Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


16/05/2022

16 травня 2022 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за 2021 рік, а також статистичну звітність Банку за 2021 рік та за січень-квітень 2022 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-квітня 2022 року коливався в межах від 6,826 млрд грн до 9,654 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 7,06% і станом на 02.05.2022 його обсяг склав 9,540 млрд грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 02.05.2022 коливався в діапазоні від 19,02% до 25,30%. При цьому, показники Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2022 Н2 Банку складав 22,06%, що в 2,2 рази перевищувало граничний показник, встановлений регулятором для даного нормативу на рівні 10%.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-квітня 2022 року коливався в межах 15,95- 25,16% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також переважно був значно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.05.2022 Н3 Банку складав 17,49%, що в 2,5 рази перевищувало граничний рівень, встановлений регулятором в розмірі 7%.

    Таким чином, станом на початок травня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення.

 

Структура та якість активів

        За період з 01.01.2021 по 01.01.2022 загальні активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 8,40% (до 78,392 млрд грн), обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 35,09% (до 28,460 млрд грн), а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» продемонструвала приріст на 7,17 п.п. (з 29,13% до 36,30%).

   В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, продовжували займати високоліквідні інструменти. Так, станом на 01.01.2022 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів склав 6,106 млрд грн, що становило 8,11% активів АТ «УКРСИББАНК», а портфель цінних паперів (які обліковуються за амортизованою собівартістю) Банку складав 16,314 млрд грн, що становило 21,66% його активів (при цьому 80,78% портфеля цінних паперів АТ «УКРСИББАНК» складали фінансові інструменти, що рефінансуються НБУ). Також АТ «УКРСИББАНК» залишається активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.01.2022 обсяг коштів, розміщених Банком в інших фінансових установах, складав 24,133 млрд грн або 32,04% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на початок січня 2022 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими, що знижувало рівень портфельних ризиків.

      Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2022 по 01.03.2022 зменшилась на 0,34 п.п. до 2,17% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), а середній показник NPL по банківській системі України знизився на 3,88 п.п. і склав 27,73%. Отже, станом на початок березня 2022 року частка NPL Банку була в 12,78 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

   Норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) впродовж періоду з 04.01.2021 по 01.02.2022 коливався в межах від 100,07% до 105,90%, та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був помітно вищим за середні показники даного нормативу по банківській системі України.

    Водночас Агентство зазначає, що з 1 квітня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. Відповідне рішення затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.04.2022 складав 179,53%, що на 89,53 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, встановлене на рівні не менше 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2021 по 01.04.2022 коливався в діапазоні 230,12- 378,66% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.04.2022 LCRвв Банку складав 286,94%, що в 2,87 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2021 року та січня-березня 2022 року коливався в межах 161,61-379,22% та переважно в рази перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.04.2022 LCRів Банку складав 299,30%, що в 2,99 рази перевищувало нормативне значення.

     Таким чином, на думку Агентства, станом на початок квітня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками 2021 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 1,480 млрд грн, що на 12,80% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 2020 року.

 Ключовим фактором росту фінансового результату АТ «УКРСИББАНК» стала висхідна динаміка основних статей його доходів. Так, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком чистий процентний дохід Банку виріс на 13,15% і склав 3,727 млрд грн, а чистий комісійний дохід АТ «УКРСИББАНК» збільшився на 11,54% до 1,903 млрд грн.

      Отже, за підсумками 2021 року в порівнянні з 2020 роком АТ «УКРСИББАНК» продемонстрував хорошу динаміку приросту ключових статей своїх доходів та згенерував вагомий обсяг прибутку, що в умовах триваючих карантинних обмежень заслуговує на високу оцінку. Крім того, Агентство підкреслює, що впродовж восьми останніх кварталів поспіль Банк генерував вагомі обсяги прибутку на постійній основі, що свідчить про високу ефективність його операційної діяльності. 

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної податкової служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та станом на момент оновлення рейтингу не мав податкового боргу.

 Також Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 Станом на початок травня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення. АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок квітня 2022 року показники відповідних нормативів Банку з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні відмітки. Станом на 01.01.2022 активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. За підсумками 2021 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 1,480 млрд грн, що на 12,80% перевищило прибуток, отриманий Банком за підсумками 2020 року. Ключовим фактором росту фінансового результату АТ «УКРСИББАНК» стала висхідна динаміка основних статей його доходів: чистий процентний дохід Банку виріс на 13,15% і склав 3,727 млрд грн, а чистий комісійний дохід АТ «УКРСИББАНК» збільшився на 11,54% до 1,903 млрд грн. Поряд з цим, Агентство підкреслює, що впродовж восьми останніх кварталів поспіль Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку, що свідчить про високу ефективність його операційної діяльності. Також Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

    Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 16.05.2022

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 16.05.2022

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com