Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинги ПАТ «КРЕДОБАНК»


11/12/2018

11 грудня 2018 року рейтинговий комітет РА «Експерт-Рейтинг» прийняв рішення про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «КРЕДОБАНК» (код ЄДРПОУ 09807862) та облігаціям Банку, які знаходяться в обігу, на рівні uaAAА за національною шкалою. Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи відповідні рішення, Агентство керувалося результатами аналізу фінансової та статистичної звітності Банку за підсумками 2017 року та 9 місяців 2018 року, а також окремих форм статистичної звітності Банку за січень-листопад 2018 року.

 

Завантажити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капітал та адекватність капіталу

Станом 03.12.2018 регулятивний капітал ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н1) складав 1,812 млрд. грн., що на 28,46% більше ніж станом на 02.01.2018 р. В той же час, сукупне значення Н1 по банківській системі протягом цього ж періоду зросло тільки на 6,4%.

Станом на 03.12.2018 норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н2) становив 16,44%, що на 1,17 п.п. більше ніж станом на початок 2018 року. При цьому, протягом майже всього періоду аналізу, незважаючи на коливання Н2 Банку, даний норматив був більше середнього значення Н2 по банківській системі або максимально наближеним до нього. Отже, Банк сформував запас Н2 по відношенню до нормативного значення Н2, встановленого НБУ.

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом протягом всього періоду аналізу. Запас регулятивного капіталу за нормативами Н1 та Н2 Банку був таким, що навіть у критичних ситуаціях ризик невиконання Банком нормативів капіталу НБУ був неможливим. Агентство підкреслює, що дуже добра забезпеченість ПАТ «КРЕДОБАНК» регулятивним капіталом супроводжувалась високим рівнем зовнішньої підтримки від акціонера Банку.

 

Структура та якість активів

За останні 22 квартали по окремих характеристиках кредитного портфелю ПАТ «КРЕДОБАНК» можна було спостерігати наступні тенденції:

-        частка кредитів у активах Банку несуттєво зросла: з 54,19% до 58,5%. Зростання частки кредитів в активах Банку заслуговує на позитивну оцінку, оскільки добре відображається на його доходах;

-        частка валютних кредитів у кредитному портфелі Банку коливалась у межах діапазону 20,42-43,04% і на початок четвертого кварталу 2018 року становила 26,45%. Отже, основною валютою кредитного портфелю Банку залишалась гривня, що знижувало валютні і похідні від них ризики Банку по активних операціях;

Агентство звертає увагу на той факт, що з серпня 2017 року частка NPL у кредитному портфелі Банку коливалась у діапазоні 9,21-11,43%. Станом на 01.10.2018 частка NPL у Банку складала всього 11,43%. Враховуючи те, що середній по банківській системі показник частки NPL перевищує 50%, Агентство може констатувати факт, що ПАТ «КРЕДОБАНК» має дуже якісний кредитний портфель.

 

Ліквідність

Норматив миттєвої ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н4) станом на 03.12.2018 складав 31,28%, що на 1,98 п.п. більше ніж на початок року, і на 11,28 п.п. перевищує встановлене НБУ граничне значення. Протягом всього періоду аналізу Н4 Банку був досить волатильним, але жодного разу не знижувався нижче 20% - граничного значення для Н4, встановленого НБУ.

Норматив поточної ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» (Н5) станом на 03.12.2018 був на рівні 52,68%, що на 12,68 п.п. перевищувало граничну відмітку, встановлену регулятором, але було менше середнього показника даного нормативу по банківській системі. З початку 2017 року і до липня 2018 року Н5 Банку демонстрував тенденцію до зниження, а з липня по грудень 2018 року спостерігалось поступове зростання нормативу Н5 Банку.

Норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) на 03.12.2018 становив 68,74%, що на 8,74 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ, але було менше ніж середнє значення даного нормативу по банківській системі.

Агентство ще раз наголошує, що за всіма трьома нормативами ліквідності Банку спостерігалась одна і та сама картина: протягом всього періоду аналізу Банк сформував і підтримував гарний запас за нормативами ліквідності по відношенню до нормативних значень НБУ, але значення його нормативів були значно нижчими ніж середні по банківській системі. Оцінюючи ці данні, слід враховувати, що у 2017 році та протягом 9 місяців 2018 року вітчизняна банківська система знаходилась у стані значної надлишкової ліквідності. Формувати запас ліквідності ПАТ «КРЕДОБАНК» за нормативами Н4-Н6 на рівні середніх значень по ринку було б помилкою, через аномальну ситуацію з ліквідністю.

 

Дохідність операцій

Агентство нагадує, що за підсумками 2016 року прибуток ПАТ «КРЕДОБАНК» сягнув 236,676 млн. грн., що на 135% перевищило прибуток Банку за 2015 рік. 2017 рік Банк завершив з прибутком 402,18 млн. грн., що на 69,93% більше ніж за 2016 рік. Перший квартал 2018 року Банк завершив з прибутком 130,168 млн. грн., що на 28,35% більше ніж у першому кварталі 2017 року. Перше півріччя 2018 року Банк завершив з прибутком 245,471 млн. грн., що на 19,67% більше ніж за аналогічний період 2017 року. 9 місяців 2018 року ПАТ «КРЕДОБАНК» завершив з прибутком 378,086 млн. грн., що на 19,9% більше ніж за аналогічний період 2017 року.

Суттєве зростання прибутку Банку стало результатом високих показників приросту ключових статей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2018 року у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року чистий процентний дохід Банку зріс на 21,27%, а чистий комісійний дохід збільшився на 11,8%.

Також Агентство звертає увагу на той факт, що всі чотири квартали 2016 та 2017 років були для ПАТ «КРЕДОБАНК» прибутковими, так само як і перший, другий та третій квартали 2018 року, а за останні 22 квартал тільки чотири були для Банку збитковими

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» не лише продемонстрував здатність генерувати прибуток, але й показав дуже помітну динаміку нарощення прибутку, що заслуговує на високу оцінку.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що Банк перебував на обліку в органах ДФС та не мав заборгованості з податків.

 

Узагальнення

Таким чином, ПАТ «КРЕДОБАНК» був добре забезпечений капіталом, сформував достатні запаси нормативів ліквідності, показово нарощував ключові статті доходів, а його діяльність була прибутковою. Додатковим фактором, який позитивно впливає на рейтинг Банку за національною шкалою, є підтримка з боку його ключового акціонера — PKO Bank Polski SA.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com