Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


25/05/2023
25 травня 2023 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за перший квартал 2023 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за 2022 рік та за січень-квітень 2023 року.

 

 

Капітал та адекватність капітал

 

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  впродовж 2022 року та січня-квітня 2023 року      коливався в межах від 3,093 млрд грн до 4,119 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2023 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 9,67% і станом на 01.05.2023 склав 4,087 млрд грн, що в 20,44 раза перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (в розмірі 200 млн грн).

Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 04.02.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні  13,97-26,52% та мав стійку тенденцію до зростання. Впродовж періоду аналізу Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а починаючи з січня 2023 року був постійно вищим за середньо-ринковий рівень даного нормативу. Станом на 01.05.2023 Н2 Банку складав 26,52%, що в 2,65 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 5,57 п.п. більше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

  Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-квітня 2023 року коливався в межах від 11,64% до 22,64%, та мав виражену тенденцію до зростання. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а починаючи з січня 2022 року його показники були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.05.2023 Н3 Банку складав 22,64%, що в 3,23 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, та на 9,22 п.п. перевищувало середньо-ринковий показник. 

      Отже, станом на початок травня 2023 року та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують високі значення відповідних нормативів Банку. При цьому, Н2 та Н3 не лише з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й впродовж періоду аналізу переважно були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.
 
 
Структура та якість активів

 

За період з 01.01.2023 по 01.04.2023 активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 4,90% (з 38,971 млрд грн до 40,879 млрд грн), а чистий кредитний портфель Банку знизився на 7,62% (з 12,506 млрд грн до 11,553 млрд грн).

В структурі активів та кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.04.2023 порівняно з 01.01.2023 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах знизилась на 3,83 п.п.: з 32,09% до 28,26%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі зменшилась на 0,13 п.п.: з 19,00% до 18,87%. 

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК», які розраховуються Агентством як сума кредитів п’ятого класу (для кредитів фізичним особам) та десятого класу (для кредитів юридичним особам), впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.04.2023 коливалась в межах від 6,12% до 27,41%. Станом на 01.04.2023 порівняно з 01.01.2023 показник частки NPL Банку виріс на 1,21 п.п. (з 26,20% до 27,41%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України збільшилось на 1,41 п.п. до 41,63% (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів).

 

     Таким чином, станом на початок другого кварталу 2023 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була на 14,22 п.п. нижчою за середньо-ринковий показник.
 
 
Ліквідність

    Впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.05.2023 коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» коливався в межах від  105,12% до 211,19%. Станом на 01.05.2024 NSFR Банку склав 211,19%, що в 2,11 раза перевищило граничне значення для даного нормативу, яке з 01.04.2023 встановлене НБУ на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в діапазоні 132,12-242,45% та переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2023 LCRвв Банку склав 209,29%, що в 2,09 раза перевищило встановлене НБУ нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.05.2023 коливався в межах від 117,19% до 253,11%, з запасом перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.05.2023 LCRів Банку складав 252,08%, що було в 2,52 раза більше ніж встановлене регулятором граничне значення.

 
    Таким чином, станом на початок травня 2023 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ значення. Також Агентство вкотре акцентує увагу на наявності у АТ «КРЕДОБАНК» високого рівня зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.
 
 
Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2023 року прибуток АТ «КРЕДОБАНК» виріс до 277,906 млн грн, що в 7,01 раза більше ніж за перший квартал 2022 року. 

При цьому, АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував вагомі обсяги та істотний приріст ключових статей доходів. Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перший квартал 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року виріс на 34,31% і склав 716,017 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 37,35% до 132,029 млн грн.

 
    Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував значні обсяги прибутку, та, не зважаючи на погіршення макроекономічного середовища, зберіг прибуткову діяльність в 2022 році, що позитивно оцінюється Агентством. При цьому, прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за перший квартал 2023 майже вдвічі перевищив сукупний обсяг прибутку Банку за весь 2022 рік.
 
 
 
Інші фактори
     На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.
 
   Агентство нагадує, що з березня 2022 року АТ «КРЕДОБАНК» входить до переліку системно важливих банків України (перелік був оновлений Національним банком 10 березня 2023 року). Статус системно важливого банку означає, що діяльність банку впливає на стабільність усієї банківської системи країни.
 
 
Узагальнення

Таким чином, станом на початок травня 2023 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3), які зі значним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Крім того, нормативи Н2 та Н3 Банку були більшими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Станом на 01.05.2023 та впродовж всього періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» підтримував хороший запас ліквідності, що підтверджують високі значення нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які істотно перевищували встановлені НБУ граничні значення. Станом на початок другого кварталу 2023 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була на 14,22 п.п. нижчою за середній показник NPL по банківській системі України.

За підсумками першого кварталу 2023 року прибуток АТ «КРЕДОБАНК» склав 277,906 млн грн, що в 7,01 раза перевищило прибуток Банку за перший квартал 2022 року, та майже вдвічі перевищило прибуток Банку за весь 2022 рік. При цьому, ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» в аналізованому періоді також продемонстрували суттєве зростання: за підсумками першого кварталу 2023 року порівняно з першим кварталом 2022 року чистий процентний дохід Банку виріс на 34,31%, а чистий комісійний дохід – на 37,35%. При цьому, впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі залишався прибутковим. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є високий рівень зовнішньої підтримки зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг» 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com