Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


04/05/2022

4 травня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2021 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-березень 2022 року.

 

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року      регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  коливався в межах від 2,202 млрд грн до 3,403 млрд грн, демонструючи тренд до зростання. З початку 2022 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 1,47% і станом на 01.04.2022 склав 3,290 млрд грн, що в 16,45 рази перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн).

 Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні 13,18-16,58% та на постійній основі з істотним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н2 Банку складав 14,62%, що на 4,62 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень в розмірі 10%.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від 11,64% до 15,62%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був переважно нижчим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н3 Банку складав 11,95%, що на 4,95 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 7%.

 Додатково Агентство звертає увагу на результати проведеного у 2021 році Національним банком України стрес-тестування банків та банківської системи України, які засвідчили, що АТ «КРЕДОБАНК» підтримує показники нормативів Н2 та Н3 на достатньому рівні.

 Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував достатній рівень забезпеченості регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 
 
Структура та якість активів

Станом на 01.01.2022 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 31,68% (з 25,228 млрд грн до 33,222 млрд грн), а кредитний портфель Банку збільшився на 26,52% (з 13,282 млрд грн до 16,804 млрд грн).

При цьому, структура активів та кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2021 по 01.01.2022 зазнала наступних змін:

- частка кредитів у активах зменшилась на 2,07 п.п.: з 52,65% до 50,58%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі скоротилась на 6,16 п.п.: з 18,57% до 12,41%.

 

    Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.03.2022 коливалась в діапазоні від 6,12% до 9,63%. Станом на 01.03.2022 порівняно з 01.01.2022 показник частки NPL Банку виріс на 0,50 п.п. (з 6,12% до 6,62%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України зменшилось на 3,88 п.п. (з 31,61% до 27,73%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Отже, станом на початок березня 2022 року частка NPL Банку була в 4,19 рази нижчою за середньо-ринковий показник.
 
 
Ліквідність
    Норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах від  65,15% до 76,67%. При цьому, Н6 Банку з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижчим за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2022 Н6 Банку складав 71,82%, що на 11,82 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором на рівні 60%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні 111,18-188,17% та з запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRвв Банку складав 188,17%, що на 88,17 п.п. перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» протягом періоду з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в рамках від 109,82% до 151,99%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.04.2022 LCRів Банку складав 151,99%, що було на 51,99 п.п. більше ніж встановлене регулятором граничне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.04.2022 складав 108,43%, що на 18,43 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу. Агентство нагадує, що вказаний коефіцієнт визначає мінімальний необхідний рівень ліквідності банку на горизонті один рік.

     Отже, станом на початок квітня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати достатній запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). При цьому, Агентство вкотре звертає увагу на наявність у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.
 
 
Дохідність операцій

За підсумками 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 796,300 млн грн, що на 49,90% перевищило прибуток Банком за підсумками 2020 року.

     Висока динаміка зростання прибутку АТ «КРЕДОБАНК» була обумовлена, передусім, хорошими темпами приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 11,69% до 1,987 млрд грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 15,99% і склав 548,689 млн грн.

 

Також Агентство підкреслює, що впродовж 8 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував значні обсяги прибутку.

 
      Таким чином, в умовах триваючих в 2021 році карантинних обмежень АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував зростання своїх ключових доходів та суттєво наростив обсяг прибутку, що високо оцінюється Агентством.
 
 
Інші фактори
      На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.
 

     Також Агентство звертає увагу на те, що оновлюючи в березні 2022 року перелік системно важливих банків України, Національний банк додав до нього АТ «КРЕДОБАНК». Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.

 

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок квітня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» був достатньо забезпечений капіталом (регулятивним та основним) та ліквідністю, що підтверджують показники відповідних нормативів Банку. Станом на початок березня 2022 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 4,19 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс 11,69% до 1,987 млрд грн, чистий комісійний дохід збільшився на  15,99% і склав 548,689 млн грн, а прибуток показав приріст на 49,90% і сягнув обсягу в 796,300 млн грн. Отже, в умовах триваючих в 2021 році карантинних обмежень АТ «КРЕДОБАНК» продовжив демонструвати хороші темпи приросту своїх доходів, що дозволило йому суттєво наростити прибуток, та вкотре підтвердило високу операційну ефективність роботи Банку. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 04.05.2022

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com