Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «КРЕДОБАНК»


20/03/2024
20 березня 2024 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за 2023 рік, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2023 рік та за січень-лютий 2024 року.
 
 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року      коливався в межах від 3,562 млрд грн до 5,565 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2023 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 37,65% і станом на 01.03.2024 склав 5,130 млрд грн, що більше ніж в 25,7 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн грн). 

Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 02.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні  20,37%–38,37% та мав стійку тенденцію до зростання. Впродовж періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, і починаючи з січня 2023 року був постійно вищим за середньо-ринковий рівень даного нормативу. Станом на 01.03.2024 Н2 Банку складав 32,24%, що в 3,22 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 12,26 п.п. більше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2023 року та січня-лютого 2024 року коливався в межах від 19,78% до 25,14%, та мав виражену тенденцію до зростання. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував як встановлений НБУ граничний рівень, так і середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 Н3 Банку складав 22,31%, що в 3,19 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 10,26 п.п. вищим за середньо-ринковий показник. 

Отже, станом на початок березня 2024 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку. При цьому, Н2 та Н3 не лише з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й впродовж періоду аналізу були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За 2023 рік активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 44,02% (до 56,126 млрд грн), чистий кредитний портфель Банку знизився на 0,30% (до 12,468 млрд грн), грошові кошти та їх еквіваленти збільшились на 23,80% (до 19,695 млрд грн), а інвестиції в цінні папери виросли в 2,44 раза (до 21,974 млрд грн).

В структурі активів АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 відбулися наступні зміни:

-            частка кредитів у активах знизилась на 9,88 п.п. до 22,21%;

-            частка інвестицій в цінні папери виросла на 16,05 п.п. до 39,15%;

-            частка грошових коштів та їх еквівалентів знизилась на 5,73 п.п. до 35,09%. 

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів 10 класу (для кредитів юридичним особам, крім банків, бюджетних установ та компаній спеціального призначення) та кредитів 5 класу (для кредитів всім іншим позичальникам) станом на 01.01.2024 порівняно з 01.01.2023 знизилась на 6,31 п.п. (з 23,80% до 17,49%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України зменшилось на 0,77 п.п. до 37,35% (дані на графіку 5 розраховані з врахуванням резервів).

Таким чином, станом на початок 2024 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 2,14 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» коливався в межах від  166,86% до 253,84%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку склав 253,84%, що в 2,54 раза перевищило граничне значення для даного нормативу.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в діапазоні 204,35%-259,32% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2024 LCRвв Банку склав 252,29%, що в 2,52 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2023 по 01.03.2024 коливався в межах від 217,40% до 404,47%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.03.2024 LCRів Банку складав 360,35%, що було в 3,6 раза більше ніж встановлене регулятором граничне значення. 

Таким чином, станом на початок березня 2024 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ значення. Також Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за 2023 рік склав 1,212 млрд грн, що в 8,51 раза перевищило прибуток Банку за 2022 рік.

Суттєве зростання прибутку АТ «КРЕДОБАНК» за підсумками 2023 року відбулось в результаті істотного приросту і вагомих обсягів чистого процентного доходу Банку, а також за рахунок значного скорочення відрахувань до резервів порівняно з 2022 роком.

     Зокрема, чистий процентний дохід Банку за 2023 рік порівняно з показником за 2022 рік виріс на 51,80% і склав 3,235 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 0,05% до 514,252 млн грн.

 

Інші фактори

   На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

   Агентство нагадує, що з березня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» входить до переліку системно важливих банків України (перелік був оновлений НБУ 29 лютого 2024 року). Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2024 року та впродовж періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, нормативи Н2 та Н3 Банку були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Станом на 01.03.2024 та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.01.2024 активи АТ «КРЕДОБАНК» були добре диверсифікованими, з високою питомою вагою ліквідних інструментів, а частка NPL в кредитному портфелі Банка була в 2,14 раза нижчою за середній показник NPL по банківській системі України.

 

За підсумками 2023 року порівняно з 2022 роком прибуток АТ «КРЕДОБАНК» виріс в 8,51 раза до 1,212 млрд грн, чистий процентний дохід збільшився на 51,80%, а чистий комісійний дохід знизився на 0,05%.

Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com