Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


13/11/2019

13 листопада 2019 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за дев’ять місяців 2019 року, а також статистичну звітність Банку за 2018 рік та за січень-жовтень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками


Капитал и адекватность капитала

В період з 02.01.2018 по 01.11.2019 регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) коливався в діапазоні 4,502-7,081 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку. Після досить суттєвого зниження, яке відбулося на початку травня 2019 року, Н1 Банку знову відновив рух по висхідній траєкторії і станом на 01.11.2019 його обсяг склав 6,045 млрд. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в межах 15,64-26,87%. При цьому протягом вказаного періоду аналізу Н2 Банку майже на постійній основі з помітним запасом перевищував і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) становив 21,04%, що на 11,04 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, станом на початок листопада 2019 року забезпеченість АТ «УКРСИББАНК» регулятивним капіталом була на високому рівні, про що свідчать нормативи капіталу Банку (Н1 та Н2), які з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення.

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2019 в порівнянні з 01.01.2019 чисті активи АТ «УКРСИББАНК» знизились на 1,77% і склали 51,090 млрд. грн., обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 19,55% (до 21,029 млрд. грн.), а його частка в активах Банку скоротилась на 9,09 п.п. (з 50,25% до 41,16%).

В структурі активів АТ «УКРСИББАНК» вагому частку продовжують займати високоліквідні інструменти. Так, станом на 01.10.2019 стаття балансу Банку «грошові кошти» становила 2,009 млрд. грн., «кошти в НБУ та обов’язкові резерви» – 2,606 млрд. грн., депозитні сертифікати НБУ – 4,209 млрд. грн.,  портфель ОВДП – 1,998 млрд. грн., а стаття балансу «боргові цінні папери, що випущені міжнародними фінансовими організаціями» складала 1,198 млрд. грн. Таким чином, 23,52% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів.

АТ «УКРСИББАНК» продовжує залишатися активним учасником ринку міжбанківського кредитування. Зокрема, станом на 01.10.2019 обсяг строкових кредитів, наданих іншим банкам, складав 6,193 млрд. грн. або 12,12% активів Банку. Частка заборгованості за кредитами фізичних осіб в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» складала 27,66%. Таким чином, станом на 01.10.2019 портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно відображалось на його якісних характеристиках.

Частка NPL в кредитному портфелі Банку станом на 01.10.2019 складала 12,08% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку). При цьому, середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.09.2019 був на рівні 51,32%.
Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) протягом 2018 року та січня-жовтня 2019 року коливався в діапазоні 96,51-121,77%. Динаміка Н6 Банку протягом вказаного періоду була нерівномірною, проте його значення на постійній основі перевищували і встановлене НБУ граничне значення, і середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 01.11.2019 Н6 Банку складав 96,91%, що на 36,91 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в діапазоні 280,32-404,27% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які протягом вказаного періоду змінювались від 80% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRвв Банку складав 354,16%, що було на 264,16 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) Банку протягом періоду з 01.01.2019 по 01.11.2019 коливався в межах від 275,69% до 410,68%, та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта, які протягом вказаного періоду змінювались від змінювались від 50% (починаючи з 31.12.2018) до 90% (починаючи з 01.06.2019). Станом на 01.11.2019 LCRів Банку становив 396,31%, що було на 306,31 п.п. більше, ніж встановлене НБУ нормативне значення на рівні 90%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2019 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать  всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів), які з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Високі показники коефіцієнтів покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) та в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» вказують на наявність у Банку великого запасу ліквідності для покриття чистого очікуваного відпливу грошових коштів протягом 30 днів в умовах реалізації стрес-сценарію.

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток АТ «УКРСИББАНК» сягнув 2,073 млрд. грн., що на 9,20% більше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. Також Агентство нагадує, що за підсумками першого півріччя 2019 року прибуток Банку склав 1,458  млрд. грн.

Рекордно великий обсяг прибутку Банку був зумовлений зростанням ключових статтей його доходів. Так, за підсумками 9 місяців 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року чистий процентний дохід Банку виріс на 16,62% і склав 3,232 млрд. грн., чистий комісійний дохід збільшився на 7,48% до відмітки в 1,271 млрд. грн., а результат від переоцінки іноземної валюти, торгових операцій з іноземною валютою та деривативами показав приріст на 20,09% і склав 406,351 млн. грн.

Агентство високо оцінює фінансові результати діяльності АТ «УКРСИББАНК»: протягом 11 кварталів поспіль Банк демонструє великі обсяги прибутку, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та на дату оновлення рейтингу не мав податкового боргу.

АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. Станом 30.09.2019 загальні активи (total assets) BNP Paribas склали 2,510 трлн. євро, а власний капітал (total equity) становив 111,608 млрд. євро.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок листопада 2019 року достатність регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» була на  високому рівні: нормативи капіталу Банку (Н1 та Н2) з помітним запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. Банк був дуже добре забезпечений ліквідністю: всі три нормативи ліквідності Банку (Н6, LCRвв та LCRів) з великим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення. За підсумками 9 місяців 2019 року прибуток АТ «УКРСИББАНК» сягнув 2,073 млрд. грн., що було на 9,20% більше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. Портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якість.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 13.11.2019

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 13.11.2019

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com