Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


02/06/2021

    2 червня 2021 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про оновлення кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідне рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками першого кварталу 2021 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-квітень 2021 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капітал та адекватність капітал

    Регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року      коливався в діапазоні 1,851-2,380 млрд грн. З початку 2021 року обсяг регулятивного капіталу Банку (Н1) зменшився на 0,59% і станом на 05.05.2021 склав 2,271 млрд грн, що в 11,36 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу (на рівні 200 млн грн).

    Норматив адекватності регулятивного капіталу  АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 05.05.2021 коливався в межах від 13,99% до 16,40%. При цьому, впродовж вказаного періоду Н2 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлений регулятором граничний рівень, але був нижчим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н2 Банку складав 14,99%, що на 4,99 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 8,03 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

    Норматив достатності основного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в рамках від 12,95% до 15,62%. Впродовж зазначеного періоду показники Н3 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були переважно нижчими за середні значення Н3 по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н3 Банку склав 14,29%, що на 7,29 п.п. перевищило встановлене регулятором граничне значення, але було на 2,48 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

    Таким чином, станом на початок травня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений  регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.04.2020 порівняно з 01.01.2021 активи АТ «КРЕДОБАНК» виросли на 3,87% (з 25,228 млрд грн до 26,205 млрд грн), а кредитний портфель збільшився на 5,93% (з 13,282 млрд грн до 14,070 млрд грн).

В активах та у кредитному портфелі Банку за період з 01.01.2021 по 01.04.2020 відбулися наступні зміни:

- частка кредитів у активах виросла на 1,04 п.п.: з 52,65% до 53,69%;

- частка валютних кредитів у кредитному портфелі зменшилась на 1,89 п.п.: з 18,57% до 16,68%;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі (без врахування резервів)  скоротилась  на 1,01 п.п.: з 44,61% до 43,60%.

      Частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.04.2021 коливалась в межах від 7,30% до 9,63%. Станом на 01.04.2021 порівняно з 01.01.2021  показник частки NPL Банку виріс на 0,34 п.п. (з 9,19% до 9,53%), а середнє значення частки NPL по банківській системі України зменшилось на 0,92 п.п. (з 42,93% до 42,01%) (дані на графіку 4 розраховані з врахуванням резервів). Таким чином, станом на початок квітня 2021 року частка NPL Банку була в 4,41 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-квітня 2021 року коливався в межах від 64,19% до  76,67%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, показники Н6 Банку переважно з помітним запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, але були нижчими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 05.05.2021 Н6 Банку складав    67,74%, що на 7,74 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, але було на 21,76 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

  Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «КРЕДОБАНК» в період з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в діапазоні від 110,59% до 160,08%, з запасом перевищуючи встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.05.2021 LCRвв Банку складав 148,16%, що на 48,16 п.п. перевищувало нормативне значення.

  Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «КРЕДОБАНК» впродовж періоду з 01.01.2020 по 01.05.2021 коливався в рамках 104,56-135,28% та з запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.05.2021 LCRів Банку складав 135,28%, що було на 35,28 п.п. більше за встановлене регулятором граничне значення.

  Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.05.2021 складав 103,62%, що на 23,62 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Даний коефіцієнт встановлює мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

      Таким чином, станом на початок травня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був достатньо забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). Також Агентство вкотре нагадує про наявність високого рівня зовнішньої підтримки Банку зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

 

Дохідність операцій

     За підсумками першого кварталу 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток в обсязі 205,132 млн грн, що на 51,63% більше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого кварталу 2020 року.

      Ключові статті доходів АТ «КРЕДОБАНК» також продемонстрували висхідну динаміку. Так, за підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року  чистий процентний дохід Банку виріс на 16,71% і склав 483,047 млн грн, а чистий комісійний дохід збільшився на 11,72% до 115,824 млн грн. 

 

      Поряд з цим, Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «КРЕДОБАНК» на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку. Так, прибуток Банку за перший квартал 2020 року склав 135,286 млн грн, за другий - 102,481 млн грн., за третій - 154,286 млн грн, за четвертий - 139,174 млн грн, а за перший квартал 2021 року його прибуток виріс до 205,132 млн грн.

 

       Таким чином, в умовах триваючих карантинних обмежень та уповільнення ділової активності в країні, АТ «КРЕДОБАНК» наростив чистий процентний та чистий комісійний доходи та згенерував вагомий прибуток, збільшивши його обсяг на 51,63%, що високо оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

      На момент оновлення рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» не був віднесений до категорії проблемних, та відповідно до чинного законодавства, внутрішніх правил і процедур виконував свої зобов'язання.

 

      Аналіз Єдиного державного реєстру судових рішень показав відсутність за 2020 рік та січень-травень 2021 року судових рішень, які могли б істотно негативно вплинути на діяльність Банку.

 

Узагальнення

    Таким чином, станом на початок травня 2021 року АТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, а також підтримував запас ліквідності на достатньому рівні, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Станом на початок квітня 2021 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» була в 4,41 рази нижчою за середній показник NPL по банківській системі України.  За підсумками першого кварталу 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, в умовах триваючого карантину та уповільнення ділової активності в країні, АТ «КРЕДОБАНК» наростив чистий процентний дохід (+16,71%) та чистий комісійний дохід (+11,72%), а також згенерував вагомий фінансовий результат (205,132 млн грн), збільшивши його обсяг на 51,63%, що високо оцінюється Агентством. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг АТ «КРЕДОБАНК» за національною шкалою, є підтримка зі сторони його акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Оновлення рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 02.06.2021

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com