Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


16/11/2021

16 листопада 2021 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за дев’ять місяців 2021 року, а також статистичну звітність Банку за 2020 рік та за січень-жовтень 2021 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в діапазоні від 5,825 млрд грн до 8,484  млрд грн, демонструючи висхідний тренд. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 17,09% і станом на 01.11.2021 його обсяг склав 8,484 млрд грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 01.11.2021 коливався в межах від 21,95% до 27,38%. Незважаючи на нерівномірну динаміку, показники Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н2 Банку складав 24,97%, що в 2,5 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 3,28 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 12,45-25,60% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був значно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.11.2021 Н3 Банку складав 22,24%, що в 3,2 рази перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 7,15 п.п. більше, ніж середнє значення Н3 по банківській системі України. 

Таким чином, станом на початок листопада 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

    Станом на 01.10.2021 порівняно з 01.01.2021 загальні активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 4,17% (з 72,316 млрд грн до 75,330 млрд грн), обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 20,72% (з 21,067 млрд грн до 25,432 млрд грн), а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» продемонструвала приріст на 4,63 п.п. (з 29,13% до 33,76%).

В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти: станом на 01.10.2021 обсяг грошових коштів в касі та коштів в НБУ і обов’язкових резервів складав 5,621 млрд грн, що становило 7,46% активів АТ «УКРСИББАНК». Портфель цінних паперів та інвестицій у дочірні підприємства Банку складав 15,599 млрд грн, що становило 20,71% його активів. Крім того, АТ «УКРСИББАНК» залишається активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.10.2021 обсяг коштів, розміщених Банком в інших фінансових установах за амортизованою вартістю, складав 25,998 млрд грн або 34,51% активів АТ «УКРСИББАНК». Отже, станом на початок жовтня 2021 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на його діяльність.

     Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2021 по 01.10.2021 зменшилась на 3,06 п.п. до 5,00% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), а середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 7,82 п.п. і склав 35,11%. Таким чином, станом на початок жовтня 2021 року частка NPL Банку була в 7,02 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

   Впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) коливався в межах від 97,77% до 118,60%, та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2021 Н6 Банку складав 104,36%, що на 44,36 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 15,06 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2020 по 01.11.2021 коливався в діапазоні 249,90-432,25% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.11.2021 LCRвв Банку складав 342,69%, що в 3,43 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2020 року та січня-жовтня 2021 року коливався в рамках 161,61-418,99% та переважно в рази перевищував встановлену НБУ граничну відмітку. Станом на 01.11.2021 LCRів Банку складав 315,68%, що в 3,16 рази перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.11.2021 складав 171,08%, що 81,08 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення (яке з 01 жовтня має становити не менше 90%). Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. 

      Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 1,035  млрд грн, що на 2,97% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 9 місяців 2020 року.

       Ключовим фактором росту прибутку АТ «УКРСИББАНК» стала висхідна динаміка основних статей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку виріс на 2,27% і склав 2,596 млрд грн, а чистий комісійний дохід АТ «УКРСИББАНК» збільшився на 16,60% до 1,438 млрд грн.

     Таким чином, за підсумками 9 місяців 2021 року АТ «УКРСИББАНК» продемонстрував хороший фінансовий результат, згенерувавши вагомий обсяг прибутку, та наростивши ключові статті свої доходів у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року, що в умовах триваючих карантинних обмежень заслуговує на високу оцінку. Поряд з цим, Агентство підкреслює, що впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль Банк генерував вагомі обсяги прибутку на постійній основі. При цьому, прибуток АТ «УКРСИББАНК» за третій квартал поточного року перевищив фінансовий результат другого кварталу у 2,3 рази, склавши 519,404 млн грн.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та станом на 11.11.2021 не мав податкового боргу.

     Також Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок листопада 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, на що вказують відповідні нормативи Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Також станом на початок листопада 2021 року АТ «УКРСИББАНК» підтримував хороший запас ліквідності, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR). Активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. За підсумками 9 місяців 2021 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 1,035  млрд грн, що на 2,97% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 9 місяців 2020 року. Таким чином, АТ «УКРСИББАНК» продемонстрував хороший фінансовий результат, згенерувавши вагомий обсяг прибутку та наростивши ключові статті свої доходів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, що в умовах триваючих карантинних обмежень заслуговує на високу оцінку. Разом з цим, Агентство підкреслює, що впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку.

 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 16.11.2021

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 16.11.2021

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com