Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


14/08/2023

14 серпня 2023 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перше півріччя 2023 року, а також статистичну звітність Банку за 2022 рік та за січень-липень 2023 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

 

Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах від 8,519 млрд грн до 16,951 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2023 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 33,10% і станом на 01.08.2023 становив 16,951 млрд грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 04.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні від 19,02% до 60,80%. Показники Н2 Банку впродовж зазначеного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували  встановлений НБУ граничний рівень, а також були суттєво вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.08.2023 Н2 Банку виріс до 60,80%, що в 6,01 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором для даного нормативу на рівні 10%. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах 15,95%32,34% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлений НБУ граничний рівень, а також був значно вищим за середньо-ринкові значення даного нормативу. Станом на 01.08.2023 Н3 Банку складав 31,61%, що в 4,52 раза перевищувало граничний показник, встановлений регулятором на рівні 7%. 

Таким чином, станом на початок серпня 2023 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом. Зокрема, Н1 Банку майже в 85 разів перевищував мінімально необхідне значення для даного нормативу, а нормативи Н2 та Н3 Банку не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні показники, але і впродовж всього періоду аналізу були значно більшими за середній рівень даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За перші шість місяців 2023 року загальні активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 23,18% і склали 133,591 млрд грн, обсяг кредитного портфеля Банку знизився на 25,28% до 11,019 млрд грн, а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» зменшилась на 5,35 п.п. (з 13,60% до 8,25%).

В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти. Зокрема, станом на 01.07.2023 порівняно з 01.01.2023 обсяг грошових коштів та їх еквівалентів виріс на 17,16% до 44,220 млрд грн, що становило 33,10% активів АТ «УКРСИББАНК», а обсяг портфеля цінних паперів Банку збільшився на 37,74% до 62,943 млрд грн, що становило 47,12% його активів. Агентство зазначає, що станом на початок другого півріччя 2023 року 99,51% портфеля цінних паперів АТ «УКРСИББАНК» було представлено ліквідними інструментами, які характеризуються низьким рівнем кредитного ризику, а саме: депозитними сертифікатами НБУ, ОВДП, а також борговими цінними паперами, які випущені міжнародними фінансовими організаціями та іноземними органами державної влади. 

Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2022 по 01.07.2023 коливалась в межах від 2,07% до 16,66%. За перше півріччя 2023 року частка NPL Банку виросла на 1,56 п.п. і станом на 01.07.2023 склала 16,66% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку). При цьому, середній показник NPL по банківській системі України за цей же період збільшився на 1,22 п.п. до 41,44%. Отже, станом на початок другого півріччя 2023 року частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» була в 2,45 раза нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» впродовж періоду з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в межах від 153,10% до 369,19% та на постійній основі істотно перевищував нормативне значення. Станом на 01.08.2023 NSFR Банку складав 369,19%, що в 3,69 раза перевищувало граничне значення, встановлене НБУ.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2022 по 01.08.2023 коливався в діапазоні 230,12–614,93% та на постійній основі в рази перевищував встановлене НБУ граничне значення. Станом на 01.08.2023 LCRвв Банку становив 411,50%, що в 4,12 раза перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2022 року та січня-липня 2023 року коливався в межах 198,43-519,84%, істотно перевищуючи встановлений НБУ граничний рівень. Станом на 01.08.2023 LCRів Банку складав 459,41%, що в 4,59 раза перевищувало встановлене НБУ нормативне значення. 

Отже, на думку Агентства, станом на початок серпня 2023 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники нормативів NSFR, LCRвв та LCRів Банку, які в рази перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2023 року порівняно з аналогічним періодом 2022 року відбулось суттєве зростання ключових статей доходів та прибутку АТ «УКРСИББАНК». Зокрема, чистий процентний дохід Банку за перше півріччя 2023 року порівняно з першим півріччям 2022 року виріс в 1,93 раза і склав 5,922 млрд грн, а чистий комісійний дохід Банку збільшився на 19,99% до 812,759 млн грн. Високі темпи приросту та значний розмір чистого процентного доходу АТ «УКРСИББАНК», а також скорочення збитку від зменшення корисності активів (на 1,126 млрд грн порівняно з першим півріччям 2022 року) призвели до  істотного зростання прибутку Банку в аналізованому періоді. Зокрема, прибуток АТ «УКРСИББАНК» за перші шість місяців 2023 року виріс в 4,92 раза порівняно з аналогічним періодом 2022 року і склав 3,565 млрд грн, а прибуток Банку за другий квартал 2023 року в розмірі 1,818 млрд грн став найвищим квартальним результатом за останні 9 кварталів.

Таким чином, в умовах триваючої військової агресії росії АТ «УКРСИББАНК» вкотре підтвердив здатність генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку. Агентство звертає увагу на наявну стійку тенденцію до зростання щоквартального обсягу прибутку Банку в останні роки, що наочно видно з графіку 9. Агентство зазначає, що прибуткова діяльність Банку на постійній основі (окрім першого кварталу 2022 року) свідчить про високу ефективність його операційної діяльності. Збиток Банку в першому кварталі 2022 року, серед іншого, пов'язаний зі збільшенням відрахувань до резервів, що, зокрема, викликане зростанням ризиків внаслідок нападу росії та запровадження воєнного стану.

 

Інші фактори

Агентство зазначає, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

      Станом на початок серпня 2023 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: норматив Н1 Банку майже в 85 разів перевищував мінімально необхідне значення для даного нормативу, а нормативи Н2 та Н3 не лише в рази перевищували встановлені НБУ граничні значення, але і впродовж всього періоду аналізу були істотно вищими за середньо-ринкові показники. Також АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю: станом на початок серпня 2023 року нормативи NSFR, LCRвв та LCRів Банку в рази перевищували встановлені регулятором граничні рівні.

Станом на 01.07.2023 активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, характеризувались високою часткою високоліквідних інструментів та були добре диверсифікованими, що зменшувало вплив портфельних ризиків на діяльність Банку. Кредитний портфель Банку характеризувався високою якістю: станом на 01.07.2023 частка NPL Банку була в 2,45 раза нижчою за середньо-ринковий показник. За підсумками першого півріччя 2023 року прибуток АТ «УКРСИББАНК» склав 3,565 млрд грн, а прибуток за другий квартал 2023 року становив 1,818 млрд грн, що є найвищим квартальним показником за останні 9 кварталів. При цьому, в першому півріччі 2023 року порівняно з першим півріччям 2022 року Банк істотно наростив обсяги чистого процентного доходу (в 1,93 раза до 5,922 млрд грн) та чистого комісійного доходу (на 19,99% до 812,759 млн грн). Впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль (окрім першого кварталу 2022 року) Банк на постійній основі генерував вагомі обсяги прибутку, що свідчить про високу ефективність його операційної діяльності.

Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. 

Агентство зазначає, що поточний рівень рейтингу визначає ймовірність дефолту у разі роботи банку за звичайних обставин та не враховує форс-мажорні обставини, а також дію інших обставин непереборної сили.

 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com