Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


22/04/2020

22 квітня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2019 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-березень 2020 року. 

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року  регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) коливався в межах від 1,743 млрд. грн. до 2,003 млрд. грн., демонструючи висхідний тренд. За період з 02.01.2020 по 01.04.2020 Н1 Банку виріс на 2,11% і склав 2,003 млрд. грн., що більш ніж в 10 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) протягом періоду з 02.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні 14,66-17,41%. Станом на 01.04.2020 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) складав 15,06%, що на 5,06 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але  було на 4,23 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 10,32% до 14,27%. Впродовж зазначеного періоду Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.04.2020 Н3 Банку складав 12,95%, що на 5,95 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку, і було на 0,06 п.п. менше за середній показник Н3 по банківській системі України.

Також Агентство акцентує увагу на результатах проведеного у 2019 році Національним банком України стрес-тестування найбільших українських банків, які засвідчили, що АТ «КРЕДОБАНК» підтримує показники нормативів Н2 та Н3 на достатньому рівні та не потребує докапіталізації.

Таким чином, станом на початок квітня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів Банку (Н1, Н2 та Н3).

 

Структура та якість активів

За 2019 рік активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 14,09%: з 16,772 млрд. грн. станом на 01.01.2019 до 19,136 млрд. грн. станом на 01.01.2020. Драйвером росту активів Банку залишалось кредитування: за період з 01.01.2019 по 01.01.2020 обсяг  кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК» показав приріст на 21,39% (з  9,625 млрд. грн. до 11,684 млрд. грн.).

В активах та у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2020 порівняно з 01.01.2019 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах Банку виросла на 3,67 п.п.: з 57,39% до 61,06%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку знизилась на 2,05 п.п.: з 22,16% до 20,11%, що зменшує вплив  валютного ризику;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі Банку (без врахування резервів) збільшилась на 4,12 п.п.: з 41,69% до 45,81%.

Станом на 01.03.2020 в порівнянні з 01.01.2020 частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» виросла на 0,53 п.п. і склала 9,55% (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). При цьому Агентство звертає увагу, що за вказаний період середній показник частки NPL по банківській системі України виріс на 0,82 п.п.: з 49,98% до 50,80%. Таким чином, станом на початок березня 2020 року частка NPL Банку була в 5,3 рази нижчою за середньо-ринковий показник, що свідчить про високу якість кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК».

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) впродовж 2019 року та січня-березня 2020 року коливався в межах від 63,26% до 71,01%. Н6 Банку протягом вказаного періоду аналізу переважно з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, але був нижче за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.04.2020 Н6 Банку складав 66,92%, що на 6,92 п.п. перевищувало  встановлене НБУ граничне значення, але було на 25,64 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) Банку в період з 01.01.2019 по 01.04.2020 коливався в діапазоні 93,43-125,51%. Впродовж вказаного періоду аналізу LCRвв Банку з запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які змінювались від 80% до 100%. Станом на 01.04.2020 LCRвв Банку складав 125,51%, що було на 25,51 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» протягом періоду з 01.02.2019 по 01.04.2020 коливався в межах від 56,70% до 110,28%. Протягом вказаного періоду LCRів Банку з запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу, які варіювались від 50% до 100%. Станом на 01.04.2020 LCRів Банку складав 110,28%, що на 10,28 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 100%.

Таким чином, станом на початок квітня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував нормативи ліквідності (Н6,  LCRвв  та LCRів) на достатньому рівні, на що вказують їхні значення, які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. При цьому Агентство вкотре звертає увагу на високий рівень зовнішньої підтримки Банку зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 538,070 млн. грн., що на 5,55% перевищило прибуток Банку за 2018 рік.

На динаміку прибутку Банку позитивно вплинула динаміка ключових статей його доходів, які продемонстрували приріст. Так, за  підсумками 2019 року в порівнянні з 2018 роком чистий процентний дохід АТ «КРЕДОБАНК»  виріс на 14,55% і сягнув 1,491 млрд. грн., а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 6,42% до  464,446 млн. грн.

Також Агентство звертає увагу, що протягом останніх 16 кварталів Банк на постійній основі підтримував прибуткову діяльність, демонструючи вагомі фінансові результати. Зокрема, прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за четвертий квартал 2019 року склав 149,935 млн. грн., а за третій квартал 2019 року його обсяг становив 153,177 млн. грн.

Таким чином, за підсумками 2019 року АТ «КРЕДОБАНК» вчергове продемонстрував здатність генерувати та нарощувати вагомі обсяги доходів і прибутку, що стало результатом високого рівня його ділової та кредитної активності. 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.  

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, в 2019 році АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував високий рівень ділової та кредитної активності. Прибуток Банку за підсумками 2019 року склав 538,070 млн. грн., що на 5,55% перевищило прибуток за 2018 рік. Станом на початок березня 2020 року частка NPL Банку була в 5,3 рази нижчою за середньо-ринковий показник, що вказує на високу якість кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК». Станом на початок квітня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Рівень забезпеченості Банку ліквідністю був достатнім, про що свідчать відповідні нормативи (Н6,  LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є підтримка з боку його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 22.04.2020

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com