Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


15/06/2020

15 червня 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2020 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-травень 2020 року. 

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) протягом 2019 року та січня-травня 2020 року  коливався в діапазоні 1,743-2,005 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Станом на 01.06.2020 порівняно з 02.01.2020 Н1 Банку виріс на 0,13% і склав 1,964 млрд. грн., що в 9,8 разів перевищило граничне значення, встановлене НБУ для даного нормативу на рівні 200 млн. грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) впродовж періоду з 02.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах від 14,49% до 17,41%, демонструючи нерівномірну динаміку. Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений регулятором мінімальний рівень, проте був переважно нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н2 Банку складав 15,30%, що на 5,30 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але  було на 6,87 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в межах 10,32-14,45%. Впродовж зазначеного періоду Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також періодично був вищим за середні показники Н3 по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н3 Банку складав 14,45%, що на 7,45 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 1,44 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений капіталом (регулятивним та основним), про що свідчать відповідні нормативи Банку.

 

Структура та якість активів

За перший квартал 2020 року активи АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували приріст на 5,21% (з 19,136 млрд. грн. до  20,132 млрд. грн.), а кредитний портфель збільшився на 2,89% (з 11,684 млрд. грн. до  12,021 млрд. грн.).

В активах та у кредитному портфелі Банку за період з 01.01.2020 по 01.04.2020 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах Банку зменшилась на 1,35 п.п.: з 61,06% до 59,71%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку виросла на 2,04 п.п.: з 20,11% до 22,15%;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі Банку (без врахування резервів) скоротилась на 0,09 п.п.: з 45,81% до 45,72%.

Станом на 01.05.2020 порівняно з 01.01.2020 частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» знизилась на 0,80 п.п. (з 9,02% до 8,22%), тоді як середній показник частки NPL по банківській системі України виріс на 1,05 п.п. (з 49,98% до 51,03%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Отже, станом на початок травня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати якість кредитного портфеля на високому рівні, про що свідчить частка NPL Банку, яка була в 6,2 разів нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) протягом 2019 року та січня-травня 2020 року коливався в діапазоні від 63,26% до 71,01%. Впродовж зазначеного періоду Н6 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижче за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.06.2020 Н6 Банку складав 67,27%, що на 7,27 п.п. перевищувало  встановлене регулятором граничне значення, але було на 23,71 п.п. менше за середньо-ринковий показник.
Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.06.2020 коливався в межах від 93,43% до 125,51%. Впродовж вказаного періоду аналізу LCRвв Банку з запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.06.2020 LCRвв Банку складав 122,13%, що було на 22,13 п.п. більше за нормативне значення, встановлене регулятором на рівні 100%.
Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» протягом періоду з 01.02.2019 по 01.06.2020 коливався в межах 56,70%-110,44%. Впродовж вказаного періоду LCRів Банку з запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.06.2020 LCRів Банку складав 110,44%, що на 10,44 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення на рівні 100%.
Таким чином, станом на початок червня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував нормативи ліквідності (Н6,  LCRвв  та LCRів) на достатньому рівні. При цьому, Агентство вкотре підкреслює наявність високого рівня зовнішньої підтримки Банку зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.
Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі  135,286 млн. грн., що на 12,04% перевищило прибуток Банку за підсумками першого кварталу 2019 року.

Водночас, ключові статті доходів Банку продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за  підсумками  першого кварталу 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід АТ «КРЕДОБАНК» виріс на 17,38% до 413,869 млн. грн., а чистий комісійний дохід Банку зменшився на 5,30% і склав 103,676  млн. грн.

Агентство звертає увагу, що протягом останніх 9 кварталів Банк на постійній основі демонстрував вагомі фінансові результати. Зокрема, Агентство нагадує, що прибуток АТ «КРЕДОБАНК» за четвертий квартал 2019 року становив 149,935 млн. грн., а за третій квартал 2019 року його обсяг складав 153,177 млн. грн.

Таким чином, АТ «КРЕДОБАНК» вчергове продемонстрував хорошу динаміку зростання чистого процентного доходу та прибутку, що в поточних макроекономічних умовах діяльності високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, у першому кварталі 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати хороший рівень ділової активності. Прибуток Банку за підсумками першого кварталу 2020 року в порівнянні з першим кварталом 2019 року виріс на 12,04% і склав 135,286 млн. грн., що в непростих макроекономічних умовах діяльності високо оцінюється Агентством. Станом на початок травня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував якість кредитного портфеля на високому рівні: частка NPL Банку була в 6,2 разів нижчою за середньо-ринковий показник. Станом на початок червня 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений основним та регулятивним капіталом. Рівень забезпеченості Банку ліквідністю був достатнім, на що вказують показники відповідних нормативів (Н6,  LCRвв та LCRів), які з запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є підтримка з боку його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 15.06.2020

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com