Новостная лента

Інформаційні партнери:

 

 

 

 

 


Оновлено рейтинг АТ «УКРСИББАНК»


22/05/2019

22 травня 2019 року на засіданні Рейтингового комітету РА "Експерт-Рейтинг" було прийнято рішення оновити довгостроковий рейтинг АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750) на рівні uaAAА за національною українською шкалою. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №665 від 26.04.2007р., Банк або окремий борговий інструмент з рейтингом uaAAА характеризується найвищою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими банками або борговими інструментами. Приймаючи рішення про оновлення рейтингу, Агентство враховувало результати роботи Банку за І квартал 2019 року, а також статистичну звітність Банку за 2018 рік та за січень-квітень 2019 року.

 

Загрузити файл оновлення рейтингу із статистичними додатками


Капитал и адекватность капитала

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року регулятивний капітал АТ «УКРСИББАНК» коливався в діапазоні 4,830-7,081 млрд. грн. Станом на 02.05.2019 регулятивний капітал Банку (Н1) склав 4,830 млрд. грн., при встановленій НБУ граничній позначці не менше 200 млн. грн. Таким чином, Н1 Банку, незважаючи на досить суттєве зменшення, зафіксоване станом на 02.05.2019, в 24,2 рази перевищував граничну межу, встановлену для даного нормативу, що зводить до нуля ризик його невиконання.

Динаміка нормативу адекватності регулятивного капіталу АТ «УКРСИББАНК»  (Н2) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року була різноспрямованою, Н2 Банку коливався в межах 16,36-26,87%. В рамках вказаного періоду максимальне значення Н2 Банку (26,87%) було зафіксоване станом на 02.04.2018, мінімальне (16,36%) – на 02.05.2019. Станом на 02.05.2019 Н2 Банку перевищував встановлену НБУ граничну відмітку на 6,36 п.п. На думку Агентства, АТ «УКРСИББАНК» оптимізував значення Н2 відповідно до середньо-ринкових показників.

Таким чином, станом на початок травня 2019 року рівень забезпеченості АТ «УКРСИББАНК» регулятивним капіталом є достатньо високим та відповідає середньо-ринковим показникам.

 

Структура та якість активів

Протягом останніх 18-ти кварталів (в період з 01.01.2015 по 01.04.2019) динаміка частки кредитів в активах АТ «УКРСИББАНК» була різноспрямованою, при цьому Агентство відмічає її поступальне зниження (з 56,59% станом на 01.01.2015 до 46,32% станом на 01.04.2019). Незважаючи на вказані коливання, показники прибутку та чистого процентного доходу Банку продемонстрували приріст значень.

Станом на 01.04.2019 обсяг кредитів та заборгованості клієнтів склав 22,807 млрд. грн. При цьому АТ «УКРСИББАНК» підтримував статтю балансу «грошові кошти та їх еквіваленти» в сумі 2,087 млрд. грн., депозитні сертифікати НБУ складали 5,119 млрд. грн.,  а ОВДП -  0,960 млрд. грн., тобто 16,6% активів Банку були сформовані з високоліквідних інструментів. Крім того, АТ «УКРСИББАНК» є активним учасником ринку міжбанківського кредитування. Так, станом на 01.04.2019 стаття балансу «кошти в інших фінансових установах за амортизованою вартістю» складала 12,494 млрд. грн, що становить 25,38% його активів. Частка кредитів фізичним особам в кредитах Банку складала 25,54%. Тобто портфель активів Банку був добре диверсифікованим, що позитивно впливало на його якість.

Станом на 01.04.2019 частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку становила 14,14% (Агентство розраховує NPL як питому вагу п'ятого класу по кредитах фізичних осіб і десятого класу по кредитах юридичних осіб в кредитному портфелі Банку), що в 3,8 рази менше середнього показника NPL по банківській системі (53,34%).

 

Ліквідність

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року норматив миттєвої ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н4) коливався в діапазоні 39,97-62,40%. Протягом вказаного періоду аналізу Н4 Банку на постійній основі перевищував встановлене НБУ граничне значення, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 Н4 Банку становив 45,05%, що на 25,05 п.п. перевищувало граничне значення, встановлене НБУ.

Норматив поточної ліквідності Банку (Н5) протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року коливався в діапазоні 66,42-91,75%. Протягом усього періоду аналізу Н5 Банку весь час був значно вище граничного значення, встановленого НБУ, але був меншим за середні показники даного нормативу по банківській системі України. Станом на 02.05.2019 Н5  Банку становив 89,99%, що на 49,99 п.п. вище мінімальної відмітки, встановленої НБУ.

Протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року норматив короткострокової ліквідності АТ «УКРСИББАНК» (Н6) коливався в діапазоні 102,77-121,77%. Протягом періоду з 02.01.2018 по 01.04.2019 Н6 Банку весь час перевищував як граничне значення, встановлене НБУ, так і середнє значення по банківській системі. Станом на 02.05.2019 Н6 Банку становив 103,74%, що на 43,74 п.п. перевищувало встановлене НБУ граничне значення.

Таким чином, протягом 2018 року та січня-квітня 2019 року АТ «УКРСИББАНК» був добре забезпечений ліквідністю. На думку Агентства, Банк дотримується оптимальної стратегії управління ліквідністю, яка відповідає масштабам його діяльності та позитивно відображається на показниках його доходності.

 

Доходність операцій

За підсумками першого кварталу 2019 року прибуток АТ «УКРСИББАНК» склав 622,927 млн. грн., що на 1,80% більше прибутку Банку за аналогічний період 2018 року. При цьому Агентство відмічає, що за перший квартал 2017 року прибуток Банку склав 243,969 млн. грн. Агентство нагадує, що у 2017 році Банк повернувся до прибуткової діяльності, і не лише продовжує генерувати прибуток, а й нарощує його обсяг.

Вагомий обсяг та приріст прибутку Банку був обумовлений хорошими темпами приросту чистого процентного доходу, обсяг якого за підсумками першого кварталу 2019 року в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року виріс на 29,36% і склав 1,1 млрд. грн. В той же час чистий комісійний дохід Банку зменшився на 13,34% і склав 353,518 млн. грн.

Агентство високо оцінює фінансові результати діяльності  АТ «УКРСИББАНК», зокрема, здатність Банку генерувати вагомі обсяги прибутку, що була продемонстрована ним протягом останніх 9 кварталів поспіль і позитивно впливає  на його кредитний рейтинг.

 

Інші фактори

Перевірка за загальнодоступними базами даних Державної фіскальної служби показала, що АТ «УКРСИББАНК» перебував на обліку в органах ДФС.

АТ «УКРСИББАНК» має безпрецедентно високий рівень зовнішньої підтримки від своїх акціонерів: BNP Paribas та ЄБРР. Станом на перший квартал 2019 року загальні активи (total assets) BNP Paribas склали 2,284 трлн. євро, а власний капітал (total equity) становив 109,703 млрд. євро.

 

Узагальнення

На момент оновлення рейтингу АТ «УКРСИББАНК» виконував свої зобов’язання перед клієнтами та кредиторами відповідно до чинного законодавства і не був віднесений НБУ до категорії проблемних банків.

Станом на початок травня 2019 року рівень забезпеченості АТ «УКРСИББАНК» регулятивним капіталом був достатньо високим та відповідав середньо-ринковим показникам. Банк був добре забезпечений ліквідністю та підтримував оптимальну стратегію управління нею, яка відповідає масштабам його діяльності. Агентство високо оцінює фінансові результати діяльності АТ «УКРСИББАНК», зокрема, здатність Банку генерувати вагомі обсяги прибутку, що була продемонстрована протягом останніх 9 кварталів поспіль. Частка неробочих кредитів (NPL) в кредитному портфелі Банку в 3,8 рази менша за середньо-ринковий показник. Портфель активів Банку є добре диверсифікованим, що позитивно впливає на його якість.

Опубликовать в своем блоге livejournal.com Опубликовать в twitter.com