Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


10/09/2019

10 вересня 2019 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перше півріччя 2019 року, а також статистичну звітність Банку за 2018 рік та за січень-липень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками


Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) протягом 2018 року та січня-липня 2019 року коливався в межах 4,502-7,081 млрд. грн. та показував нерівномірну динаміку. Станом на 01.08.2019 Н1 Банку складав 5,596 млрд. грн., що істотно перевищувало встановлене НБУ граничне значення для даного нормативу.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в межах 15,64-26,87% та показував  різноспрямовану динаміку, яка починаючи з травня 2019 року співпадала з динамікою Н1 Банку. Протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку практично на постійній основі з помітним запасом перевищував на лише встановлене НБУ граничне значення, а й середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) становив 18,20%, що на 8,20 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, та було на 0,78 п.п. вище середнього показника Н2 по банківській системі України.

Таким чином, рівень забезпеченості АТ «УКРСИББАНК» регулятивним капіталом є достатньо високим: станом на початок серпня 2019 року нормативи капіталу Банку (Н1 та Н2) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н2 перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. 

 

Структура та якість активів

Станом на 01.07.2019 чисті активи АТ «УКРСИББАНК» становили 52,078 млрд. грн., обсяг кредитів та заборгованості клієнтів склав 21,143 млрд. грн., а їх частка в активах Банку знаходилась на рівні 40,60%.

В структурі активів АТ «УКРСИББАНК» вагому частку займали високоліквідні інструменти. Так, станом на 01.07.2019 стаття балансу Банку «грошові кошти» становила 1,857 млрд. грн. млрд. грн., «кошти в НБУ та обов’язкові резерви” – 2,482 млрд. грн., депозитні сертифікати НБУ – 5,009 млрд. грн.,  портфель ОВДП – 1,321 млрд. грн., а стаття балансу «боргові цінні папери, що випущені міжнародними фінансовими організаціями» складала 1,301 млрд. грн. Таким чином 22,98% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів. Також АТ «УКРСИББАНК» продовжує залишатися активним учасником ринку міжбанківського кредитування. Так, станом на 01.07.2019 обсяг кредитів, наданих іншим банкам, складав 7,345 млрд. грн. або 14,10% активів Банку. Частка заборгованості за кредитами фізичних осіб в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» складала 27,16%. Таким чином, портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якість.

Станом на 01.07.2019 частка NPL в кредитному портфелі Банку становила 13,28% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), що було в 3,9 рази менше середнього показника NPL по банківській системі України (52,31%).

 

Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року норматив миттєвої ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н4) коливався в межах 39,97-62,40% та показував різноспрямовану динаміку. Протягом вказаного періоду аналізу Н4 Банку на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н4 Банку становив 45,47%, що на 25,47 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, але було на 19,46 п.п. менше за середньо-ринковий показник.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) в період з 02.01.2018 по 01.08.2019 коливався в  рамках 66,42-91,75%. Протягом зазначеного періоду Н5 Банку суттєво перевищував граничне значення, встановлене НБУ, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н5  Банку становив 76,91%, що на 36,91 п.п. було вище мінімального значення, встановленого НБУ, але на 22,27 п.п. менше середньо-ринкового показника.

Протягом 2018 року та січня-липня 2019 року норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) коливався в межах 96,51- 121,77%. Протягом вказаного періоду Н6 Банку на постійній основі перевищував як граничне значення, встановлене НБУ, так і середнє значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2019 Н6 Банку становив 100,33%, що на 40,33 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, та було на 7,00 п.п. вище середньо-ринкового показника.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-липня 2019 року АТ «УКРСИББАНК» був добре забезпечений ліквідністю. На думку Агентства, Банк дотримується оптимальної стратегії управління ліквідністю, яка відповідає масштабам його діяльності, що позитивно відображається на показниках його доходності.

 

Доходність операцій

За підсумками першого півріччя 2019 року прибуток АТ «УКРСИББАНК» склав 1,458  млрд. грн., що на 18,61% більше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. При цьому Агентство відмічає, що за перший квартал 2019 року прибуток Банку склав 622,927 млн. грн.

Вагомий обсяг та значний приріст прибутку Банку обумовили хороші темпи приросту показників чистого процентного доходу та чистого комісійного доходу. Так, за підсумками першого півріччя 2019 року в порівнянні з першим півріччям 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 24,62% і склав 2,195 млрд. грн., а чистий комісійний дохід збільшився на 7,87% до відмітки в 844,072 млн. грн.

Агентство високо оцінює фінансові результати діяльності АТ «УКРСИББАНК», зокрема здатність Банку генерувати вагомі обсяги прибутку та ключових доходів, яку показує Банк протягом 10 кварталів поспіль, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та на дату оновлення рейтингу не мав податкового боргу.

АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. Станом 30.06.2019 загальні активи (total assets) BNP Paribas склали 2,373  трлн. євро, а власний капітал (total equity) становив 108,482 млрд. євро.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок серпня 2019 року рівень забезпеченості АТ «УКРСИББАНК» регулятивним капіталом був достатньо високим: нормативи капіталу Банку (Н1 та Н2) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а Н2 перевищував середній показник даного нормативу по банківській системі України. Банк був добре забезпечений ліквідністю та підтримував оптимальну стратегію управління нею, яка відповідає масштабам його діяльності. За підсумками першого півріччя 2019 року прибуток АТ «УКРСИББАНК» склав 1,458  млрд. грн., що на 18,61% більше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі була Банку в 3,9 рази менша за середньо-ринковий показник. Портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якість.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 10.09.2019

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 10.09.2019

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com