Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг ПАТ «Промінвестбанк»


02/09/2019

2 вересня 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002) на рівні uaАА+ за національною українською шкалою. Оновлюючи кредитний рейтинг Банку, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за перше півріччя 2019 року, регулярною та особливою інформацією Банку як емітента, а також результатами аналізу окремих форм статистичної звітності Банку за 2018 рік і за січень-липень 2019 року.

 

Загрузити файл оновления рейтингу із статистичними показниками

 

Капітал и адекватність капіталу

Регулятивний капітал ПАТ «Промінвестбанк» (Н1) протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в діапазоні 1,322-4,255 млрд. грн. та показав різноспрямовану динаміку. Станом на 01.08.2019 в порівнянні з 02.01.2019 Н1 Банку знизився на 36,68% і склав 2,123 млрд. грн., що в 10,6 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення.

Норматив адекватності регулятивного капіталу Банку (Н2) за період з 02.01.2019 по 01.08.2019 виріс на 3,86 п.п. і склав 21,21%, що на 11,21 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення та було на 3,79 п.п. вище середнього показника даного нормативу по банківській системі. Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року ПАТ «Промінвестбанк» не допускав порушення значень нормативу Н2, який коливався в межах 11,95%-21,21% та періодично перевищував середньо-ринкові значення Н2 по банківській системі України.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2019 року Банк був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом: нормативи капіталу Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, при цьому Н2 був вище за середнє значення даного нормативу по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2019, за даними НБУ, частка кредитів в активах Банку (з врахуванням резервів) становила 86,45%, а частка валютних кредитів в кредитному портфелі знаходилась на рівні 80,40%.

Протягом періоду з 01.01.2018 по 01.07.2019 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку коливалась в діапазоні 0,24%-0,31%. При цьому, частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу кредитів фізичним особам та десятого класу кредитів юридичним особам, в даному періоді коливалась в діапазоні 75,35%-95,91%.

Станом на 01.07.2019 частка NPL в кредитному портфелі ПАТ «Промінвестбанк» становила 95,81%, тоді як середній показник частки NPL по банківській системі України знаходився на рівні 52,31%. При цьому, Агентство вкотре підкреслює, що суттєвий розмір NPL Банку співвідноситься з великим обсягом сформованих ним резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів.

 

Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року норматив миттєвої ліквідності ПАТ «Промінвестбанк» (Н4) коливався в діапазоні 52,95%-224,3%. У вказаному періоді Н4 Банку з вагомим запасом перевищував встановлені НБУ граничні значення, та переважно був значно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н4 ПАТ «Промінвестбанк»  складав 91,68%, що на 71,68 п.п. перевищувало встановлену НБУ граничну відмітку та було вище середньо-ринкового показника даного нормативу по банківській системі на 26,75 п.п.

Норматив поточної ліквідності ПАТ «Промінвестбанк» (Н5) протягом періоду з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в діапазоні 48,99%–203,98%. Станом на 01.08.2019  Н5 Банку становив 85,62%, що на 45,62 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 13,56 п.п. менше середнього показника даного нормативу по банківській системі.

Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року норматив короткострокової ліквідності Банку (Н6) коливався в діапазоні 77,00%-155,61%. Станом на 01.08.2019 Н6 Банку складав 155,61%, що було на 95,61 п.п. більше, ніж встановлене НБУ мінімально допустиме значення, та на 62,28 п.п. більше середньо-ринкового показника даного нормативу.

Таким чином, на думку Агентства, Банк сформував та підтримував дуже хороший запас за всіма трьома нормативами ліквідності: значення нормативів миттєвої (Н4), поточної (Н5) та короткострокової (Н6) ліквідності Банку протягом всього періоду аналізу суттєво перевищували встановлені НБУ граничні відмітки. Крім того, нормативи Н4, Н5 та Н6 Банку періодично були вищими за середні значення даних нормативів по банківській системі України, а з березня 2019 року таке перевищення за нормативами Н4 та Н6 спостерігалось на постійній основі.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року ПАТ «Промінвестбанк» показав прибуток у розмірі 725,858 млн. грн. проти збитку за підсумками першого півріччя 2018 року в сумі 405,555 млн. грн.

Незважаючи на те, що ключові доходи Банку за підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з першим півріччям 2018 року дещо зменшились, Агентство позитивно оцінює сам факт того що Банк генерує їх в досить великих обсягах. Так, за вказаний період чистий процентний дохід Банку зменшився на 43,71% до 367,032 млн. грн., а чистий комісійний дохід скоротився на 6,42% до 87,093 млн. грн.

Крім того Агентство нагадує, що за підсумками 2018 року в порівнянні з 2017 роком Банку вдалося зменшити  збиток на 56,37%: з 7,656 млрд. грн. до 3,340 млрд. грн. Збиткова діяльність Банку була пов’язана з необхідністю доформування резервів за кредитним портфелем.

 

Інші фактори

Перевірка за Єдиним державним реєстром судових рішень показала, що по відношенню до ПАТ «Промінвестбанк» відсутні судові рішення, які б могли суттєво вплинути на його стійкість. Банк як кредитор активно відстоює свої права в судах України.

Агентство нагадує, що санкції, які були введені українською владою по відношенню до українських банків з опосередкованою участю в капіталі російського уряду, як і раніше вносять додаткову напруженість в українсько-російські відносини. На думку Агентства, напруженість в українсько-російських відносинах може створювати ризики для ПАТ «Промінвестбанк», характер і природа яких не залежать від ПАТ «Промінвестбанк», і які не піддаються кількісній оцінці або аналізу.

Керівництво ключового акціонера ПАТ «Промінвестбанк» - ВЭБ. РФ - не раз озвучувало намір продати свій дочірній банк в Україні. У той же час, поки угода офіційно не анонсована обома сторонами (продавцем і покупцем) і не пройшла всі дозвільні етапи в НБУ, у РА "Експерт-Рейтинг" немає приводів для очікувань щодо змін рейтингу Банку в майбутньому. Агентство нагадує, що ВЭБ РФ має кредитний рейтинг інвестиційного рівня за міжнародною шкалою від міжнародного рейтингового агентства Fitch і, на відміну від АТ «ВТБ Банк», примусово виведеного з ринку, ПАТ «Промінвестбанк» на момент оновлення рейтингу, як показав аналіз відповідних нормативів, був дуже добре забезпечений капіталом і ліквідністю.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПАТ «Промінвестбанк» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства.

На початок серпня 2019 року ПАТ «Промінвестбанк» був дуже добре забезпечений регулятивним капіталом: нормативи Н1 та Н2 Банку з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк сформував та підтримував дуже хороший запас за всіма трьома нормативами ліквідності (Н4, Н5 та Н6). За підсумками першого півріччя 2019 року ПАТ «Промінвестбанк» отримав прибуток у розмірі 725,858 млн. грн. проти збитку за підсумками першого півріччя 2018 року в сумі 405,555 млн. грн. Частка NPL в кредитному портфелі Банку складала 95,81%, при цьому Агентство вкотре підкреслює, що суттєвий розмір NPL співвідноситься з великим обсягом резервів, сформованих Банком. Також Агентство нагадує, що влітку 2017 року Банку була надана підтримка (докапіталізація) його основним акціонером, яка позитивно відобразилась на ключових фінансових показниках Банку та їх динаміці.

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу ПАТ "Промінвестбанк" із статистичними показниками (укр.) - 02.09.2019

Оновлення рейтингу ПАТ "Промінвестбанк" із статистичними показниками (engl.) - 02.09.2019

Персональна сторінка Банку на сайте Агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com