» продемонстрували позитивну динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 68,47% і склав 212,626 млн грн, а чистий комісійний дохід АТ «КБ «ГЛОБУС» збільшився на 16,65% до 77,783 млн грн.

Серед факторів, що спричинили тиск на прибуток Банку, зумовивши його низхідну динаміку, варто виділити наступні: зменшення на 83,08% (або на 65,111 млн грн) чистого прибутку від операцій із фінансовими інструментами (які обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток), зростання на 30,86% (або на 42,004 млн грн) витрат на виплати працівникам, а також збільшення на 62,85% (або на 21,576 млн грн) інших адміністративних та операційних витрат. 

    При цьому, Агентство позитивно оцінює факт підтримання АТ «КБ «ГЛОБУС» прибуткової діяльності на фоні висхідної динаміки ключових статей його доходів, що дозволило згенерувати доволі вагомий фінансовий результат (в обсязі 29,520 млн грн) в умовах триваючих карантинних обмежень.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що на момент оновлення рейтингу АТ «КБ «ГЛОБУС» перебував на обліку в органах ДФС і не мав податкової заборгованості. 

     Банк не був віднесений НБУ до категорії проблемних, дотримувався ключових нормативів, встановлених НБУ, і виконував зобов'язання перед кредиторами і вкладниками в рамках чинного законодавства, правил і процедур Банку.

 

Узагальнення

       Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» підтримував достатній рівень забезпеченості капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.07.2021 частка NPL у кредитному портфелі АТ «КБ «ГЛОБУС» була у 5,49 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «КБ «ГЛОБУС» отримав прибуток в обсязі 29,520 млн грн, що на 42,77% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. При цьому, Агентство позитивно оцінює факт підтримання АТ «КБ «ГЛОБУС» прибуткової діяльності на фоні висхідної динаміки ключових статей його доходів, що дозволило згенерувати доволі вагомий фінансовий результат в умовах триваючого карантину.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (укр.) - 06.09.2021

Оновлення рейтингу АТ "КБ "ГЛОБУС" із статистичними показниками (eng.) - 06.09.2021

Персональна сторінка банку на сайті агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com