Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


06/09/2022

6 вересня 2022 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перше півріччя 2022 року, а також статистичну звітність Банку за 2021 рік та за січень-липень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року коливався в межах від 6,826 млрд грн до 11,174 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 25,40% і станом на 01.08.2022 перевищив 11,174 млрд грн.

 Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні від 19,02% до 31,19%. При цьому, показники Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2022 Н2 Банку виріс до 31,19%, що в 3,12 рази перевищувало граничний показник, встановлений регулятором для даного нормативу на рівні 10%, а також було на 14,09 п.п. вище за середній рівень Н2 по банківській системі України.

 Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року коливався в межах 15,95- 25,16% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.08.2022 Н3 Банку складав 21,01%, що втричі перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%, та на 9,51 п.п. перевищувало середньо-ринковий рівень Н3.

     Таким чином, станом на початок серпня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але й були значно більшими за середній рівень даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

     За період з 01.01.2022 по 01.07.2022 загальні активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 13,34% і склали 88,846 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 15,24% до 24,123 млрд грн, а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» знизилась на 9,15 п.п. (з 36,30% до 27,15%).

 В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти. Так, станом на 01.07.2022 обсяг готівкових коштів та коштів в НБУ склав 5,624 млрд грн, що становило 6,33% активів АТ «УКРСИББАНК», а портфель цінних паперів Банку складав 28,883 млрд грн, що становило 32,51% його активів (89,17% портфеля цінних паперів АТ «УКРСИББАНК» було представлено фінансовими інструментами, що рефінансуються НБУ). Агентство зазначає, що АТ «УКРСИББАНК» залишається активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.07.2022 обсяг коштів, розміщених Банком в інших фінансових установах, складав 27,088 млрд грн або 30,49% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на початок другого півріччя 2022 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими, що знижувало рівень портфельних ризиків.

    Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2022 по 01.07.2022 виросла на 2,83 п.п. до 5,34% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), в той час як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.07.2022 склав 31,07%. Отже, станом на початок липня 2022 року частка NPL Банку була в 5,8 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.08.2022 коливався в межах від 153,10% до 239,07% та на постійній основі істотно перевищував нормативне значення. Станом на 01.08.2022 NSFR Банку складав 239,07%, що в 2,66 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ (не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2021 по 01.08.2022 коливався в діапазоні 230,12- 378,66% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2022 LCRвв Банку складав 317,66%, що в 3,18 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2021 року та січня-липня 2022 року коливався в межах 161,61-379,22%, істотно перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.08.2022 LCRів Банку складав 288,10%, що в 2,88 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

      Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які з дуже великим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2022 року АТ «УКРСИББАНК» показав високі фінансові результати. Зокрема, прибуток Банку склав 724,089 млн грн, що на 40,40% більше ніж за перше півріччя 2021 року. Ключовим фактором зростання прибутку АТ «УКРСИББАНК» стали високі темпи приросту чистого процентного доходу Банку, який в першому півріччі 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року збільшився на 90,03% до  3,091 млрд грн. При цьому, чистий комісійний дохід АТ «УКРСИББАНК» знизився на 32,20% до 643,508 млн грн.

Отже, в аналізованому періоді АТ «УКРСИББАНК» істотно наростив обсяги прибутку та чистого процентного доходу. Агентство звертає увагу, що Банк повернувся до прибуткової діяльності, згенерувавши за другий квартал 2022 року 842,722 млн грн прибутку. Прибуткова діяльність Банку на постійній основі (окрім першого кварталу 2022 року) свідчить про високу ефективність його операційної діяльності. При цьому, збиткова діяльність Банку в першому кварталі 2022 року, серед іншого, пов’язана зі збільшенням відрахувань у резерви, що, зокрема, викликане зростанням ризиків внаслідок нападу росії та запровадження воєнного стану.

 

Інші фактори

Агентство зазначає, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

     Станом на початок серпня 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Н2 та Н3 Банку в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення та були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок серпня 2022 року нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні рівні. Станом на 01.07.2022 активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, характеризувались високою часткою високоліквідних інструментів та були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. Кредитний портфель Банку характеризувався високою якістю: станом на 01.07.2022 частка NPL Банку була в 5,8 рази нижчою за середньо-ринковий показник. В аналізованому періоді АТ «УКРСИББАНК» істотно наростив обсяги прибутку (на 40,40% до 724,089 млн грн) та чистого процентного доходу (на 90,03% до 3,091 млрд грн). Впродовж восьми останніх кварталів поспіль (окрім першого кварталу 2022 року) Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку, що свідчить про високу ефективність його операційної діяльності.

Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 06.09.2022

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 06.09.2022

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com