Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


23/11/2020

23 листопада 2020 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 9 місяців 2020 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-жовтень 2020 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капітал

Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року   коливався в діапазоні 1,743-2,113 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. З початку 2020 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 7,76% і станом на 02.11.2020 сягнув відмітки в 2,113 млрд. грн., що в 10,6 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 13,99% до 17,41%, демонструючи нерівномірну динаміку. При цьому, Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене регулятором граничне значення, але був переважно нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 14,85%, що на 4,85 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 6,91 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в рамках від 10,32% до 14,45%. Протягом вказаного періоду показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також час від часу були вищими за середні значення Н3 по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 14,08%, що на 7,08 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 1,66 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Таким чином, станом на початок листопада 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений  регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 активи Банку виросли на 20,66% (з 19,136 млрд. грн. до 23,089 млрд. грн.), а кредитний портфель збільшився на 13,95% (з 11,684 млрд. грн. до  13,314  млрд. грн.).

В активах та у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах Банку зменшилась на 3,40 п.п.: з 61,06% до 57,66%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку виросла на 0,48 п.п.: з 20,11% до 20,59%;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі Банку (без врахування резервів) скоротилась на 2,67 п.п.: з 45,81% до 43,14%.

Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» за період з 01.01.2020 по 01.10.2020 зменшилась на 1,72 п.п. (з 9,02% до 7,30%), а середній показник частки NPL по банківській системі України скоротився на 2,25 п.п. (з 49,98% до 47,73%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Отже, станом на початок жовтня 2020 року частка NPL Банку була в 6,54 разів нижчою за середньо-ринковий показник, що свідчить про високу якість кредитного портфеля Банку.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні 63,26-71,01%. При цьому, Н6 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлений НБУ мінімальний рівень, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав  70,92%, що на 10,92 п.п. перевищувало  встановлене регулятором граничне значення, але було на 17,58 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в межах від 93,43% до 128,81%. Впродовж зазначеного періоду LCRвв Банку з запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 128,81%, що на 28,81 п.п. перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» протягом періоду з 01.02.2019 по 01.11.2020 коливався в рамках від 56,70% до 119,45%. Впродовж наведеного періоду LCRів Банку з запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 119,45%, що було на 19,45 п.п. більше за встановлене НБУ граничне значення.

Отже, станом на початок листопада 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував достатній запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6,  LCRвв  та LCRів). Агентство вкотре акцентує увагу на наявності високого рівня зовнішньої підтримки АТ «КРЕДОБАНК» зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 392,053 млн. грн., що на 1,01% перевищило прибуток Банку за підсумками 9 місяців 2019 року.

Водночас, ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували різноспрямовану динаміку. Так, за підсумками  9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку виріс на 18,20% до 1,292  млрд. грн., тоді як чистий комісійний дохід АТ «КРЕДОБАНК» зменшився на 2,63% і склав  335,472 млн. грн.

Також Агентство акцентує увагу на тому, що впродовж 9 кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку. Зокрема, прибуток Банку за третій квартал 2020 року складав 154,286 млн. грн., за другий - 102,481 млн. грн., а за перший – 135,286 млн. грн.

Таким чином, АТ «КРЕДОБАНК» вкотре продемонстрував хороший темп приросту чистого процентного доходу та в умовах триваючого карантину наростив прибуток, що високу оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання. 

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень, спричинених COVID-19, АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати високий рівень ділової активності. За підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку виріс на 18,20% до 1,292 млрд. грн., а прибуток Банку збільшився на 1,01% і склав 392,053 млн. грн. Станом на початок жовтня 2020 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 6,54 разів нижчою за середньо-ринковий показник, що свідчить про високу якість кредитного портфеля Банку. Станом на початок листопада 2020 року Банк був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, а також підтримував достатній запас ліквідності, на що вказують значення відповідних нормативів Банку. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є підтримка зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 23.11.2020

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com