Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


04/11/2021
4 листопада 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками дев’яти місяців 2021 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-вересень 2021 року.
 
 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2020 року та січня-вересня 2021 року коливався в діапазоні 1,851-2,518 млрд грн з тенденцією до зростання. З початку 2021 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 8,88% і станом на 01.10.2021 склав 2,488 млрд грн, що в 12,44 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн). 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.10.2021 коливався в межах 13,18-16,40% та на постійній основі з істотним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2021 Н2 Банку складав 13,40%, що на 3,40 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 8,19 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-вересня 2021 року коливався в рамках від 12,68% до 15,62%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Водночас, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлену НБУ граничну позначку, але був нижчим (крім 01.02.2021) за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2021 Н3 Банку складав 12,89%, що на 5,89 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 2,28 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

    Таким чином, станом на початок жовтня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але при цьому були нижчими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.
 
 
Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.10.2021 активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 17,26% (з 25,228 млрд грн до 29,581 млрд грн), а кредитний портфель Банку збільшився на 32,56% (з 13,282 млрд грн до  17,606 млрд грн).

При цьому, в активах та у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» відбулися наступні зміни:

- станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 частка кредитів у активах виросла на 6,87 п.п.: з 52,65% до 59,52%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 зменшилась на 5,66 п.п.: з 18,57% до 12,91%.

      Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), протягом періоду з 01.01.2020 по 01.09.2021 коливалась в межах від 7,30% до 9,63%. Станом на 01.09.2021 порівняно з 01.01.2021 показник частки NPL Банку зменшився на 1,83 п.п. (з 9,19% до 7,36%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України знизилось на 6,00 п.п. (з 42,93% до 36,93%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Отже, станом на початок вересня 2021 року частка NPL Банку була в 5,02 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

       Норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-вересня 2021 року коливався в межах від  64,19% до 76,67%, демонструючи різноспрямовану динаміку. Водночас, Н6 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижчим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.10.2021 Н6 Банку складав 71,70%, що на 11,70 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 17,51 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в діапазоні 110,59-160,08%, з запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.10.2021 LCRвв Банку складав 111,53%, що на 11,53 п.п. перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» протягом періоду з 01.01.2020 по 01.10.2021 коливався в рамках від 104,56% до 141,74% та з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.10.2021 LCRів Банку складав 141,74%, що було на 41,74 п.п. більше за встановлене регулятором граничне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.10.2021 складав 113,01%, що на 23,01 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу, яке з 1 жовтня 2021 року має становити не менше 90%. При цьому, Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

     Таким чином, станом на початок жовтня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував достатній запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). Водночас, Агентство вкотре звертає увагу на наявність у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.
 
 
Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі   645,956 млн грн, що на 64,76% більше прибутку, отриманого Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. 

Вагоме зростання прибутку АТ «КРЕДОБАНК» було зумовлено, передусім, зростанням обсягу ключових статей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 13,28% до 1,464 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 18,52% і склав 397,597 млн грн.

 

 

Поряд з цим, Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» генерував значні обсяги прибутку на постійній основі. Так, прибуток Банку за перший квартал 2021 року склав 205,132 млн грн, за другий квартал становив 218,754 млн грн, а за третій - виріс до 222,070 млн грн.

 
      Отже, в умовах триваючих карантинних обмежень АТ «КРЕДОБАНК» продовжив демонструвати зростання обсягу ключових статей своїх доходів та суттєво наростив прибуток, що вкотре підтверджує високу операційну ефективність роботи Банку.
 
 
Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та за січень-жовтень 2021 року судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

 

Таким чином, станом на початок жовтня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був достатньо забезпечений капіталом (регулятивним та основним), а також підтримував достатній запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Станом на початок вересня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 5,02 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 13,28% до 1,464 млрд грн, чистий комісійний дохід збільшився на 18,52% і склав 397,597 млн грн, а прибуток показав приріст на 64,76% і сягнув 645,956 млн грн. Тобто в умовах триваючих карантинних обмежень АТ «КРЕДОБАНК» продовжив демонструвати хороші темпи приросту обсягу ключових статей своїх доходів та суттєво наростив прибуток, що вкотре підтверджує високу операційну ефективність роботи Банку. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є підтримка зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com