Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги АТ «КРЕДОБАНК»


09/04/2019

9 квітня 2019 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу АТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідні рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2018 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-лютий 2019 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року регулятивний капітал АТ «КРЕДОБАНК» (Н1) коливався в діапазоні 1,405-1,896 млрд. грн. Станом на 01.03.2019 Н1 Банку склав 1,865 млрд. грн., що суттєво перевищує граничну відмітку, встановлену НБУ для даного нормативу.

Станом на 01.03.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «КРЕДОБАНК» (Н2) склав 16,63%, що на 6,63 п.п. перевищило встановлену НБУ мінімальну відмітку, але при цьому Н2 Банку був на 0,30 п.п. нижчим за середній показник даного нормативу по банківській системі. Протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року Н2 Банку коливався в діапазоні 15,27-17,41%. В період з 01.10.2018 по 01.02.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) перевищував середнє по банківській системі значення даного нормативу.

Таким чином, протягом вказаного періоду аналізу АТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом, на що вказують значення відповідних нормативів. Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) на постійній основі з помітним запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення та періодично був вищим за середній показник даного нормативу по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Кредитний портфель АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2019 в порівнянні з 01.01.2018 збільшився на 1,768 млрд. грн. або на 22,51%. Зокрема, Банк продовжував активно кредитувати малий і середній бізнес.

В активах та у кредитному портфелі АТ «КРЕДОБАНК» станом на 01.01.2019 в порівнянні з 01.01.2018 відбулися наступні зміни:

-        частка кредитів у активах Банку зросла на 2,40 п.п.: з 54,91% до 57,31%. Зростання частки кредитів в активах Банку позитивно відобразилося на його доходах;

-        частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку знизилась на 5,77 п.п.: з 27,93% до 22,16%, що зменшує вплив на портфель валютних ризиків;

- частка кредитів фізичним особам у кредитному портфелі зросла на 1,26 п.п.: з 40,43% до 41,69%. Слід відмітити, що в аналізованому періоді Банк активно нарощував обсяги автокредитування та готівкового кредитування.

Протягом 2018 року частка неробочих кредитів (NPL) у кредитному портфелі Банку коливалась в діапазоні 8,82-11,43%. Станом на 01.02.2019 частка NPL Банку складала 9,96%, тоді як середній показник частки NPL по банківській системі був на рівні 54,95%, що, на думку Агентства, підтверджує високу якість кредитного портфеля АТ «КРЕДОБАНК».

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н4) в період з 02.01.2018 по 01.03.2019 коливався в діапазоні 20,41-58,66%, тобто Банк жодного разу не допустив порушення встановлених НБУ нормативних рамок. Станом на 01.03.2019 Н4 Банку складав 39,28%, що було на 19,28 п.п. вище, ніж встановлене НБУ граничне значення, але на 38,57 п.п. нижче середнього показника даного нормативу по банківській системі України.

Норматив поточної ліквідності АТ «КРЕДОБАНК» (Н5) станом на 01.03.2019 був на рівні 50,63%, що на 10,63 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором, але на 51,83 п.п. було менше середнього показника даного нормативу по банківській системі. Протягом 2018 року і січня-лютого 2019 року Н5 Банку коливався в межах від 43,06% до 54,05%.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 01.03.2019 становив 69,01%, що на 9,01 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, але було на 24,36 п.п. менше, ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі. В період з 02.01.2018 по 01.03.2019 Н6 Банку коливався в діапазоні 65,55-71,01%.

Таким чином, протягом аналзованого періоду АТ «КРЕДОБАНК» не допускав порушення нормативів ліквідності, а їх значення переважно з помітним запасом перевищували встановлені регулятором граничні рамки, але були суттєво меншими, ніж середні показники даних нормативів по банківській системі. Агентство акцентує увагу на тому, що протягом 2018 та початку 2019 року банківська система України перебувала у стані надлишкової ліквідності. АТ «КРЕДОБАНК» оптимізував нормативи ліквідності, що з огляду на масштаби його діяльності та рівень зовнішньої підтримки від акціонера, є виправданою стратегією управління ліквідністю.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2018 року АТ «КРЕДОБАНК» отримав прибуток у сумі 520,342 млн. грн., що на 29,38% перевищило прибуток Банку за підсумками 2017 року. Агентство нагадує, що в 2017 році прибуток Банку склав 402,180 млн. грн., а в 2016 році – 263,771 млн. грн.

Ключовою статтею доходів Банку став чистий процентний дохід, обсяг якого зріс на 20,62%: з 1,081 млрд. грн. за підсумками 2017 року до 1,304 млрд. грн. за підсумками 2018 року. Чистий комісійний дохід за вказаний період збільшився на 12,32% і за підсумками 2018 року склав 436,477 млн. грн.

Всі чотири квартали 2018 року були для АТ «КРЕДОБАНК» прибутковими, так само як і чотири квартали 2016 та 2017 років, а за останні 23 квартали тільки чотири були для Банку збитковими

Таким чином, в 2018 році АТ «КРЕДОБАНК» згенерував вагомий обсяг прибутку. Банк продемонстрував здатність нарощувати свої доходи, що є результатом зростання його ділової активності, високої якості кредитного портфеля та ефективної політики управління активами і пасивами.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, АТ «КРЕДОБАНК» демонстрував високий рівень ділової активності, підтримував високу якість кредитного портфеля та згенерував вагомий обсяг доходів і прибутку. Станом на 01.03.2019 р. Банк був добре забезпечений регулятивним капіталом і сформував оптимальний запас ліквідності. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг Банку за національною шкалою, є підтримка з боку його єдиного акціонера — PKO Bank Polski SA.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Підтвердження рейтингів АТ "КРЕДОБАНК" із статистичними додатками (укр.) - 09.04.2019

Персональна сторінка банку на сайті Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com