Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


27/08/2021

27 серпня 2021 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийняте рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за перше півріччя 2021 року, а також статистичну звітність Банку за 2020 рік та за січень-липень 2021 року.

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками

 

Капитал и адекватность капитала

Впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» (Н1) коливався в межах від 5,825 млрд грн до 8,128 млрд грн, демонструючи стійку тенденцію до зростання. З початку 2021 року регулятивний капітал Банку (Н1) виріс на 12,18% і станом на 02.08.2021 його обсяг склав 8,128 млрд грн. 

Норматив адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н2) в період з 02.01.2020 по 02.08.2021 коливався в діапазоні 21,95-27,38% та демонстрував різноспрямовану динаміку. При цьому, показники Н2 Банку впродовж вказаного періоду аналізу на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були вищими за середні значення даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н2 Банку складав 24,31%, що на 14,31 п.п. перевищувало встановлену регулятором граничну відмітку, а також було на 2,59 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник. 

Норматив достатності основного капіталу АТ «УКРСИББАНК» (Н3) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в рамках 12,45-25,60% та на постійній основі з вагомим запасом перевищував встановлене НБУ граничне значення, а також переважно був істотно вищим (крім 03.02.2020 та 01.04.2020) за середньо-ринкові показники даного нормативу. Станом на 02.08.2021 Н3 Банку складав 22,57%, що на 15,57 п.п. перевищувало встановлений регулятором граничний рівень, а також було на 6,87 п.п. більше, ніж середній показник Н3 по банківській системі України.

 

Структура та якість активів

За період з 01.01.2021 по 01.07.2021 загальні активи АТ «УКРСИББАНК» зменшились на 2,67% (з 72,316 млрд грн до 70,388 млрд грн), обсяг кредитного портфелю Банку скоротився на 0,62% (з 21,067 млрд грн до 20,937 млрд грн), а його частка в активах АТ «УКРСИББАНК» показала приріст на 0,62 п.п. (з 29,13% до 29,75%).

В структурі активів Банку суттєву частку, як і раніше, займали високоліквідні інструменти: станом на 01.07.2021 обсяг грошових коштів в касі та коштів в НБУ і обов’язкових резервів складав 5,951 млрд грн, що становило 8,45% активів АТ «УКРСИББАНК». Портфель цінних паперів та інвестицій у дочірні підприємства Банку складав 16,999 млрд грн, що становило 24,15% його активів. Також Агентство відмічає, що АТ «УКРСИББАНК» залишається активним учасником міжбанківського ринку. Так, станом на 01.07.2021 обсяг коштів, розміщених Банком в інших фінансових установах за амортизованою вартістю, складав 23,651 млрд грн або 33,60% активів АТ «УКРСИББАНК». Таким чином, станом на початок липня 2021 року активи Банку, як і раніше, були добре диверсифікованими, що позитивно відображалось на їхніх якісних характеристиках, зменшуючи вплив портфельних ризиків.

 Частка NPL в кредитному портфелі АТ «УКРСИББАНК» за період з 01.01.2021 по 01.07.2021 зменшилась на 1,45 п.п. до 6,61% (Агентство розраховує NPL як частку кредитів п'ятого класу фізичним особам і десятого класу юридичним особам в кредитному портфелі Банку), а середній показник NPL по банківській системі України скоротився на 3,84 п.п. і склав 39,09%. Таким чином, станом на початок липня 2021 року частка NPL Банку була в 5,91 рази нижчою за середньо-ринковий показник.

Отже, станом на початок серпня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України.

 

Ліквідність

Норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) впродовж 2020 року та січня-липня 2021 року коливався в діапазоні 97,77-118,60%,  при цьому його значення на постійній основі з вагомим запасом перевищували встановлений НБУ граничний рівень, а також були помітно вищими за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.08.2021 Н6 Банку складав 102,18%, що на 42,18 п.п. перевищувало встановлене регулятором граничне значення, а також було на 12,63 п.п. більше, ніж середньо-ринковий показник.

Коефіцієнт покриття ліквідністю за всіма валютами (LCRвв) АТ «УКРСИББАНК» в період з 01.01.2020 по 01.07.2021 коливався в межах від 249,90% до 432,25%, в рази перевищуючи встановлені НБУ граничні значення. Станом на 01.07.2021 LCRвв Банку складав 287,98%, що в 2,88 рази перевищувало встановлений регулятором граничний рівень.

Коефіцієнт покриття ліквідністю в іноземній валюті (LCRів) АТ «УКРСИББАНК» впродовж 2020 року та січня-червня 2021 року коливався в рамках 161,61-418,99% та переважно в рази перевищував встановлену НБУ граничну відмітку. Станом на 01.07.2021 LCRів Банку складав 264,06%, що в 2,64 рази перевищувало нормативне значення.

Коефіцієнт чистого стабільного фінансування (NSFR) АТ «УКРСИББАНК» станом на 01.07.2021 складав 185,41%, що в 2,32 рази перевищувало встановлене НБУ граничне значення. Агентство нагадує, що норматив NSFR визначає мінімально необхідний рівень стабільного фінансування, достатній для забезпечення фінансування діяльності банку на горизонті один рік.

      Отже, на думку Агентства, станом на початок липня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений ліквідністю, на що вказують показники відповідних нормативів Банку (Н6, LCRвв, LCRів та NSFR), які з вагомим запасом перевищували встановлені регулятором граничні значення.

 

Дохідність операцій

За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 515,738 млн грн, що на 22,46% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року.

Водночас динаміка ключових статей доходів АТ «УКРСИББАНК» була різноспрямованою. Так, за підсумками першого півріччя 2021 року в порівнянні з аналогічним періодом 2020 року чистий процентний дохід Банку знизився на 8,31% і склав 1,627 млрд грн, натомість чистий комісійний дохід виріс на 15,59% до 949,125 млн грн. Крім того, Агентство звертає увагу на зменшення (на 35,84%) чистого прибутку від переоцінки іноземної валюти, торгових операцій з іноземною валютою та деривативів, що відповідним чином вплинуло на динаміку фінансового результату Банку. 

Загалом, незважаючи на низхідну динаміку, Агентство позитивно оцінює фінансовий результат, згенерований АТ «УКРСИББАНК» за підсумками першого півріччя 2021 року, з огляду на триваючі карантинні обмеження, що впливали на діяльність Банку в межах вказаного періоду. Крім того, Агентство підкреслює, що впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» генерував вагомі обсяги прибутку на постійній основі.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах доходів та станом на 10.08.2021 не мав податкового боргу.

Також Агентство вкотре нагадує про те, що АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків. 

Станом на початок серпня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» був дуже добре забезпечений регулятивним та основним капіталом, про що свідчать відповідні нормативи Банку, які з вагомим запасом перевищували встановлені НБУ граничні значення, а також були вищими за середні показники даних нормативів по банківській системі України. Станом на початок липня 2021 року АТ «УКРСИББАНК» також підтримував хороший запас ліквідності, на що вказують показники відповідних нормативів Банку: Н6, LCRвв, LCRів та NSFR. Активи АТ «УКРСИББАНК», як і раніше, були добре диверсифікованими, що позитивно відображалось на їхніх якісних характеристиках, зменшуючи вплив портфельних ризиків. За підсумками першого півріччя 2021 року АТ «УКРСИББАНК» отримав прибуток в обсязі 515,738 млн грн, що на 22,46% менше прибутку, отриманого Банком за підсумками першого півріччя 2020 року. На думку Агентства, фінансовий результат АТ «УКРСИББАНК», незважаючи на низхідну динаміку, заслуговує на позитивну оцінку, з огляду на непрості умови діяльності в період триваючого карантину. Крім того, Агентство підкреслює, що впродовж дев’яти останніх кварталів поспіль АТ «УКРСИББАНК» генерував вагомі обсяги прибутку на постійній основі. 

Аналітична служба РА «Експерт-Рейтинг»

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (укр.) - 27.08.2021

Прес-реліз про оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» із статистичними додатками (engl.) - 27.08.2021

Персональная страница банка на сайте агентства

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com