Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


20/08/2021

20 серпня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого півріччя 2021 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-липень 2021 року.

 
 

 

Капітал та адекватність капітал

     Впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року      регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) коливався в межах від 1,851 млрд грн до 2,380 млрд грн, демонструючи висхідний тренд. З початку 2021 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 2,56% і станом на 02.08.2021 склав 2,343 млрд грн, що в 11,72 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн).

    Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в діапазоні 13,56-16,40% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н2 Банку складав 13,59%, що на 3,59 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 8,13 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках від 12,94% до 15,62%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну відмітку, але був нижчим (крім 01.02.2021) за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н3 Банку складав 12,98%, що на 5,98 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 2,72 п.п. менше за середньо-ринковий показник. 

     Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був достатньо добре забезпечений  регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, однак були нижчими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 8,37% (з 25,228 млрд грн до 27,340 млрд грн), а кредитний портфель Банку  збільшився на 20,74% (з 13,282 млрд грн до 16,036 млрд грн).

В активах та у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 відбулися наступні зміни:

-  частка кредитів у активах виросла на 6,01 п.п.: з 52,65% до 58,66%;

-  частка валютних кредитів у кредитному портфелі зменшилась на 4,02 п.п.: з 18,57% до 14,55%;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі (без врахування резервів)  скоротилась  на 1,78 п.п.: з 44,61% до 42,83%.

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.07.2021 коливалась в діапазоні від 7,30% до 9,63%. Станом на 01.07.2021 порівняно з 01.01.2021 показник частки NPL Банку зменшився на 1,28 п.п. (з 9,19% до 7,91%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України знизилось на 3,84 п.п. (з 42,93% до 39,09%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Таким чином, станом на початок липня 2021 року частка NPL Банку була в 4,94 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) коливався в діапазоні  64,19-76,67%. При цьому, Н6 Банку переважно з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижчим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 68,31%, що на 8,31 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, але було на 21,24 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в межах від 110,59% до 160,08%, та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2021 LCRвв Банку складав 114,09%, що на 14,09 п.п. перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.08.2021 коливався в діапазоні 104,56-135,28% та з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.08.2021 LCRів Банку складав 112,59%, що було на 12,59 п.п. більше за встановлене регулятором граничне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.08.2021 складав 105,29%, що на 25,29 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Агентство нагадує, що NSFR встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. 

     Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). При цьому, Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі  423,886 млн грн, що на 78,28% більше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. 

Ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» також продовжили демонструвати позитивну динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року  чистий процентний дохід Банку виріс на 15,89% і склав 961,713 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 20,16% до 248,601 млн грн.           

Крім того, Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку. Зокрема, прибуток Банку за перший квартал 2021 року склав 205,132 млн грн, а за другий квартал поточного року виріс до 218,754 млн грн.

 

Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень АТ «КРЕДОБАНК» продовжив підтримувати висхідну динаміку ключових статей своїх доходів та суттєво наростив обсяг прибутку, що вказує на високу ефективність роботи Банку.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

       Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-липень 2021 року судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

       Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним), а також підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, на що вказують показники відповідних нормативів Банку. Станом на початок липня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 4,94 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував зростання ключових статей своїх доходів та на 78,28% збільшив обсяг прибутку, який сягнув 423,886 млн грн, що свідчить про високу ефективність діяльності Банку. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є підтримка зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com