Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


21/11/2022

21 листопада 2022 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за дев’ять місяців 2022 року, а також статистичну звітність Банку за 2021 рік та за січень-жовтень 2022 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах від 6,826 млрд грн до 12,100 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2022 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 35,78% і станом на 01.11.2022 становив 12,100 млрд грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 04.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні від 19,02% до 36,76%. При цьому, показники Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2022 Н2 Банку виріс до 36,76%, що в 3,68 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором для даного нормативу на рівні 10%.

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах 15,9527,54% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 01.11.2022 Н3 Банку складав 27,16%, що в 3,88 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%.

     Таким чином, станом на початок листопада 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж всього періоду аналізу були значно більшими за середній рівень даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

   За період з 01.01.2022 по 01.10.2022 загальні активи АТ «УКРСИББАНК» показали приріст на 24,32% і склали 97,017 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 27,09% до 20,751 млрд грн, а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» зменшилась на 15,08 п.п. (з 36,47% до 21,39%).

В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти. Зокрема, станом на 01.10.2022 обсяг готівкових коштів та коштів в НБУ виріс до 6,042 млрд грн, що становило 6,23% активів АТ «УКРСИББАНК», а обсяг портфеля цінних паперів Банку збільшився до 35,394 млрд грн, що становило 36,48% його активів. Агентство зазначає, що 99,35% портфеля цінних паперів АТ «УКРСИББАНК» було представлено ліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: депозитними сертифікатами НБУ, ОВДП, а також борговими цінними паперами, які випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади.

АТ «УКРСИББАНК» є активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.10.2022 обсяг коштів, розміщених Банком в інших фінансових установах, складав 32,048 млрд грн, що становило 33,03% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на початок четвертого кварталу 2022 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими.

     Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2022 по 01.10.2022 виросла на 4,45 п.п. до 6,96% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), а середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.10.2022 збільшився до 35,42%. Отже, станом на початок жовтня 2022 року частка NPL Банку була в 5,09 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» впродовж періоду з 01.04.2021 по 01.11.2022 коливався в межах від 153,10% до 285,55% та на постійній основі істотно перевищував нормативне значення. Станом на 01.11.2022 NSFR Банку складав 285,55%, що в 2,86 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ (на рівні не менше 90%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2021 по 01.11.2022 коливався в діапазоні 230,12–378,66% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.11.2022 LCRвв Банку складав 315,15%, що в 3,15 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2021 року та січня-жовтня 2022 року коливався в межах 161,61-379,22%, істотно перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.11.2022 LCRів Банку складав 285,18%, що в 2,85 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення.

      Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які з дуже великим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року АТ «УКРСИББАНК» істотно наростив обсяги чистого процентного доходу та прибутку. Зокрема, прибуток Банку виріс до 2,099 млрд грн, що в 2,03 раза більше ніж прибуток за дев’ять місяців 2021 року. Одним з факторів зростання прибутку АТ «УКРСИББАНК» став високий темп приросту чистого процентного доходу Банку, який за дев’ять місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року збільшився в 2,18 раза до 5,665 млрд грн. Чистий комісійний дохід АТ «УКРСИББАНК» в аналізованому періоді знизився на 21,76% і склав 1,125 млрд грн.

Таким чином, в умовах триваючої військової агресії росії АТ «УКРСИББАНК» підтвердив здатність генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку. Агентство звертає увагу, що прибуткова діяльність Банку на постійній основі (окрім першого кварталу 2022 року) свідчить про високу ефективність його операційної діяльності. При цьому, збиток Банку в першому кварталі 2022 року, серед іншого, пов'язаний зі збільшенням відрахувань до резервів, що, зокрема, викликане зростанням ризиків внаслідок нападу росії та запровадження воєнного стану.

 

Інші фактори

Агентство зазначає, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

 

      Станом на початок листопада 2022 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж всього періоду аналізу були істотно вищими за середньо-ринкові показники відповідних нормативів. Також АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок листопада 2022 року нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні рівні.

Станом на 01.10.2022 активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, характеризувались високою часткою високоліквідних інструментів та були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. Кредитний портфель Банку характеризувався високою якістю: станом на 01.10.2022 частка NPL Банку була в 5,09 раза нижчою за середньо-ринковий показник. За підсумками дев’яти місяців 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року АТ «УКРСИББАНК» істотно наростив обсяги прибутку (в 2,03 раза до 2,099 млрд грн) та чистого процентного доходу (в 2,18 раза до 5,665 млрд грн). Впродовж восьми останніх кварталів поспіль (окрім першого кварталу 2022 року) Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку, що свідчить про високу ефективність його операційної діяльності.

Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 21.11.2022

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 21.11.2022

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com