Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


29/07/2022

29 липня 2022 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перший квартал 2022 року, а також статистичну звітність Банку за 2021 рік та за січень-червень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в межах від 6,826 млрд грн до 10,339 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 16,03% і станом на 01.07.2022 його обсяг склав 10,339 млрд грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні від 19,02% до 27,38%. При цьому, показники Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлену НБУ граничну відмітку, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.07.2022 Н2 Банку складав 27,38%, що в 2,74 рази перевищувало граничний показник, встановлений регулятором для даного нормативу на рівні 10%, а також було на 10,22 п.п. вищим за середній рівень Н2 по банківській системі України.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-квітня 2022 року коливався в межах 15,95- 25,16% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.07.2022 Н3 Банку складав 19,93%, що в 2,85 рази перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%, та на 8,53 п.п. перевищувало середньо-ринковий рівень Н3.

    Таким чином, станом на початок липня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н2 та Н3), які не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були більшими за середній рівень даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

     За період з 01.01.2022 по 01.04.2022 загальні активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 6,96% (до 83,849 млрд грн), обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 2,21% (до 29,088 млрд грн), а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» знизилась на 1,61 п.п. (з 36,30% до 34,69%).

В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, продовжували займати високоліквідні інструменти. Так, станом на 01.04.2022 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів склав 5,890 млрд грн, що становило 7,02% активів АТ «УКРСИББАНК», а портфель цінних паперів Банку складав 23,090 млрд грн, що становило 27,54% його активів (86,89% портфеля цінних паперів АТ «УКРСИББАНК» складали фінансові інструменти, що рефінансуються НБУ). Також АТ «УКРСИББАНК» залишається активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.04.2022 обсяг коштів, розміщених Банком в інших фінансових установах, складав 22,941 млрд грн або 27,36% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на початок другого кварталу 2022 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими, що знижувало рівень портфельних ризиків.

   Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2022 по 01.06.2022 виросла на 1,00 п.п. до 3,51% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), а середній показник NPL по банківській системі України знизився на 2,84 п.п. і склав 28,77%. Отже, станом на початок липня 2022 року частка NPL Банку була в 8,2 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

    Агентство зазначає, що з 1 квітня 2022 року НБУ скасував для банків економічний норматив короткострокової ліквідності (Н6) у зв’язку із завершенням перехідного періоду щодо запровадження коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), який є довгостроковим нормативом ліквідності і визначає мінімально необхідний рівень ліквідності для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік. Відповідне рішення затверджене постановою Правління НБУ від 23 березня 2022 року № 59.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.07.2022 коливався в межах від 153,10% до 220,83%, на постійній основі істотно перевищуючи нормативне значення. Станом на 01.07.2022 NSFR Банку складав 220,83%, що в 2,45 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ (не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2021 по 01.07.2022 коливався в діапазоні 230,12- 378,66% та в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.07.2022 LCRвв Банку складав 314,44%, що в 3,14 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2021 року та січня-червня 2022 року коливався в межах 161,61-379,22% та істотно перевищував встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.07.2022 LCRів Банку складав 293,54%, що в 2,94 рази перевищувало нормативне значення.

      Таким чином, на думку Агентства, станом на початок липня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого кварталу 2022 року АТ «УКРСИББАНК» отримав збиток в обсязі 118,633 млн грн. На думку Агентства, одним з факторів негативного впливу на фінансовий результат Банку в аналізованому періоді стало істотне зростання резервів під заборгованість за наданими кредитами.

При цьому, за підсумками першого кварталу 2022 року в порівнянні з першим кварталом 2021 року чистий процентний дохід АТ «УКРСИББАНК» продемонстрував істотний приріст, збільшившись на 70,03% до 1,315 млрд грн, а чистий комісійний дохід АТ «УКРСИББАНК» зменшився на 17,24% до 0,346 млрд грн.

      Отже, в аналізованому періоді АТ «УКРСИББАНК» істотно наростив чистий процентний дохід та показав вагомі обсяги чистого процентного доходу. Агентство звертає увагу, що впродовж восьми останніх кварталів поспіль Банк на постійній основі (окрім останнього кварталу) генерував вагомі обсяги прибутку, що свідчить про високу ефективність його операційної діяльності. Збиткова діяльність Банку в першому кварталі 2022 року, серед іншого, пов’язана зі збільшенням відрахувань у резерви, що, зокрема, викликане зростанням ризиків внаслідок нападу росії та запровадження воєнного стану.

 

Інші фактори

Агентство зазначає, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

    Станом на початок липня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Н2 та Н3 Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення та були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок липня 2022 року показники відповідних нормативів Банку з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні відмітки. Станом на 01.04.2022 активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. Кредитний портфель Банку характеризувався високою якістю: станом на 01.06.2022 частка NPL Банку була в 8,2 рази нижчою за середньо-ринковий показник. В аналізованому періоді АТ «УКРСИББАНК» істотно наростив чистий процентний дохід (на 70,03% до 1,315 млрд грн) та показав вагомі обсяги чистого процентного доходу (0,346 млрд грн). Впродовж восьми останніх кварталів поспіль (окрім першого кварталу 2022 року) Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку, що свідчить про високу ефективність його операційної діяльності.

Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 29.07.2022

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 29.07.2022

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com