Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


21/03/2023
21 березня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2022 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-лютий 2023 року.
 
 

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року      коливався в межах від 3,093 млрд грн до 4,008 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2022 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 23,62% і станом на 01.03.2023 склав 4,008 млрд грн, що в 20,04 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн грн). 

Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 04.02.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні  13,97-25,52% та на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2023 Н2 Банку складав 25,52%, що в 2,55 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 5,18 п.п. більше за  середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-лютого 2023 року коливався в межах від 11,64% до 22,28%. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а починаючи з січня 2022 року його показники були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2023 Н3 Банку складав 22,28%, що в 3,18 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та було на 8,93 п.п. більше за середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок березня 2022 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку. При цьому, Н2 та Н3 не лише з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й станом на 01.03.2023 були істотно вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2022 по 01.01.2023 активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 17,30% (з 33,222 млрд грн до 38,971 млрд грн), а чистий кредитний портфель Банку знизився на 25,58% (з 16,804 млрд грн до 12,506 млрд грн).

В структурі активів та кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах знизилась на 18,49 п.п.: з 50,58% до 32,09%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі виросла на 6,59 п.п.: з 12,41% до 19,00%. 

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.01.2023 коливалась в межах від 6,12% до 26,20%. Станом на 01.01.2023 порівняно з 01.01.2022 показник частки NPL Банку виріс на 20,08 п.п. (з 6,12% до 26,20%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України збільшилось на 8,61 п.п. (з 31,61% до 40,22%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Таким чином, станом на початок 2023 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була на 14,02 п.п. нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

    Впродовж періоду з 01.04.2022 по 01.03.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» коливався в межах від  105,12% до 188,65%. Станом на 01.03.2024 NSFR Банку склав 188,65%, що в 2,1 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в діапазоні 132,12-242,45% та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.03.2023 LCRвв Банку склав 216,03%, що в 2,16 раза перевищило встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.03.2023 коливався в межах від 117,19% до 253,11%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.03.2023 LCRів Банку складав 250,83%, що було в 2,51 раза більше ніж встановлене регулятором граничне значення.

Таким чином, станом на початок березня 2023 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (NSFR, LCRвв та LCRів), які в рази перевищували встановлені НБУ значення. Також Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2022 року прибуток АТ «КРЕДОБАНК» склав 142,416 млн грн, що на 82,12% менше ніж прибуток за 2021 рік.

При цьому, АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував вагомі обсяги ключових статей доходів та зростання чистого процентного доходу. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за 2022 рік порівняно з 2021 роком виріс на 10,34% і склав 2,196 млрд грн, а чистий комісійний дохід зменшився на 6,23% до 514,501 млн грн. На обсяг прибутку АТ «КРЕДОБАНК» за підсумками 2022 року негативний тиск спричинило значне зростання (в 8,4 раза) обсягу витрат на формування резервів під заборгованість за наданими кредитами (з 198,460 млн грн за підсумками 2021 року до 1,669 млрд грн за підсумками 2022 року), що є об’єктивним фактором з огляду на події, пов'язані з російською агресією проти держави Україна.

Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував значні обсяги прибутку, та, не зважаючи на погіршення макроекономічного середовища, зберіг прибуткову діяльність в 2022 році, що позитивно оцінюється Агентством. При цьому, прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за четвертий квартал 2022 перевищив сукупний обсяг прибутку Банку за перші три квартали 2022 року.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

 

Агентство нагадує, що з березня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» входить до переліку системно важливих банків України (перелік був оновлений Національним банком 10 березня 2023 року). Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.

 

Узагальнення

Таким чином, станом на початок березня 2023 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, нормативи Н2 та Н3 Банку були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Станом на 01.03.2023 та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок 2023 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була на 14,02 п.п. нижчою за середній показник NPL по банківській системі України.

За підсумками 2022 року прибуток АТ «КРЕДОБАНК» склав 142,416 млн грн, що на 82,12% менше ніж за 2021 рік. Ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» в аналізованому періоді продемонстрували різноспрямовану динаміку: за підсумками 2022 року порівняно з 2021 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 10,34%, а чистий комісійний дохід зменшився на 6,23%. Агентство зазначає, що на прибуток АТ «КРЕДОБАНК» в 2022 році суттєвий тиск спричинило значне зростання (в 8,4 раза) витрат на формування резервів під заборгованість за наданими кредитами. При цьому, впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував значні обсяги прибутку, та, незважаючи на погіршення макроекономічного середовища в країні, зберіг прибуткову діяльність за підсумками першого, другого і третього кварталів 2022 року, а в четвертому кварталі отримав прибуток, обсяг якого перевищив сукупний обсяг прибутку за три попередні квартали 2022 року, що позитивно оцінюється Агентством. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com