Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


01/12/2020

1 грудня 2020 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за дев’ять місяців 2020 року, а також статистичну звітність Банку за 2019 рік та за січень-жовтень 2020 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капитал и адекватность капитала

Впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) коливався в діапазоні 4,502-7,288 млрд. грн. та демонстрував різноспрямовану динаміку з тенденцією до зростання. З початку 2020 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 19,30% і станом на 02.11.2020 склав 7,288 млрд. грн.

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2019 по 02.11.2020 коливався в межах від 15,64% до 27,38%, демонструючи різноспрямовану динаміку. При цьому, показники Н2 Банку впродовж вказаного періоду на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н2 Банку складав 24,48%, що на 14,48 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 2,72 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні від 11,19% до 25,60%. Динаміка Н3 Банку була різноспрямованою, але при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, а також переважно були вищим за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.11.2020 Н3 Банку складав 20,89%, що на 13,89 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення, а також було на 5,15 п.п. більше ніж середній показник Н3 по банківській системі України.

Отже, станом на початок листопада 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку (Н1, Н2 та Н3). Агентство звертає увагу, що Н2 та Н3 Банку не лише з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а й були помітно вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

Станом на 01.10.2020 порівняно з 01.01.2020 чисті активи АТ «УКРСИББАНК» виросли на 26,04% (з 53,197 млрд. грн. до 67,047 млрд. грн.), обсяг кредитного портфеля Банку збільшився на 2,89% (з 21,371 млрд. грн. до 21,989 млрд. грн.), а його частка в активах зменшилась на 7,37 п.п. (з 40,17% до 32,80%).

В структурі активів АТ «УКРСИББАНК» значну частку продовжують займати високоліквідні інструменти: станом на 01.10.2020 стаття балансу Банку «грошові кошти в касі» складала 2,665 млрд. грн., кошти в НБУ та обов’язкові резерви Банку становили 2,332 млрд. грн., а портфель цінних паперів та інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства складав 14,250 млрд. грн. Таким чином, 28,71% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів. Крім того, АТ «УКРСИББАНК» продовжує залишатися активним учасником міжбанківського ринку. Так, станом на 01.10.2020 обсяг коштів Банку в інших фінансових установах складав 22,816 млрд. грн. або 34,03% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на початок жовтня поточного року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими, що позитивно відображалось на їхніх якісних характеристиках.

Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.10.2020 складала 7,81% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), тоді як середній показник NPL по банківській системі України був на рівні 47,73%. Отже, станом на початок жовтня 2020 року частка NPL Банку була в 6,11 разів нижчою за середньо-ринковий показник.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) протягом 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в діапазоні 96,51-118,60% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, значення Н6 Банку не лише на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлене НБУ граничне значення, але й були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.11.2020 Н6 Банку складав 100,45%, що на 40,45 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 11,95 п.п. більше ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2019 по 01.11.2020 коливався в діапазоні 245,88-432,25% та в рази перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.11.2020 LCRвв Банку складав 307,30%, що в 3,07 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення (на рівні 100%).

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2019 року та січня-жовтня 2020 року коливався в межах 191,08-418,99% та переважно в рази (окрім 01.12.2019) перевищував встановлені НБУ граничні значення для даного нормативу. Станом на 01.11.2020 LCRів Банку складав 217,51%, що в 2,18 рази перевищувало нормативне значення, встановлене НБУ на рівні 100%.

Таким чином, на думку Агентства, станом на початок листопада 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв та LCRів). 

 

Дохідність операцій

За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 1,005  млрд. грн., що на 51,50% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року.

Ключові статті доходів АТ «УКРСИББАНК»  також продемонстрували зменшення показників. Так, за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року чистий процентний дохід Банку знизився на 21,47% і склав 2,538 млрд. грн., а чистий комісійний дохід АТ «УКРСИББАНК»  зменшився на 2,95% до 1,233 млрд. грн.

Таким чином, в умовах триваючого карантину АТ «УКРСИББАНК» продемонстрував здатність генерувати вагомі обсяги доходів та прибутку. Низхідна динаміка фінансового результату Банку за підсумками 9 місяців 2020 року в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, окрім зниження доходів, також була обумовлена зростанням обсягу відрахувань на формування резерву під очікувані кредитні збитки, що відповідає загальним тенденціям в банківській системі України. Водночас, Агентство підкреслює, що впродовж 9 останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» генерував вагомі обсяги прибутку на постійній основі, що позитивно оцінюється Агентством.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та зборів та на дату оновлення рейтингу не мав податкового боргу.

АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. За підсумками 9 місяців 2020 року доходи (revenues) BNP Paribas Group склали 33,448 млрд. євро, а чистий прибуток (net income attributable to equity holders) становив 5,475 млрд. євро. 

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок листопада 2020 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений капіталом (регулятивним і основним) та ліквідністю, про що свідчать показники відповідних нормативів Банку. Портфель активів АТ «УКРСИББАНК» був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якісні характеристики. За підсумками 9 місяців 2020 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 1,005 млрд. грн., що на 51,50% менше прибутку Банку за 9 місяців 2019 року. Низхідна динаміка фінансового результату Банку, окрім зниження доходів, була обумовлена зростанням обсягу відрахувань на формування резерву під очікувані кредитні збитки та відповідає загальним тенденціям в банківській системі України. Водночас, Агентство підкреслює, що впродовж 10 останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» генерував вагомі обсяги прибутку на постійній основі. Здатність Банку в умовах триваючого карантину генерувати значні обсяги доходів та демонструвати високі фінансові результати позитивно оцінюється Агентством. 

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com