Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


05/12/2019

5 грудня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 9 місяців 2019 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2019 року. 

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 1,405-1,960 млрд. грн. Станом на 01.11.2019 в порівнянні з 02.01.2019 Н1 Банку виріс на 5,77% і склав 1,910 млрд. грн., що в 9,6 рази перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом періоду з 02.01.2018 по 01.11.2019 коливався в межах від 14,66% до 17,41%. Станом на 01.11.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) склав 15,18%, що на 5,18 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але  було на 3,41 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі України. 

Таким чином, протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку: Н1 в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення, а Н2 на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ мінімальний рівень та періодично був вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

З початку 2019 року активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 9,36% і станом на 01.10.2019 склали 18,341 млрд. грн. Драйвером росту активів Банку залишалось кредитування: за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 обсяг  кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» збільшився на 15,88% і склав 11,154 млрд. грн.

В активах та у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2019 по 01.10.2019 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах Банку виросла на 3,42 п.п.: з 57,39% до 60,81%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку знизилась на 2,94 п.п.: з 22,16% до 19,22%, що зменшує вплив  валютного ризику;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі Банку (без врахування резервів) зросла на 1,28 п.п.: з 41,69% до 42,97%. 

Станом на 01.11.2019 в порівнянні з 01.01.2019 частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК»  зменшилась на 0,66 п.п. і склала 9,21% (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). При цьому Агентство звертає увагу, що станом на 01.10.2019 середній показник частки NPL по банківській системі України складав 50,79%. Таким чином, частка NPL Банку була в декілька разів нижчою за середньо-ринковий показник, що свідчить про високу якість кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК».

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 63,26-71,01%. Н6 Банку протягом вказаного періоду аналізу переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав  69,55%, що на 9,55 п.п. перевищувало  встановлений НБУ граничний рівень, але було на 24,02 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в межах 93,43-119,02%. Протягом вказаного періоду аналізу LCRвв Банку з помітним запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу, які змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку складав 119,02%, що було на 29,02 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.02.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні від 56,70% до 104,58%. Протягом вказаного періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» жодного разу не порушував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які варіювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRів Банку складав 95,72%, що на 5,72 п.п. перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» не допускав порушень нормативів ліквідності, їх значення переважно з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. На думку Агентства, АТ «КРЕДОБАНК» підтримував запас за нормативами ліквідності (Н6,  LCRвв та LCRів) на достатньому рівні, враховуючи масштаб його діяльності та рівень зовнішньої підтримки від акціонера. 

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток у розмірі 388,135 млн. грн., що на 2,66% перевищило прибуток Банку за підсумками 9 місяців 2018 року.

Ключовим фактором приросту прибутку Банку стало зростання основних статей його доходів. Так, за  підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 14,38% і сягнув 1,093 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 10,22% до 344,528  млн. грн.

Також Агентство звертає увагу, що протягом останніх 15 кварталів Банк демонструє прибуткову діяльність, з поступовою тенденцією до збільшення обсягів квартального прибутку. Зокрема, прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за третій квартал 2019 року склав 153,177 млн. грн., що  на 34,12% перевищило прибуток Банку за другий квартал поточного року та було на 15,51% вище ніж прибуток, отриманий Банком за третій квартал 2018 року.

Таким чином, АТ «КРЕДОБАНК» вкотре продемонстрував здатність генерувати значні обсяги доходів і прибутку, що стало результатом високого рівня його ділової та кредитної активності на фоні ефективної політики управління активами і пасивами. 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, за підсумками 9 місяців 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував високий рівень ділової та кредитної активності. Банк підтримував високу якість кредитного портфеля, показав хороші темпи приросту ключових статей своїх доходів та наростив прибуток. Протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року Банк був добре забезпечений регулятивним капіталом. Рівень забезпеченості АТ «КРЕДОБАНК» ліквідністю був достатнім: нормативи ліквідності Банку (Н6,  LCRвв та LCRів) переважно з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є підтримка з боку його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 05.12.2019

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

 

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com