Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


01/04/2021

    1 квітня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2020 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-лютий 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капітал

Впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року    регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1)  коливався в межах від 1,851 млрд. грн. до 2,285 млрд. грн., демонструючи зростаючий тренд. При цьому з початку 2020 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) виріс на 15,68% і станом на 01.03.2021 склав  2,269 млрд. грн., що в 11,35 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн. грн.).

    Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні 13,99-16,40%. При цьому, значення Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлену регулятором граничну відмітку, але були нижчими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н2 Банку складав  16,33%, що на 6,33 п.п. перевищувало встановлений НБУ граничний рівень, але було на 6,03 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

 

Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) протягом 2020 року та січня-лютого 2021 року коливався в межах від 12,95% до 15,62%. Впродовж зазначеного періоду показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були переважно нижчими (окрім 01.02.2021) за середні значення Н3 по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н3 Банку складав 15,56%, що на 8,56 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 0,39 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

 Отже, станом на початок березня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений  регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

     За період з 01.01.2020 по 01.01.2021 активи  АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 31,84% (з 19,136 млрд. грн. до 25,228 млрд. грн.), а кредитний портфель збільшився на 13,68% (з 11,684 млрд. грн. до 13,282 млрд. грн.).

В активах та у кредитному портфелі Банку станом на 01.01.2021 порівняно з 01.01.2020 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах зменшилась на 8,41 п.п.: з 61,06% до 52,65%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі скоротилась на 1,54 п.п.: з 20,11% до 18,57%;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі (без врахування резервів) знизилась на 1,20 п.п.: з 45,81% до 44,61%.

 
 

    Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.02.2021 коливалась в діапазоні від 7,30% до 9,55%. Станом на 01.02.2021 порівняно з 01.01.2020  показник частки NPL Банку виріс на 0,12 п.п. (з 9,02% до 9,14%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України зменшилось на 6,87 п.п. (з 49,98% до 43,11%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Таким чином, станом на початок лютого 2021 року частка NPL Банку була в 4,72 рази нижчою за середньо-ринковий показник, що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля  АТ «КРЕДОБАНК».

 

Ліквідність

    Впродовж 2020 року та січня-лютого 2021 року  норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) коливався в межах від  64,19% до 73,29%. При цьому, Н6 Банку переважно з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.03.2021 Н6 Банку складав   73,29%, що на 13,29 п.п. перевищувало  встановлене регулятором граничне значення, але було на 14,50 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в діапазоні від 110,59% до 150,53%, з запасом перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2021 LCRвв Банку складав 150,53%, що на 50,53 п.п. перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» протягом періоду з 01.01.2020 по 01.03.2021 коливався в межах 104,56-119,45% та з запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.03.2021 LCRів Банку складав 113,75%, що було на 13,75 п.п. більше за встановлене НБУ граничне значення.

    Таким чином, станом на початок березня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, про що свідчать показники відповідних нормативів (Н6,  LCRвв  та LCRів). При цьому, Агентство вкотре звертає увагу на наявність високого рівня зовнішньої підтримки Банку зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

   За підсумками 2020 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі  531,227 млн. грн., що на 1,27% менше прибутку Банку, отриманого за підсумками  2019 року.

  При цьому, ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрували позитивну динаміку. Так, за вказаний період аналізу чистий процентний дохід Банку виріс на 21,39% до 1,789 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 1,85% до 473,048 млн. грн.

    Крім того, Агентство підкреслює, що протягом 8 кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку. Зокрема, прибуток Банку за четвертий квартал 2020 року склав 139,174 млн. грн., за третій - 154,286 млн. грн., за другий - 102,481 млн. грн., а за перший – 135,286 млн. грн.

 

   Отже, в умовах триваючих карантинних обмежень АТ «КРЕДОБАНК» продемонстрував хороший темп приросту чистого процентного доходу, наростив  чистий комісійний дохід та згенерував вагомий обсяг прибутку, що позитивно оцінюється Агентством. 

 

Інші фактори

 
    На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

   Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та січень-лютий 2021 року судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

      Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень та пов’язаного у зв’язку із цим зниження ділової активності в країні, АТ «КРЕДОБАНК» продовжував підтримувати хорошу динаміку росту ключових фінансових показників. Зокрема, за підсумками 2020 року в порівнянні з 2019 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 21,39% до 1,789 млрд. грн., чистий комісійний дохід збільшився на 1,85% до 473,048 млн. грн., а прибуток АТ «КРЕДОБАНК» склав 531,227 млн. грн. Станом на початок лютого 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 4,72 рази нижчою за середньо-ринковий показник, що свідчить про хорошу якість кредитного портфеля Банку. Станом на початок березня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, а також підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, на що вказують значення відповідних нормативів Банку. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є підтримка зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 01.04.2021

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com