Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


08/09/2020

8 вересня 2020 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перше півріччя 2020 року, а також статистичну звітність Банку за 2019 рік та за січень-липень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками


Капитал и адекватность капитала

Регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах від 4,502 млрд. грн. до 7,081 млрд. грн. Незважаючи на різноспрямовану динаміку, починаючи з червня 2019 року показники Н1 Банку демонстрували впевнену тенденцію до зростання. Станом на 03.08.2020 порівняно з 02.01.2020 регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 13,92% і склав 6,959 млрд. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 03.08.2020 коливався в діапазоні від 15,64% до 27,38%. Динаміка Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу була нерівномірною, але при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н2 Банку складав 24,76%, що на 14,76 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 3,24 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в межах 11,19-25,60% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, Н3 Банку на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також періодично був вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 03.08.2020 Н3 Банку склав 22,21%, що на 15,21 п.п. перевищило встановлене НБУ граничне значення, а також було на 6,83 п.п. більше, ніж середній показник Н3 по банківській системі України.

Таким чином, станом на початок серпня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом: Н2 та Н3 Банку з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були помітно вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2020 по 01.07.2020 чисті активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 18,12% (з 53,197 млрд. грн. до 62,837 млрд. грн.), обсяг кредитного портфеля Банку зменшився на 12,17% (з 21,371 млрд. грн. до 18,770 млрд. грн.), а його частка в активах Банку скоротилась на 10,30 п.п. (з 40,17% до 29,87%).

В структурі активів АТ «УКРСИББАНК» вагому частку продовжують займати високоліквідні інструменти. Так, станом на 01.07.2020 стаття балансу Банку «грошові кошти в касі» складала 2,944 млрд. грн., кошти в НБУ та обов’язкові резерви Банку становили 3,050 млрд. грн., а портфель цінних паперів та інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства складав 13,738 млрд. грн., тобто 31,40% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів. Крім того, АТ «УКРСИББАНК» продовжує залишатися активним учасником міжбанківського ринку: станом на 01.07.2020 обсяг коштів Банку в інших фінансових установах складав 21,019 млрд. грн. або 33,45% активів АТ «УКРСИББАНК». Отже, станом на 01.07.2020 портфель активів Банку, як і раніше, був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якісні характеристики.

Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.08.2020 складала 9,13% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), тоді як середній показник NPL по банківській системі України станом на 01.07.2020 був на рівні 50,21%.

 

Ліквідність

Впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) коливався в межах від 96,51% до 118,60%. Динаміка Н6 Банку була нерівномірною, при цьому, його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 03.08.2020 Н6 Банку складав 102,76%, що на 42,76 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 13,97 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2019 по 01.08.2020 коливався в діапазоні 245,88-432,25%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.08.2020 LCRвв Банку складав 382,41%, що в 3,82 рази перевищувало граничне значення, встановлене НБУ для даного коефіцієнта на рівні 100%.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2019 року та січня-липня 2020 року коливався в рамках 191,08-418,99% та переважно в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного коефіцієнта. Станом на 01.08.2020 LCRів Банку складав 270,81%, що в 2,71 рази перевищувало встановлене НБУ нормативне значення на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок серпня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують  відповідні нормативи Банку (Н6, LCRвв та LCRів). Агентство вкотре нагадує, що високі показники LCRвв та LCRів свідчать про наявність у Банку вагомого запасу ліквідності для покриття відтоку коштів клієнтів протягом 30 днів в кризових умовах.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 665,112 млн. грн., що на 54,37% менше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року.

За вказаний період ключові статті доходів Банку також продемонстрували низхідну динаміку. Так, за підсумками першого півріччя 2020 року в порівнянні з першим півріччям 2019 року чистий процентний дохід АТ «УКРСИББАНК» зменшився на 19,18% і склав 1,774 млрд. грн., а чистий комісійний дохід Банку скоротився на 2,72% до 821,124 млн. грн.

Таким чином, за підсумками першого півріччя 2020 року АТ «УКРСИББАНК» згенерував вагомі обсяги доходів та прибутку, що в умовах впливу карантинних заходів, позитивно оцінюється Агентством. При цьому, Агентство звертає увагу, що тенденція зниження прибутку є загальною для банківської системи України. Також Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» демонстрував високі фінансові результати, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та на дату оновлення рейтингу не мав податкового боргу.

АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. За підсумками першого півріччя 2020 року доходи (revenues) BNP Paribas Group склали 22,563 млрд. євро, а чистий прибуток (net income attributable to equity holders) становив 3,581 млрд. євро. 

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок серпня 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (основним і регулятивним) та ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку. Портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно відображалось на його якісних характеристиках За підсумками першого півріччя 2020 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 665,112 млн. грн., що на 54,37% менше прибутку Банку за перше півріччя 2019 року. При цьому, Агентство звертає увагу, що тенденція зниження прибутку є загальною для банківської системи України. Також Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» демонстрував високі фінансові результати. Агентство високо оцінює здатність АТ «УКРСИББАНК» в непростих макроекономічних умовах діяльності генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку, що позитивно впливає на його кредитний рейтинг.

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 08.09.2020

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 08.09.2020

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com