Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


30/05/2019

30 травня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2019 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-квітень 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) коливався в діапазоні 1,405-1,896 млрд. грн. Станом на 02.05.2019 Н1 Банку склав 1,778 млрд. грн., що майже в 9 разів  перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні 14,66-17,41%. Станом на 02.05.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) склав 14,82%, що було на 4,82 п.п. вище встановленої НБУ мінімальної відмітки, але на 1,39 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним капіталом: Н1 Банку в рази перевищував встановлене НБУ мінімальне значення, а Н2 на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень та періодично був вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Кредитний портфель АТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2019 по 01.04.2019 виріс на 6,68% і склав 10,268 млрд. грн. Банк продовжував активно кредитувати малий і середній бізнес, зокрема, у травні 2019 року портфель кредитів, виданих у сегменті МСБ, вперше перевищив 2 млрд. грн.

В активах та у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2019 по 01.04.2019 відбулися наступні зміни:

-        частка кредитів у активах Банку зросла на 3,73 п.п.: з 57,31% до 61,04%;

-        частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку знизилась на 1,83 п.п.: з 22,16% до 20,33%, що зменшує вплив на портфель валютного ризику;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі (без врахування резервів) зменшилась на 0,69 п.п.: з 44,99% до 44,30%.

Станом на 01.04.2019 в порівнянні з 01.01.2019 частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі Банку зменшилась на 0,53 п.п. і склала 9,34%, а середній показник частки NPL по банківській системі за той же період скоротився на 0,85 п.п. і склав 53,34% (дані на графіку 4 розраховані без врахування резервів). Таким чином, частка NPL Банку була в 5,7 разів меншою за середньо-ринковий показник, що підтверджує високу якість кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК».

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н4) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні 20,41-61,63%. Банк жодного разу не допустив порушення Н4 і переважно підтримував помітний запас по відношенню до його граничного значення. В той же час, Н4 Банку був нижче за середні показники даного нормативу по банківській системі України.  Станом на 02.05.2019 Н4 Банку склав 47,16%, що було на 27,16 п.п. вище, ніж встановлене НБУ граничне значення, але на 22,80 п.п. нижче середньо-ринкового показника.

Норматив поточної ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н5) протягом періоду з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в межах від 42,03% до 54,05%. Станом на 02.05.2019 Н5 Банку складав 42,03%, що на 2,03 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене регулятором, але на 58,22 п.п. було менше середнього показника даного нормативу по банківській системі.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) в період з 02.01.2018 по 02.05.2019 коливався в діапазоні 63,26-71,01%. Станом на 02.05.2019 Н6 Банку становив 63,26%, що на 3,26 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, але було на 29,03 п.п. менше, ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» не допускав порушення нормативів ліквідності, їх значення переважно з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення, але були суттєво меншими, ніж середні показники даних нормативів по банківській системі. На думку Агентства, АТ «КРЕДОБАНК» підтримував запас за нормативами ліквідності на достатньому рівні, з огляду на масштаб його діяльності та рівень зовнішньої підтримки від акціонера.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток у сумі 120,747 млн. грн., що було на 7,24% менше прибутку Банку за підсумками першого кварталу 2018 року. В той же час ключові статі доходів Банку продемонстрували приріст значень: чистий процентний дохід Банку виріс на 20,24% до 352,599 млн. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 15,88% до 109,482 млн. грн.

Агентство звертає увагу, що протягом останніх 13 кварталів Банк демонстрував прибуткову діяльність, з поступовою тенденцією до збільшення обсягів квартального прибутку.

Таким чином, незважаючи на зменшення, прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за перший квартал 2019 року був вагомим. Банк вкотре продемонстрував здатність нарощувати свої доходи, що стало результатом зростання його ділової активності, високої якості кредитного портфеля та ефективної політики управління активами і пасивами. 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, в першому кварталі 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати високий рівень ділової активності, покращив якість кредитного портфеля, збільшив доходи та згенерував вагомий обсяг прибутку. Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року Банк був добре забезпечений регулятивним капіталом, а також підтримував запас за нормативами ліквідності на достатньому рівні. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг Банку за національною шкалою, є підтримка з боку його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 30.05.2019

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com