Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


19/08/2022

19 серпня 2022 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого півріччя 2022 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2021 рік та за січень-липень 2022 року.

 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року      коливався в межах від 2,202 млрд грн до 3,810 млрд грн, демонструючи тенденцію до зростання. З початку 2022 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 13,12% і станом на 01.08.2022 склав 3,668 млрд грн, що в 18,34 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн грн).

 Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні  13,18-18,01% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Також, починаючи з червня 2022 року норматив Н2 Банку перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2022 Н2 Банку складав 18,01%, що на 8,01 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 0,91 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року коливався в межах від 11,64% до 17,18%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а починаючи з січня 2022 року його показники були більшими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2022 Н3 Банку складав 17,18%, що на 10,18 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 5,68 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок серпня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які не лише з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були більшими за  середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.07.2022 активи АТ «КРЕДОБАНК» зменшились на 2,61% (з 33,222 млрд грн до 32,354 млрд грн), а кредитний портфель Банку знизився на 7,25% (з 16,804 млрд грн до 15,586 млрд грн).

При цьому, в структурі активів та кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2022 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах знизилась на 2,41 п.п.: з 50,58% до 48,17%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі збільшилась на 0,69 п.п.: з 12,41% до 13,10%.

 

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливалась в межах від 6,12% до 10,54%. Станом на 01.07.2022 порівняно з 01.01.2022 показник частки NPL Банку виріс на 4,42 п.п. (з 6,12% до 10,54%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України зменшилось на 0,54 п.п. (з 31,61% до 31,07%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Таким чином, станом на початок липня 2022 року кредитний портфель  АТ «КРЕДОБАНК» характеризувався хорошою якістю: частка NPL Банку була в 2,95 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

   Впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.08.2022 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» коливався в межах від  103,06% до 124,42%. Станом на 01.08.2022 NSFR Банку склав 117,58%, що на 27,58 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні 111,18-242,45% та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2022 LCRвв Банку склав 179,88%, що в 1,8 раза перевищило встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2021 по 01.08.2022 коливався в межах від 109,82% до 238,67%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.08.2022 LCRів Банку складав 233,22%, що було в 2,33 раза більше за встановлене регулятором граничне значення.

Таким чином, станом на початок серпня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які істотно перевищували граничні значення. Також Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

Прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за підсумками першого півріччя 2022 року склав 58,355 млн грн, що на 86,23% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2021 року.

В аналізованому періоді ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» рухались різноспрямовано. Зокрема, за підсумками першого півріччя 2022 року в порівнянні з аналогічним періодом 2021 року чистий процентний дохід Банку виріс на 9,92% до 1,057 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 11,98% і склав 218,814 млн грн. На фінансовий результат АТ «КРЕДОБАНК» негативний вплив спричинило значне зростання (в 14,5 разів) обсягу витрат на формування резервів за кредитними збитками (з 56,593 млн грн за підсумками першого півріччя 2021 року до 820,8 млн грн за підсумками першого півріччя 2022 року), що є об’єктивним фактором з огляду на події, пов'язані з російською агресією проти держави Україна.

  Водночас Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував значні обсяги прибутку, та, не зважаючи на погіршення макроекономічного середовища, зберіг прибуткову діяльність в першому та другому кварталах 2022 року, що позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

 

     Агентство нагадує про те, що оновлюючи в березні 2022 року перелік системно важливих банків України, Національний банк додав до нього АТ «КРЕДОБАНК». Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.

      Також Агентство звертає увагу на те, що АТ «КРЕДОБАНК» продовжує кредитування чинних та нових бізнес-клієнтів. Крім стандартних програм, Банк пропонує кредитування під 0% річних у рамках оновленої державної програми «Доступні кредити 5-7-9%», а також кредити у рамках програми державних портфельних гарантій, за якою Уряд України виділив АТ «КРЕДОБАНК» 1 мільярд гривень для додаткового покриття зобов’язань клієнтів малого, середнього та корпоративного бізнесу.

 

Узагальнення

    Таким чином, станом на початок серпня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Крім того, АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів). Станом на початок липня 2022 року кредитний портфель АТ «КРЕДОБАНК» характеризувався хорошою якістю: частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 2,95 раза нижчою за середній показник NPL по банківській системі України. За підсумками першого півріччя 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 58,355 млн грн, що на 86,23% менше обсягу прибутку, отриманого Банком за перше півріччя 2021 року. Ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку: чистий процентний дохід Банку виріс на 9,92%, а чистий комісійний дохід зменшився на 11,98%. На фінансовий результат АТ «КРЕДОБАНК» суттєвий тиск здійснило значне зростання (в 14,5 разів) витрат на формування резервів за кредитними збитками. Водночас Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» генерував значні обсяги прибутку на постійній основі, та, незважаючи на погіршення макроекономічного середовища в країні, зберіг прибуткову діяльність за підсумками першого і другого кварталів 2022 року, що позитивно оцінюється Агентством. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com