Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено кредитний рейтинг ПАТ «Промінвестбанк»


11/11/2019

8 листопада 2019 року на засіданні рейтингового комітету РА «Експерт-Рейтинг» було прийнято рішення оновити довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ «Промінвестбанк» (код ЄДРПОУ 00039002) на рівні uaАА+ за національною українською шкалою. Оновлюючи кредитний рейтинг Банку, Агентство керувалося підсумками роботи Банку за дев’ять місяців 2019 року, регулярною та особливою інформацією Банку як емітента, а також результатами аналізу окремих форм статистичної звітності Банку за 2018 рік і за січень-жовтень 2019 року.

Загрузити файл оновления рейтингу із статистичними показниками

Капітал та адекватність капіталу

Протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року регулятивний капітал Банку (Н1) коливався в діапазоні 1,322-4,255 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. За період з 02.01.2019 по 01.11.2019 Н1 Банку зменшився на 11,33% і склав 2,973 млрд. грн., що в 14,9 разів перевищило встановлене НБУ граничне значення. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» (Н2) протягом періоду з 02.01.2018 по 01.11.2019 коливався в межах 11,95-31,89%. Н2 Банку протягом вказаного періоду аналізу показував нерівномірну динаміку, але починаючи з липня 2019 року демонстрував висхідний тренд і з помітним запасом перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 в порівнянні з 02.01.2019 Н2 Банку виріс на 14,54 п.п. і склав 31,89%, що на 21,89 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення. 

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2019 року рівень достатності регулятивного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» був високим, на що вказують нормативи капіталу Банку, які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2019, за даними НБУ, частка кредитів в активах Банку (з врахуванням резервів) становила 89,44%, а частка валютних кредитів в кредитному портфелі складала 82,76%. 

Протягом періоду з 01.01.2018 по 01.10.2019 частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку коливалась в діапазоні 0,24-0,34%, а частка неробочих кредитів (NPL), які розраховуються Агентством як сума п’ятого класу кредитів фізичним особам та десятого класу кредитів юридичним особам, коливалась в межах 75,35%-96,01%.

Частка NPL в кредитному портфелі ПАТ «Промінвестбанк» станом на 01.10.2019 складала 96,01%, тоді як середній показник частки NPL по банківській системі України станом на 01.09.2019 знаходився на рівні 51,32%. При цьому Агентство вкотре звертає увагу на те, що суттєвий розмір NPL Банку співвідноситься з великим обсягом сформованих ним резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів.

 Ліквідність

Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.11.2019 норматив короткострокової ліквідності ПАТ «Промінвестбанк» (Н6) коливався в діапазоні 77,00-677,44% та показував відносно стабільну динаміку до серпня 2019 року, а з вересня 2019 року почав різке зростання вгору. Починаючи з березня 2019 року Н6 Банку на постійній основі з помітним запасом перевищував середні показники даного нормативу по банківській системі України, а з вересня 2019 Н6 Банку – в декілька разів перевищував середньо-ринкові значення. Станом на 01.11.2019 норматив короткострокової ліквідності ПАТ «Промінвестбанк» (Н6) складав 677,44%, що в 11,3 рази більше, ніж встановлений НБУ мінімально допустимий граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) ПАТ «Промінвестбанк» в період з 01.01.2019 по 01.10.2019 коливався в межах 83,23-823,66%. Протягом вказаного періоду аналізу динаміка LCRвв Банку була неоднорідною, проте з березня 2019 року його показники з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, які коливались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку складав 823,66%, що було в 9,2 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.10.2019 коливався в діапазоні від 439,22% до 10829,63%, і в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які протягом вказаного періоду змінювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRів ПАТ «Промінвестбанк» складав 10829,63%, що було в 120,3 рази більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року всі три нормативи ліквідності ПАТ «Промінвестбанк» в декілька разів перевищували встановлені НБУ граничні значення, що, на думку Агентства, свідчить про високий рівень забезпеченості Банку ліквідністю. Високі показники коефіцієнтів LCRвв та LCRів вказують на сформований Банком великий запас ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію. 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток ПАТ «Промінвестбанк» сягнув 1,096 млрд. грн., при тому, що за аналогічний період 2018 року Банк показував збиток у сумі 108,260 млн. грн. 

Одним з ключових факторів вагомого фінансового результату Банку є зменшення тиску на нього за рахунок розформування резервів: за підсумками 9 місяців 2019 року доходи Банку поповнились на суму 763,811 млн. грн. за рахунок розформування резерву під зменшення корисності процентних фінансових активів, тоді як за підсумками 9 місяців 2018 року витрати Банку на формування відповідного резерву становили 373,698 млн. грн. 

Основні доходи ПАТ «Промінвестбанк за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з тим же періодом 2018 року дещо зменшились: чистий процентний дохід Банку знизився на 28,64% і склав 656,192 млн. грн., а чистий комісійний дохід скоротився на 10,89% до 124,975 млн. грн. В той же час протягом вказаного періоду більш ніж вдвічі виріс обсяг непроцентних доходів Банку: з 158,652 млн. грн. до 346,129 млн. грн. 

Отже, в 2019 році Банку вдалося вийти на прибуткову діяльність та за підсумками перших трьох кварталів поточного року показати значний прибуток. 

 Інші фактори

Агентство нагадує, що санкції, які були введені українською владою по відношенню до українських банків з опосередкованою участю в капіталі російського уряду, можуть створювати ризики для ПАТ «Промінвестбанк», характер і природа яких не залежать від ПАТ «Промінвестбанк», і які не піддаються кількісній оцінці або аналізу. Також Агентство нагадує, що керівництво ключового акціонера ПАТ «Промінвестбанк» – ВЭБ. РФ – неодноразово озвучувало намір продати свій дочірній банк в Україні. 

 Узагальнення

На момент оновлення рейтингу ПАТ «Промінвестбанк» виконував свої зобов'язання перед клієнтами і кредиторами відповідно до власних внутрішніх правил та положень, а також відповідно до чинного законодавства. 

Станом на початок листопада 2019 року достатність регулятивного капіталу ПАТ «Промінвестбанк» була на високому рівні: нормативи Н1 та Н2 Банку з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк сформував та підтримував великий запас за всіма трьома нормативами ліквідності (Н6, LCRвв та LCRів). За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток ПАТ «Промінвестбанк» склав 1,096 млрд. грн., тоді як за підсумками 9 місяців 2018 року Банк показував збиток у сумі 108,260 млн. грн. Частка NPL в кредитному портфелі Банку станом на початок жовтня 2019 року складала 96,01%, при цьому Агентство вкотре підкреслює, що суттєвий розмір NPL співвідноситься з великим обсягом резервів, сформованих Банком. 

Аналітична служба РА "Експерт-Рейтинг" 

Оновлення рейтингу ПАТ "Промінвестбанк" із статистичними показниками (укр.) - 08.11.2019

Оновлення рейтингу ПАТ "Промінвестбанк" із статистичними показниками (engl.) - 08.11.2019

Персональна сторінка Банку на сайте Агентства

 


 


 


 

 

 

 


 Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com